Oddziały • S61 Obwodnica Suwałk+droga do Budziska

Złożenie wniosku o decyzję środowiskową w I kwartale przyszłego roku - to aktualny cel dla prac nad dokumentacją dla całego odcinka S 61 Suwałki - Budzisko. W grudniu tego roku powinien zostać ustalony termin posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Warszawie – tam ostatecznie zostanie zatwierdzony wariant preferowany przez GDDKiA.

Koncepcja Programowa budowy obwodnicy Suwałk będzie tematem posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Odbędzie się ono 19 kwietnia bieżącego roku (piątek) w Sali Konferencyjnej białostockiego oddziału GDDKiA przy ul. Zwycięstwa 2. Początek spotkania - godz. 10.00

Teraz koncepcja programowa (II kwartał) , pod koniec roku - projekt budowlany , a wreszcie w I kwartale 2014 wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – tak wygląda uproszczony harmonogram prac przygotowawczych do budowy obwodnicy Suwałk. W tej chwili jest on niezagrożony, a opracowaniem kompletnej dokumentacji budowlanej zajmuje się Transprojekt Gdański (umowa z 23 maja 2012).

Brak przejść dla zwierząt gospodarczych i zatok do kontroli i ważenia pojazdów w koncepcji programowej obwodnicy Suwałk zdominowały dyskusję na uzupełniającym posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (13.07.2010). W trakcie spotkania nie było natomiast sporu co do wyboru wariantu – ostatecznie ZOPI rekomenduje więc wariant I obwodnicy, bardziej oddalony od Suwałk i nie kolidujący z planami budowy lotniska w tej miejscowości.
Wstępna koncepcja programowa budowy obwodnicy Suwałk będzie tematem kolejnego posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2010 o godzinie 11, w siedzibie białostockiego oddziału GDDKiA przy ul. Zwycięstwa 2 (sala konferencyjna nr 1).

Prezentujemy protokoły z konsultacji społecznych, które odbyły się 28 i 29 kwietnia w mieście i w gminie Suwałki oraz w gminie Szypliszki. Konsultacje dotyczyły przebiegu planowanej obwodnicy Suwałk, jako części projektowanej drogi ekspresowej S 8.
Warianty przebiegu obwodnicy Suwałk zarówno na terenie miasta, jak i gminy Suwałki, będą przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych w dniu 28 kwietnia 2009 (wtorek).

Miało być długo, gorąco i nerwowo, a skończyło się na... zrozumieniu argumentów za budową drogi ekspresowej. Konusltacje społeczne w Szypliszkach, w sprawie planowanego odcinka S 8 Suwałki - granica państwa, przebiegły pomyślnie.

Konsultacje społeczne w spraiwe budowy odcinka drogi ekspresowej S 8 na odcinku Suwałki - Budzisko, odbędą się w dniu 17.02.2009 w Urzędzie Gminy w Szypliszkach. Początek spotkania - godzina 10.
Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88