Wyniki wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania dla: oferty pracy
10 czerwca otwarto oferty, a dzień później rozstrzygnięto dwa przetargi dotyczące poprawy bezpieczeństwa na dwóch odcinkach dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

Trzy oferty wpłynęły na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5. Najniższa  oferta na 244,5 mln zł, to kwota o 32% niższa od kosztorysu inwestorskiego. Pierwotny wykonawca inwestycji, firma Alpine Bau - przestał wywiązywać się ze zobowiązań kontraktowych i GDDKiA była zmuszona odstąpić w czerwcu 2013 r. od umowy na realizację tego zadania. Po szczegółowej inwentaryzacji placu budowy określono zakres prac, który będzie obejmował dokończenie inwestycji w zakresie budowy S5. W odrębnym postępowaniu udzielono zamówienia na dokończenie budowy obwodnicy Rawicza w ciągu dk 36 - tę drogę już 16 września udostępniono kierowcom.

oddział: Lublin

długość – 10,2 km

obecny etap – w budowie

lata realizacji: 2011-2014

wartość projektu: 659,5 mln zł 

W rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrano najkorzystniejsze oferty w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę autostrady A4 na odcinkach Jarosław (w. Wierzbna) - Radymno i Radymno - Korczowa (gr. państwa). Dla 25-kilometrowego odcinka Jarosław (w. Wierzbna) - Radymno wybrana została oferta konsorcjum firm w składzie BUDIMEX DROMEX S.A. i FERROVIAL AGROMAN S.A. z Hiszpanii (969,2 mln zł), zaś dla 22-kilometrowego odcinka Radymno-Korczowa (gr. państwa) oferta firmy J&P AVAX z Grecji (818,5 mln zł). Całość inwestycji będzie kosztować 1,7 mld zł, oszczędność w porównaniu z kosztorysem inwestorskim wyniosła około 560 mln zł.
Z dniem 20 października 2008 r. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk powołał Pana Mirosława Maksimiuka na stanowisko Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Z dniem 20 października 2008 r. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk powołał Pana Mirosława Maksimiuka na stanowisko Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedmiot zamówienia:

Badanie stanu technicznego podpór nurtowych wraz z batymetrią dwóch mostów na rzece Wiśle:

– w ciągu drogi krajowej nr 80 Pawłówek – Lubicz w m. Bydgoszcz Fordon – 3 szt,

– w ciągu drogi krajowej nr 91 Gdańsk – Świecie w m. Chełmno – 4 szt.

22 lipca 2011 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert cenowych na zadanie nr 4 na budowę drogi ekspresowej S17, odcinek węzeł Lubartów – węzeł Witosa. Termin składania ofert dla 20-tu zakwalifikowanych wykonawców został wyznaczony na dzień 01.09.2011.

Tym samym zaproszono do ostatniegu z pieciu zadań S17. 28 lipca 2011 r. poznamy oferty cenowe na zadanie nr 3. W trakcie budowy sa zadania nr 1, 2 i 5.

W dniu dzisiejszym w rzeszowskim Oddziale GDDKiA nastąpiło otwarcie ofert cenowych na budowę odcinka autostrady A4 od W. Rzeszów Centralny do W. Rzeszów Wschód. Ten 6,9-kilometrowy odcinek stanowi część tzw. północnej obwodnicy miasta Rzeszowa. Do złożenia ofert GDDKiA zaprosiła 10 firm reprezentujących m.in. Polskę, Czechy, Portugalię i Hiszpanię. Oferty złożyły wszystkie zaproszone firmy i konsorcja. Najtańsza wynosi 391 983 987,71 PLN brutto, zaś najdroższa 684 150 153,23 PLN brutto.
Copyright © 2014 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88