Oddziały • Budowa obwodnicy Leżajska w ciągu DK 77 - II etap
Budowa obwodnicy Leżajska w ciągu DK77 - II etap

31 października 2014 roku odcinek został oddany do ruchu. 

 

Realizowało go konsorcjum firm z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. jako liderem i DRAGADOS S.A. z Hiszpanii jako partnerem. Koszt budowy to ponad 66,5 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat budowy obwodnicy Leżajska znajdują się na stronie internetowej: http://www.obwodnicalezajska.pl/

 

 

 

BUDOWA OBWODNICY LEŻAJSKA W CIĄGU DK 77 - II etap
 
Pododcinki:
Etap II – 3,6 km
 
Opis inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu DK Nr 77 Lipnik- Przemyśl na terenie miasta Leżajska, gminy Leżajsk. Celem inwestycji jest odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego. Wyprowadzenie tranzytowego ruchu ciężkiego poza centrum Leżajska wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta oraz spowoduje zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na otoczenie (przede wszystkim doprowadzi do zmniejszenia emisji hałasu i poziomu zanieczyszczenia powietrza w gęsto zabudowanym centrum miasta).

 

Zakres II etapu obejmuje:

  • budowę obwodnicy dł. 3,6 km wraz z systemem odwodnienia,
  • węzeł dwupoziomowy drogowy z wiaduktem nad DK Nr 77 Lipnik - Przemyśl,
  • drogi dojazdowe,
  • dwa przejazdy gospodarcze,
  • urządzenia ochrony środowiska,
  • budowę i przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z obwodnicą.

Projektowana obwodnica posiada następujące parametry projektowe:

  • droga jednojezdniowa klasy GP,
  • szerokość jezdni 7.0m,
  • opaski bitumiczne 2x0.5m,
  • szerokość poboczy ziemnych 2x2.0m.
 
Podstawowe parametry techniczne dla Etapu II:
Długość (km):

3,6

Klasa:

GP

Nośność (T/oś):

11,5

Nośność obiektów inżynierskich:

-

Ilość węzłów:

1

Ilość obiektów mostów/wiaduktów/tuneli (szt.):

0/1/0

Przynależność do programów:

- Program Budowy Dróg Krajowych na lata

2008- 2012

- Program Budowy Dróg Krajowych na lata

2011- 2015, zał. Nr 1 poz. 64

- PO Infrastruktura i Środowisko, Priotytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (POIŚ 8.2-29)

Źródło finansowania:

85%- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15%- budżet

Lata realizacji:

IV kwartał 2012-2014

 

PLAN SYTUACYJNY OBWODNICY LEŻAJSKA W CIĄGU DK 77

 

obwodnica_lezajska__s.jpg
.:: kliknij na mapę aby ją powiększyć ::.
 
 

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88