A A A
INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_bydgoszcz@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Lotnicza 24
54-155 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat_wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla: oferty pracy

Przedmiot zamówienia:

Dostarczenie osłony meteorologicznej zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015 (tj. w okresie 15.10.2014 do 15.04.2015).

W dniu 31 marca 2008 roku o godzinie 14.00 upłynął termin składania ofert w przetargu ograniczonym na wybór podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa o budowę i eksploatację autostrady A2, na odcinku Stryków I- Konotopa. Oferty w wyżej wymienionym postępowaniu złożyło dwóch Oferentów:
• Autostrada Południe S.A.
• Autostrada Mazowsze S.A.
Po godzinie 14.00 oferenci otrzymali „Regulamin Oceny ofert”, natomiast o godzinie 14.45 Komisja Przetargowa, w obecności Oferentów, dokonała otwarcia ofert.
Dzisiaj tj. 6 listopada br. w rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nastąpiło otwarcie ofert zawierających kwoty, za jakie Wykonawcy zobowiązali się wybudować obwodnicę m. Jarosław w ciągu DK4. Do złożenia ofert zaproszonych zostało 10 firm reprezentujących nie tylko Polskę, ale także: Czechy, Portugalię, Hiszpanię, Niemcy i Słowację. Ostatecznie oferty złożyło 5 firm i konsorcjów. Najtańsza wynosi 370 068 541,55 PLN brutto, zaś najdroższa 413 847 123,37 PLN.

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług archiwizacyjnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

Otwarcie ofert - budowa obwodnicy Białej Podlaskiej.

Otwarto oferty w przetargu na przebudowę drogi krajowej nr 2 Warszawa – Siedlce – Terespol na odcinku obwodnicy Białej Podlaskiej. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania wynosi 41 139 121 EUR euro (brutto). Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Spójności.
Lista złożonych ofert – zobacz

Budowę mostu Grota w Warszawie zrealizuje czeska firma Metrostav - zdecydowała Komisja Przetargowa wykluczając jednocześnie z postępowania przetargowego konsorcjum z włoskim liderem (firma Astaldi). Czesi chcą zbudować most za ponad 796 mln zł, czyli o około 200 mln więcej niż zaproponowało wykluczone konsorcjum.

W krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otwarto oferty złożone w II etapie przetargu na wykonawstwo odcinka drogi krajowej nr 94. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi klasy GP (główna przyspieszona) o długości 2,4 km łączącej węzeł Radzikowskiego z projektowanym węzłem Modlnica wraz z budową III etapu węzła Radzikowskiego.

Deklarację kontynuacji budowy wszystkich odcinków autostrady A1 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego, złożoną kilka tygodni temu, podtrzymała dziś firma SRB Civil Engineering Ltd podczas spotkań kierownictwa GDDKiA z właścicielami irlandzkiej firmy.

W konsekwencji GDDKIA wystosowała do Wykonawcy wezwanie do zwiększenia mobilizacji i niezwłocznego wykonania najpilniejszych prac na dwóch zagrożonych odcinkach na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Jednocześnie w GDDKiA rozpoczęły pracę zespoły robocze analizujące roszczenia złożone przez Irlandczyków.