Wyniki wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania dla: budowa a1
Umowa na zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Skarżysko – Występa z obwodnicą miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Wystepa została podpisana między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a wyłonioną w drodze przetargu firmą Scott Wilson.

Wojewoda lubelski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy dotychczasowego odcinka drogi krajowej nr 17 pomiędzy Lublinem, a Piaskami do parametrów drogi ekspresowej. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy 7 grudnia i będą mogły ruszyć prace przygotowawcze związane m.in. z wycinką drzew i pomiarami geodezyjnymi.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 545 w Nidzicy. Kontrakt zawierany jest z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego i Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Usług Sprzętowo – Transportowych z Nidzicy. Projekt polega na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 7 relacji Gdańsk - Warszawa z drogą wojewódzką nr 454 relacji Jedwabno - Działdowo. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w wysokości 61%.
Dotyczy przygotowania inwestycji "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo".
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zostały złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu na „Budowa autostrady płatnej A1 na odcinku od węzła Bełk (bez węzła) do węzła Świerklany.
Od dziś kierowcy mogą ominąć Raciąż nowowybudowaną obwodnicą. Budowa 4,6 km trasy została oddana do ruchu dwa miesiące przed terminem zakończenia umowy. Obwodnica o wartości 93 mln zł, została zrealizowana przez Budimex S.A. w ciągu 15 miesięcy.
Copyright © 2014 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88