Wyniki wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania dla: budowa a1
Konstrukcja stalowa kładki dla pieszych budowanej w Jaworniku ( gmina Myślenice ), na drodze krajowej nr 7 ( Zakopiance) jest gotowa. Trwają roboty zbrojeniowe przed betonowaniem schodów. Po długim weekendzie pojawią się rusztowania i nastąpi montaż deskowania pomostu. W trakcie tych robót będą czasowe zawężenia jednego pasa jezdni. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na dłużej warto jednak znosić krótkotrwałe utrudnienia.

Dnia 21.01.2011r. w Urzędzie Miasta Legionowo odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy DK 61 przejście przez Legionowo – odcinek III od wiaduktu w Legionowie do m. Michałów-Reginów.

We wtorek 4 września nastąpią zmiany w organizacji ruchu na autostradzie A2. Na odcinku C – pomiędzy Grodziskiem a Bolimowem wdrożona zostanie organizacja ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu jednej jezdni w kierunku Warszawy. Kierowcy będą się poruszali w obu kierunkach drugą nitką. W tym czasie wykonawca będzie realizował roboty wykończeniowe. Będą to m.in:
 - budowa ekranów dźwiękochłonnych,
 - roboty wykończeniowe na obiektach mostowych,
 - budowa wjazdów awaryjnych oraz wjazdów i wyjazdów MOP,
 - wykonanie elementów BRD i oznakowania drogi,
 - inne roboty związane z dokończeniem kontraktu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w wyniku przetargu przeprowadzonego w oparciu o procedury Banku Światowego 7 października 2005 roku podpisała umowę na kontrakt „Budowa obwodnicy Garwolina w ciągu drogi krajowej Nr 17 Warszawa – Lublin od km 40+400 do km 53+197”
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 901 i drogą powiatową nr S – 2905 (d. DP – 00117 ) wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Pyskowicach w województwie śląskim.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 9 z drogą powiatową nr 0657T oraz 0667T w miejscowości Kunów (woj. świętokrzyskie).
Zapraszamy do odwiedzenia powstałej we współpracy z Nadzorem Inwestorskim, firmą PROMOST Sp. z o.o. strony internetowej gdzie sprawdzić można postęp prac, galerię z placu budowy oraz zapoznać się z opisem kontraktu na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko - strona internetowa powstała we współpracy z Nadzorem Inwestorskim PROMOST Sp. z o.o. :
Projektowana trasa jest zlokalizowana na terenie miasta i gminy Wschowa - powiat wschowski.
W dniu 20 grudnia 2013 roku opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na realizację budowy obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41.
IMG_0310.JPG

W roku 2008 Zamawiający kontynuuje budowę nowego mostu p/rz.Kamienna w m.Szklarska Poręba, w ciągu drogi krajowej nr 3, obok istniejącego kamiennego mostu łukowego z początku wieku.
Umowę z Wykonawcą, F-mą JAWAL z Kielc podpisano w 2007r.
Copyright © 2014 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88