Wyniki wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania dla: budowa a1
Przetarg na budowę obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S-7 ogłosił kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tym samym zaczął się kolejny ważny etap budowy ekspresowej drogi nr 7 Warszawa – Kielce – Kraków. Szacuje się, że ponad 20-kilometrowa obwodnica Kielc będzie najdroższą i największą do tej pory inwestycją w historii regionu świętokrzyskiego.
Umowa na zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Skarżysko – Występa z obwodnicą miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Wystepa została podpisana między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a wyłonioną w drodze przetargu firmą Scott Wilson.

Wojewoda lubelski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy dotychczasowego odcinka drogi krajowej nr 17 pomiędzy Lublinem, a Piaskami do parametrów drogi ekspresowej. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy 7 grudnia i będą mogły ruszyć prace przygotowawcze związane m.in. z wycinką drzew i pomiarami geodezyjnymi.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 545 w Nidzicy. Kontrakt zawierany jest z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego i Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Usług Sprzętowo – Transportowych z Nidzicy. Projekt polega na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 7 relacji Gdańsk - Warszawa z drogą wojewódzką nr 454 relacji Jedwabno - Działdowo. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w wysokości 61%.
Dotyczy przygotowania inwestycji "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo".
Copyright © 2014 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88