Wyniki wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania dla: oferty pracy

Przedmiot zamówienia:

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników GDDKiA Rejonu w Świeciu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w dniu 16 lipca br., otwarto oferty w przetargu na budowę drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, Odcinek C2: Szare – Laliki. Długość odcinka wynosi 4,5 km, natomiast kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji 377 839 512,47 złotych brutto złotych brutto. Planowany termin realizacji 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót.
Samochód osobowy Polonez ATU 1.6 Kat.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w dniu 16 lipca br., otwarto oferty w przetargu na budowę drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, Odcinek C2: Szare – Laliki. Długość odcinka wynosi 4,5 km, natomiast kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji 377 839 512,47 złotych brutto złotych brutto. Planowany termin realizacji 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót.
Do 28 lutego 2009 roku mogą trwać negocjacje na budowę i eksploatację 91-kilometrowego odcinka autostrady A2 Stryków-Konotopa w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Obaj oferenci: Autostrada Mazowsze S.A. i Autostrada Południe S.A. wyrazili gotowość przedłużenia ważności oferty do końca lutego br. i tym samym do kontynuowania negocjacji.
Do 28 lutego 2009 roku mogą trwać negocjacje na budowę i eksploatację 91-kilometrowego odcinka autostrady A2 Stryków-Konotopa w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Obaj oferenci: Autostrada Mazowsze S.A. i Autostrada Południe S.A. wyrazili gotowość przedłużenia ważności oferty do końca lutego br. i tym samym do kontynuowania negocjacji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że otwarto oferty w przetargu na budowę autostrady A4 węzeł „Wielicka – węzeł „Szarów”. Długość odcinka wynosi 19,9 km.

8 ofert zostało dzisiaj  złożonych w przetargu na budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK 50 i 79.

Najtańsza opiewa na ok. 268 mln zł, a najdroższa  na ok. 427 mln zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ok. 349 mln zł.

W listopadzie br. została zakończona praca naukowo-badawcza pt. „Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”.

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88