INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_bydgoszcz@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 drogi rekomendowane, mapa ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla: budowa a1
Od robót palowych rozpoczęła się budowa nowego mostu w Woli Jachowej w ciągu drogi krajowej nr 74. Stary most uszkodzony został w roku ubiegłym po nawałnicy deszczowej. Aktualnie ruch odbywa się bez przeszkód mostem tymczasowym wybudowanym również w roku ubiegłym.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała kontrakt na zarządzanie projektem przebudowy szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych”wraz z nadzorem nad realizacją robót.
Niezbędną wycinką drzew i krzewów rozpoczęła się właśnie budowa obwodnicy Augustowa (woj. podlaskie). Wcześniej – 20 grudnia ubiegłego roku inwestor przekazał wykonawcy plac budowy, a geodeci rozpoczęli wytyczanie pasa drogowego w terenie.

Etapowanie:

 

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 podzielona została na dwa etapy:

 • Etap I: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Opacz - Paszków
  • Część miejska: węzeł Salomea  zlokalizowana w granicach m. st. Warszawy
  • Część pozamiejska: węzeł Opacz - węzeł Paszków
 • Etap II: Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów GP od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w m. Sękocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania

 

Etap I, Część miejska: węzeł Salomea  zlokalizowana w granicach m. st. Warszawy

 

Kategoria inwestycji: zrealizowane

 

Długość odcinka: 1,95 km

 

Przebieg odcinka

 

Realizowany odcinek  trasy S8 Salomea - Wolica znajduje się na gruntach dzielnicy Włochy w ciągu Al. Jerozolimskich, za węzłem „Łopuszańska" (skrzyżowanie Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską). Na włączeniu S8 w Al. Jerozolimskie został zaprojektowany dwupoziomowy węzeł drogowy (węzeł „Salomea"), który stanowi również skrzyżowanie z projektowaną ulicą Nowo-Lazurową. Węzeł znajduje się częściowo na terenach dzielnicy Ursus. Następnie trasa przebiega bezkolizyjnie nad linią kolejową WKD i dociera do granicy pomiędzy m.st. Warszawa (dzielnica Włochy) a gminą Michałowice.
Projekt ul. Nowo-Lazurowej i węzła „Łopuszańska" nie jest objęty przedmiotowym opracowaniem.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

m. st. Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnica Warszawa-Włochy, dzielnica Warszawa-Ursus)

 

Wykonawca:

 

EUROVIA POLSKA S.A; EUROVIA CS, a.s.; WARBUD S.A.

 

Wartość kontraktu wykonawcy:

 

188 mln zł

 

Źródła finansowania: KFD EBI

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 • Węzeł Salomea

Parametry techniczne:

 

•             czteropasowy: na odcinku od węzła „Opacz” do węzła „Salomea”

Pas ruchu                           2 x 4 x 3,5m

Pas dzielący                       5 m z opaskami

Pasy awaryjne  2 x 2,5m

Pobocza gruntowe         2 x 1,25m (3,0m w miejscach ekranów akustycznych)

 

•             trzypasowy: na odcinku od węzła „Salomea” do Al. Jerozolimskich

Pasy ruchu                         2 x 3 x 3,5m

Pas dzielący                       2,5 – 4,0m

Opaska wewnętrzna     2 x 0,5m

 

Obiekty inżynierskie:

 • 8 obiektów inzynierskich
 • odwodnienie dróg wraz z urządzeniami oczyszczającymi
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Urządzenia ochrony środowiska

 • ekrany akustyczne (2,8km) 
 • nasadzenia zieleni

Aktualizacja na dzień 28 kwietnia 2014 r.

 

 

Ruszają pierwsze konsultacje społeczne dla zupełnie nowej drogi ekspresowej S 61 – ( Ostrów Mazowiecka – Łomża - Szczuczyn).

Szerzej patrz: Oddziały - GDDKiA Białystok - Konsultacje społeczne - Budowa Drogi Ekspresowej S61 (Ostrów Mazowiecka-Łomża-Suwałki-Budzisko)
Pod koniec października rusza największa inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo pieszych w Augustowie - kładka nad ul. 29 Listopada, w rejonie portu Żeglugi. Inwestor - białostocki oddział GDDKiA - przekazał już plac budowy wykonawcy, firmie "JAWAL" spółka z o.o. z Kielc.

3,4 mld zł to wartość inwestycji realizowanych w 2011 roku na drogach krajowych Warmii i Mazur. Prace toczyły się na 108 km dróg krajowych, z czego 81,5 km to budowa  dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie pozwala na niszczenie chronionych gatunków płazów na żadnej z realizowanych inwestycji, niezależnie od tego, czy jest współfinansowana ze środków unijnych czy innych. Dotyczy to także obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2 (na wschód od Warszawy). Dlatego nieprawdą jest informacja podana w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, jakoby istniało zagrożenie w utracie współfinansowania tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Zwłaszcza z powodu braku dbałości o ochronę środowiska naturalnego, w tym płazów, takich jak kumak czy rzekotka. Przypominamy, że to właśnie GDDKiA realizując inwestycje przeznacza na ochronę środowiska do 30 procent wartości zadania. W sumie są to miliardy złotych.