Serwis dla kierowców • Ograniczenia w ruchu
Ograniczenia w ruchu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniu:

  • 4 kwietnia 2015 roku od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 5 kwietnia 2015 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 6 kwietnia 2015 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00
obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.
Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88