Wyniki wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania dla: budowa a1
small.JPG Umowę na budowę obwodnicy Ropczyc w ciągu drogi krajowej nr 4 (E40) Jędrzychowice – Korczowa podpisano w piątek, tj. 30 maja br. w siedzibie rzeszowskiego Oddziału GDDKiA. Budowa 4,5-kilometrowej obwodnicy to początek realizacji na terenie Podkarpacia wielkich inwestycji drogowych. Wartość kontraktu finansowanego w 100% ze środków budżetowych wynosi 167 mln zł. Prace budowlane zostaną wykonane w terminie 19 miesięcy od daty podpisania umowy, a wykonawcą będzie Podkarpacki Holding Budowy Dróg „Drogbud” ze Strzyżowa.
Symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty rozpoczęła się w poniedziałek 25 sierpnia budowa drugiego etapu koncesyjnego odcinka autostrady A1 z Nowych Marz do Torunia realizowana przez Gdańsk Transport Company. Autostrada A1 będzie gotowa pod koniec 2011 roku.
Symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty rozpoczęła się w poniedziałek 25 sierpnia budowa drugiego etapu koncesyjnego odcinka autostrady A1 z Nowych Marz do Torunia realizowana przez Gdańsk Transport Company. Autostrada A1 będzie gotowa pod koniec 2011 roku.

W styczniu 2014r. planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą na budowę obwodnicy Marek. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2016 roku.

28 października 2005 roku oddano do ruchu przebudowaną drogę krajową nr 94 w Olkuszu. Inwestycja krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kosztowała prawie 50 mln złotych i została w całości sfinansowana ze środków budżetu państwa. Realizację kontraktu rozpoczęto wiosną 2004 roku i zakończono zgodnie z planem w październiku 2005 roku.

Druga jezdnia obwodnicy Nowogardu o długości 9,41 km oddana do ruchu . Na trasie zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu, wszystkie węzły obwodnicy zostaną w pełni uruchomione. Od końca października tego roku na zasadach tymczasowej organizacji ruchu funkcjonowała jedna jezdnia obwodnicy, głównym wjazdem i wyjazdem z Nowogardu był węzeł Nowogard Północ. Po otwarciu drugiej jezdni będą demontowane elementy tymczasowej organizacji ruchu, także prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88