INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówOpisy

 • Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 61

 • Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62

 • Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50

 • Budowa obwodnicy Iłży na drodze nr 9

 • Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK nr 50/79

 • S8 Wyszków – gr. woj.

  S8 Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – gr. woj. podlaskiego

  Odcinek od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województwa, o łącznej długości 9,4 km. Dwuetapowy przetarg zotał ogłoszony 30 stycznia 2015 r., umowę na realizację podpisano 2 lutego 2016 roku. Ten fragment wybuduje firma POLAQUA za niespełna 250 milionów złotych (wartość kontraktu budowlanego) .

 • S8 Wyszków – gr. woj.

  Odcinek od węzła "Poręba" (bez węzła) do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej o długości 16,1 km. Otwarcie ofert w przetargu, nastąpiło 12 listopada 2015 r. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure S.A. i Unibep S.A. 17 lutego GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą, który zrealizuje 16-kilometrowy odcinek za 404.46 mln zł.

 • S17 w. Lubelska – gr. woj.

   

  Podstawowe informacje o inwestycji

  Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

   

  Stan przygotowania i realizacji na dzień 19.09.2012r.

  Planowane lata rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych:

  • odc. węzeł „Lubelska"-Garwolin: I kw.2016r. - I kw. 2018r.
  • odc. Garwolin-gr.woj.lubelskiego: I kw. 2016r. - I kw. 2018r.

  Opis inwestycji

   

  Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Lubelska" w Wiązownej do granicy województwa lubelskiego, z wyłączeniem fragmentu drogi obejmującego istniejącą obwodnicę Garwolina realizowanej wg wariantu Ib (ze zmianą lokalizacji węzła „Bocian" na węzeł „Kołbiel"). Początek rozbudowywanej drogi znajduje się w km 3+200 i nawiązuje do granicy projektowanego węzła „Lubelska", który nie jest objęty zakresem opracowania. Koniec rozbudowy drogi przyjęto w km 74+883 - granicy województw: mazowieckiego i lubelskiego. Z zakresu przedsięwzięcia wyłączona jest wybudowana obwodnica Garwolina. Przedsięwzięcie składa się z dwóch odcinków:

  • projektowany węzeł „Lubelska" (km 3+200) - początek obwodnicy Garwolina (km 40+700)
  • koniec obwodnicy Garwolina (km 50+520) - granica województwa lubelskiego (km 74+883)

  Docelowym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie drogi nr17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. Wiąże się to z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej lub wytyczeniem dwujezdniowej drogi po nowym śladzie, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc obsługi podróżnych oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt). W projekcie przewidziano także - w pasie dzielącym obie jezdnie - rezerwę na dobudowę trzeciego pasa ruchu.

  Istniejąca droga krajowa nr 17 Warszawa - Lublin - Hrebenne na odcinku przewidzianym do rozbudowy jest drogą klasy GP.

   

  Parametry techniczne drogi

  • klasa drogi - S
  • prędkość projektowa - 100 km/godz.
  • nośność - 11,5 t/oś
  • kategoria ruchu - KR6
  • całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
  • ilość jezdni - 2
  • szerokość pasów ruchu
   3 x 3,5m + 2,5m pas awaryjny do węzła „Wiązowna II"
   2 x 3,5 + 2,5 m pas awaryjny od węzła „ Wiązowna II"
   docelowo 3 x 3,5 + 2,5 m pas awaryjny na całym odcinku

  Węzły drogowe

  • Węzeł „Wiązowna I"
  • Węzeł „Wiązowna II"
  • Węzeł „Wólka Mlądzka"
  • Węzeł „Ostrów"
  • Węzeł „Kołbiel" w km 23+840 tj. na przecięciu się projektowanej obwodnicy drogi S17 z projektowaną obwodnicą w ciągu drogi nr 50
  • Węzeł „Lipówki"
  • Węzeł „Górzno"
  • Węzeł „Gończyce"
  • Węzeł „Trojanów"

  Obiekty inżynierskie

  Zakłada się rozbiórkę wszystkich istniejących obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 17 i wybudowanie w ich miejsce nowych konstrukcji.

   

  Ochrona środowiskaRozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

  • Ekrany akustyczne
  • Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika
  • Przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz przepusty dla płazów
 • S19 Odcinek na terenie woj. mazowieckiego

  Obecnie nie prowadzi się działań związanych z przygotowaniem rozbudowy drogi krajowej nr 19 do parametrów drogi ekspresowej na terenie województwa mazowieckiego.

  Aktualizacja: wrzesień 2014 r.

   

 • S17 Obwodnica Garwolina

  Podstawowe informacje o inwestycji

   

  Kategoria inwestycji: zrealizowana

  • Projektant: Arcadis Profil Sp. z o.o.
  • Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum:Herman Kirchner Gmbh / Mosty Łódź S.A.
  • Nadzór Inwestorski: Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. / ECM Group Polska Sp. z o.o,/Budownictwo Drogowe „Altkom" Sp. z o.o.

  Lata realizacji robót budowlanych: 2005r. - 2007r.  

  Data oddania drogi do użytkowania: 26.09.2007r.

  Szacunkowa wartość inwestycji: 236,2 mln zł

  Źródło finansowania: Europejski Bank Inwestycyjny - program AFI

  Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat garwoliński (miasto Garwolin, gmina Gar-wolin , gmina Górzno)

   

  Długość: 12,8 km

   

  Opis inwestycji

  Przebieg drogi

  Trasa obwodnicy Garwolina jest fragmentem drogi krajowej ekspresowej nr 17 łączącej Warszawę z Lubli-nem. Jest to dwujezdniowa droga ekspresowa, przeznaczona tylko dla ruchu samochodowego, po południowo - zachodniej stronie Garwolina. Początek obwodnicy znajduje się przed miejscowością Miętne w km 40+400 drogi krajowej nr 17 i kończy się w km 53+197 w rejonie miejscowości Sulbiny. Długość obwodnicy wynosi 12,797 km. Wydłużenie trasy obwodowej w stosunku do istniejącego przebiegu przez miasto wynosi 2,663 km.

   

  Podstawowe parametry techniczne

  • klasa techniczna drogi - S
  • prędkość projektowa - 100 km/h
  • przekrój dwujezdniowy
  • szerokość jezdni - 7,0 m
  • szerokość pasów ruchu - 3,50 m
  • liczba pasów ruchu - 2 x 2
  • szerokość pasa dzielącego - 4 m (w tym opaski 2 x 0,50 m)
  • szerokość pasa awaryjnego - 2 x 2,50 m
  • szerokość poboczy gruntowych - 1,25 m
  • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

  Węzły drogowe

  • Węzeł „Miętne"
  • Węzeł „Stacyjna"
  • Węzeł „Sulbiny"

  Każdy z trzech węzłów zapewnia pełny rozrząd ruchu we wszystkich kierunkach.

   

  Obiekty inżynierskie

  • Wiadukt na drodze ekspresowej - WS-1 nad drogą powiatową w m. Miętne
  • Kładka dla pieszych KP-2 nad obwodnicą
  • Wiadukt drogowy WD-3 nad obwodnicą
  • Wiadukt drogowy WD-4 nad obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr 76 Garwolin-Wilga
  • Wiadukt drogowy WD-5 nad obwodnicą w ciągu ulicy lokalnej II Armii WP
  • Most na rzece Wildze MS-6 w ciągu obwodnicy
  • Wiadukt drogowy WD-7 nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej nr 36530 Garwolin - Górki
  • Przejazd gospodarczy PG-8 pod obwodnicą
  • Wiadukt drogowy WD-9 nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej nr 36535 Garwolin-Łaskarzew
  • Wiadukt na drodze ekspresowej WS-10 nad drogą gminna 3608016 Garwolin-Sulbiny
  • Przejazd gospodarczy PG-10a pod obwodnicą
  • Wiadukt drogowy WD-11 nad obwodnicą
  • Ponadto pod trasą obwodnicy zlokalizowano przejazd gospodarczy oraz osiem przepustów drogowych z blachy falistej w ciągach rowów melioracyjnych

  Obsługa terenów przyległych

  Dla obsłużenia terenu przyległego, podzielonego przez drogę ekspresową, zbudowano ogółem ponad 20 km dróg dojazdowych biegnących wzdłuż projektowanej trasy. Łączą one istniejące dojazdy do pól i gospodarstw po obu stronach drogi. W ciągu tych dróg znajdują się trzy przejazdy gospodarcze pod obwodnicą, w km 47+327 tj. pod mostem na rzece Wildze, w km 48+457 pod obwodnicą w ciągu drogi dojazdowej oraz w km 51+204.