Oddziały • Dane teleadresowe
Dane teleadresowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6

85-085 Bydgoszcz,
tel.: (52) 323-45-00, fax: (52) 323-45-04
e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

 

UWAGA! W przypadku osób fizycznych kierujących korespondencję do urzędu informujemy iż: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi.

 

Informacja Drogowa GDDKiA - tel. 19 111

Dyrektor Oddziału

Mirosław Jagodziński  tel. (52) 323-45-00

FAX - tel. (52) 323-45-04

 

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

p.o. Naczelnika: Rafał Drążyk

tel. (52) 323-45-07 

tel. (52) 323-45-05

 

Wydział Planowania

Naczelnik: Bogdan Matejek

tel. (52) 323-45-28 

tel. (52) 323-45-29

tel. (52) 323-45-69

 

Wydział Zamówień Publicznych

Naczelnik: Monika Matysek

tel. (52) 323-45-80 

tel. (52) 323-45-73

tel. (52) 323-45-78

tel. (52) 323-45-87

FAX tel. (52) 323-45-74

 

Wydział Obsługi Prawnej, Skarg i Wniosków 

Naczelnik: Ewelina Szcześniak

tel. (52) 323-45-32 

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Tomasz Okoński

tel. (52) 323-45-67 

 

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Cezary Wijas  

tel. (52) 323-45-37 


Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej

Bogdan Matejek 

tel. (52) 323-45-28 

 

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Jerzy Sarnowski

tel. (52) 323-45-06 

 

Pion ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Zastępca Dyrektora Przemysław Antoniak  tel. (52) 323-45-00

FAX - tel. (52) 323-45-04

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Naczelnik: Michał Piątkowski

tel. (52) 323-45-09 

Z-ca Naczelnika: Rafał Grzejda

tel. (52) 323-45-63 

tel. (52) 323-45-14

tel. (52) 323-45-62

FAX tel. (52) 323-45-51

tel. (52) 323-45-64

tel. (52) 323-45-65

FAX tel. (52) 323-45-53

 

Wydział BRD i Zarządzania Ruchem 

Naczelnik: Tomasz Olędzki

tel. (52) 323-45-84 

tel. (52) 323-46-02

FAX  tel. (52) 323-45-83

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

p.o. Naczelnik: Szymon Nierebiński

tel. (52) 323-45-16 

tel. (52) 323-45-15

 

Wydział Mostów 

Naczelnik: Czesław Szczesik

tel. (52) 323-45-72 

tel. (52) 323-45-71

FAX tel. (52) 323-46-07

 

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych

Maciej Dziemidzionek

tel. (52) 323-45-68 

 

Wydział Technologii - Laboratorium drogowe

Zastępca Dyrektora Jerzy Ptasznik tel. (52) 333-47-00

 

Zespół Betonu i Materiałów Wiążących

Kierownik: Mirosław Głąb 

tel. (52) 33-34-702 

tel. (52) 33-34-716

tel. (52) 33-34-717

 

Zespół Kruszyw

Kierownik: Paweł Wolski

tel. (52) 33-34-708 

 

Zespół Gruntów i Geotechniki

Kierownik: Paweł Głuch 

tel. (52) 33-34-710 

Paweł Rzyski

tel. (52) 33-34-711 

tel. (52) 33-34-713

 

Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych

Kierownik: Marcin Wieczorek 

tel. (52) 33-34-715 

tel. (52) 33-34-714

tel. (52) 33-34-713

 

Zespół Diagnostyki Nawierzchni

p.o. Kierownika: Bartosz Stachowiak 

tel. (52) 33-34-718 

tel. (52) 33-34-718

 

 Stanowisko ds. Zarządzania Jakością w Zakresie Technologii

 

Marcin Kamiński

tel. (52) 33-34-703 

 

Pion ds. Inwestycji

Zastępca Dyrektora Agnieszka Tokarz-Janczarska tel. (52) 323-45-00

FAX - tel. (52) 323-45-04

 

Wydział Dokumentacji

Naczelnik: Zbigniew Lassa

tel. (52) 323-45-82 

tel. (52) 323-45-77

tel. (52) 323-45-88

tel. (52) 323-46-09

FAX  tel. (52) 323-45-89

 

Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik: Wojciech Rembacz

tel. (52) 323-45-54 

tel. (52) 323-45-56

 

 Wydział Nieruchomości

Naczelnik: Ewa Napierała

tel. (52) 323-46-14 

tel. (52) 323-46-15

tel. (52) 323-46-16

 

Wydział Realizacji

Naczelnik: Waldemar Krawczyk

tel. (52) 323-45-41 

tel. (52) 323-45-47

tel. (52) 323-46-06

tel. (52) 323-46-13

tel. (52) 323-45-39

tel. (52) 323-45-27

tel. (52) 323-45-35

tel. (52) 323-45-46

tel. (52) 323-45-34

 

Stanowisko ds. Koordynacji i Monitoringu Inwestycji

 

                            

                                     

   

Pion ds. Ekonomiczno - Finansowych
Zastępca Dyrektora Marzanna Zywert  tel. (52) 323-45-00

 

Wydział Finansowo - Księgowy

Naczelnik: Anna Jakubowska

tel. (52) 323-45-19 

tel. (52) 323-45-20

tel. (52) 323-45-17

tel. (52) 323-45-18

tel. (52) 323-45-21

FAX tel. (52) 323-45-43

 

Wydział Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego

Naczelnik: Artur Spryszyński

tel. (52) 323-45-25 

tel. (52) 323-45-26 

tel. (52) 323-45-00

tel. (52) 323-45-50

tel. (52) 323-45-40

Informatyk

tel. (52) 323-45-60

 

tel. (52) 323-45-61

Portiernia

tel. (52) 323-45-42

 

Stanowisko ds. Koordynacji PT POIiŚ

Marcin Zawiślak 

tel. (52) 323 45 66 

 

Punkt Informacji Drogowej

 

PID

tel. (52) 323-45-10 

PID

tel. (52) 323-45-11

PID - FAX

tel. (52) 323-45-13

 

 

Rejony: 

 

Rejon w Bydgoszczy

                                                                 

ul. Nowotoruńska 31

85-839 Bydgoszcz,

Kierownik: Tomasz Zagrodnik

tel.: (052) 362-98-10, fax: (052) 362-98-13

rdk_bydgoszcz@gddkia.gov.pl

 

Obwód Drogowy w Bydgoszczy

Bydgoszcz, Nowotoruńska 31

Michał Żmich

Robert Gehrmann

tel.: (052) 362 98 21

 

Obwód Drogowy w Szubinie

Szubin, ul. Dworcowa 5

Jan Gniot

Bogdan Rosiak

tel.: (052) 391-09-05

 

 

 

 

Rejon w Toruniu

                                                                

ul. Polna 113

87-100 Toruń,

Kierownik: inż. Waldemar Nicpoń

tel.: (056) 6584060, fax: (056) 6230709

 rdk_torun@gddkia.gov.pl

 

Obwód Drogowy Toruń

Toruń, Polna 113

Agnieszka Tupalska

Małgorzata Gajkowska

tel.: (056) 6584064, (056) 6584067 

 

Obwód Drogowy Młyniec

Lubicz, Młyniec II/38

Robert Broncel

Jecek Depczyński

 tel.: (056) 678-28-10

 

Obwód Drogowy Rumiankowo

Lubicz, Młyniec II/38

Małgorzata Blok

Jerzy Gajkowski

Rejon w Nakle n. Notecią

ul. Młyńska 5

89-100 Nakło n. Notecią,

Kierownik: Grzegorz Kowalski

tel.: (052) 386-51-96, fax: (052) 386-51-95

 rdk_naklo@gddkia.gov.pl

 

Obwód Drogowy w Koronowie

Koronowo, droga do Różanny 12

Stanisławski Roman

tel.: (052) 382-24-00

 

Obwód Drogowy w Paterku

Paterek, Kcyńska

Andrzej Matysiak

tel.: (052) 386-31-40

 

  

 

Rejon we Włocławku

ul. Chopina 1

87-800 Włocławek,

Kierownik inż. Adam Koźmiński

tel.: (054) 231-41-15, fax: (054) 231-43-83

 rdk_wloclawek@gddkia.gov.pl

 

Owód Drogowy w Kowalu

Kowal, ul. Piwna 23

Paweł Hofman

Karol Mirowski

Szewczyk Bogusława

tel.: (054) 284-23-39

 

Obwód Drogowy w Odolionie

Aleksandrów Kuj., Szosa Ciechocińska 22

Wojciech Duszyński

Robert Kreps

Piotr Żurawski

 

 

Rejon w Świeciu

ul. Jesionowa 2A

86-100 Świecie,

Kierownik Rejonu: Łukasz Suchodolski

tel.: (052) 332-44-93, fax: (052) 332-44-89

 rdk_swiecie@gddkia.gov.pl

 

Obwód Drogowy 1 w Świeciu

Świecie, Łąkowa 1

Janusz Ruszkiewicz

tel.: (052) 332-44-91, fax: (052) 330-02-61

 

Obwód Drogowy w Warlubiu

Warlubie, ul. Grudziądzka 10

Wojciech Pałka, Jarosław Kotlęga

tel.: (052) 332-60-35

 

Obwód Drogowy 2 w Świeciu

Świecie, Łąkowa 1

Piotr Wódzki

 

Rejon w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław

z siedzibą w Latkowie skr poczt. 11

Kierownik: inż. Mieczysław Wołczek

tel.: (052) 357-90-91, fax: (052) 357-90-92

 rdk_inowroclaw@gddkia.gov.pl

 

Obwód Drogowy w Latkowie

Inowrocław, Latkowo 11

Rafał Osięglewski

Andrzej Krauza

Adam Witczak

tel.: (052) 318-90-25

 

Obwód Drogowy w Strzelnie

Strzelno, Wyszyńskiego 9

Michał Szymański

Leszek Szczepański

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88