Wyniki wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania dla: oferty pracy

Pięć firm wykonawczych złożyło oferty na zaprojektowanie i wybudowanie S3 na odcinku o długości 16,4 km od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła). Najtańszą ofertę w wysokości 355,1 mln zł złożyła firma Dragados S.A., najdroższą, o wartości ponad 446 mln zł, konsorcjum firm Budimex S.A., Ferrovial Agroman S.A. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty GDDKiA będzie stosować kryterium ceny, terminu realizacji oraz gwarancji jakości robót.

W czwartek 20 lutego odbyło się kolejne spotkanie GDDKiA z nowymi przedstawicielami branży budowlanej. Spotkanie było kontynuacją cyklu warsztatów rozpoczętych jesienią 2013 r. Spotkania pomagają nowym uczestnikom runku budowlanego w dobrym i profesjonalnym przygotowaniu się do startów w przetargach budowlanych.

W przetargu na modernizację drogi krajowej nr 44 Oświęcim – Skawina – Kraków na odcinku Jaśkowice – Skawina złożono sześć ofert:
Z dniem 20 października 2008 r. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk powołał Pana Mirosława Maksimiuka na stanowisko Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Z dniem 20 października 2008 r. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk powołał Pana Mirosława Maksimiuka na stanowisko Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła przyjmowanie wniosków w przetargu na wybór wykonawcy Krajowego Systemu Poboru Opłat na drogach krajowych. System zacznie działać, zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, w połowie 2011 roku.
W dniu 20 grudnia 2013 roku opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na realizację budowy obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41.
10 czerwca otwarto oferty, a dzień później rozstrzygnięto dwa przetargi dotyczące poprawy bezpieczeństwa na dwóch odcinkach dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

oddział: Lublin

długość – 10,2 km

obecny etap – w budowie

lata realizacji: 2011-2014

wartość projektu: 659,5 mln zł 

Trzy oferty wpłynęły na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5. Najniższa  oferta na 244,5 mln zł, to kwota o 32% niższa od kosztorysu inwestorskiego. Pierwotny wykonawca inwestycji, firma Alpine Bau - przestał wywiązywać się ze zobowiązań kontraktowych i GDDKiA była zmuszona odstąpić w czerwcu 2013 r. od umowy na realizację tego zadania. Po szczegółowej inwentaryzacji placu budowy określono zakres prac, który będzie obejmował dokończenie inwestycji w zakresie budowy S5. W odrębnym postępowaniu udzielono zamówienia na dokończenie budowy obwodnicy Rawicza w ciągu dk 36 - tę drogę już 16 września udostępniono kierowcom.

Copyright © 2014 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88