A A A
INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_bydgoszcz@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Lotnicza 24
54-155 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat_wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyBudowa obwodnicy Leżajska w ciągu DK 77 - II etap

Budowa obwodnicy Leżajska w ciągu DK77 - II etap

31 października 2014 roku odcinek został oddany do ruchu. 

 

Realizowało go konsorcjum firm z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. jako liderem i DRAGADOS S.A. z Hiszpanii jako partnerem. Koszt budowy to ponad 66,5 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat budowy obwodnicy Leżajska znajdują się na stronie internetowej: http://www.obwodnicalezajska.pl/

 

 

 

BUDOWA OBWODNICY LEŻAJSKA W CIĄGU DK 77 - II etap
 
Pododcinki:
Etap II – 3,6 km
 
Opis inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu DK Nr 77 Lipnik- Przemyśl na terenie miasta Leżajska, gminy Leżajsk. Celem inwestycji jest odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego. Wyprowadzenie tranzytowego ruchu ciężkiego poza centrum Leżajska wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta oraz spowoduje zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na otoczenie (przede wszystkim doprowadzi do zmniejszenia emisji hałasu i poziomu zanieczyszczenia powietrza w gęsto zabudowanym centrum miasta).

 

Zakres II etapu obejmuje:

  • budowę obwodnicy dł. 3,6 km wraz z systemem odwodnienia,
  • węzeł dwupoziomowy drogowy z wiaduktem nad DK Nr 77 Lipnik - Przemyśl,
  • drogi dojazdowe,
  • dwa przejazdy gospodarcze,
  • urządzenia ochrony środowiska,
  • budowę i przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z obwodnicą.

Projektowana obwodnica posiada następujące parametry projektowe:

  • droga jednojezdniowa klasy GP,
  • szerokość jezdni 7.0m,
  • opaski bitumiczne 2x0.5m,
  • szerokość poboczy ziemnych 2x2.0m.
 
Podstawowe parametry techniczne dla Etapu II:
Długość (km):

3,6

Klasa:

GP

Nośność (T/oś):

11,5

Nośność obiektów inżynierskich:

-

Ilość węzłów:

1

Ilość obiektów mostów/wiaduktów/tuneli (szt.):

0/1/0

Przynależność do programów:

- Program Budowy Dróg Krajowych na lata

2008- 2012

- Program Budowy Dróg Krajowych na lata

2011- 2015, zał. Nr 1 poz. 64

- PO Infrastruktura i Środowisko, Priotytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (POIŚ 8.2-29)

Źródło finansowania:

85%- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15%- budżet

Lata realizacji:

IV kwartał 2012-2014

 

PLAN SYTUACYJNY OBWODNICY LEŻAJSKA W CIĄGU DK 77

 

obwodnica_lezajska__s.jpg
.:: kliknij na mapę aby ją powiększyć ::.