INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyZamówienia wyłączone spod ustawy Pzp poza POIiŚ

 • Zamówienie z dnia 13.09.2017 (2)

  13-09-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie specjalistycznych przeglądów stanu zadrzewienia przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Świeciu.

 • Zamówienie z dnia 13.09.2017

  13-09-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych dla wybranych odcinków dróg krajowych i nieruchomości w zarządzie GDDKiA w następującym zakresie:

  • zadanie 1 – odprowadzanie wód opadowych z drogi ekspresowej S5 na odcinku od km 3+989 do km 5+049 w miejscowości Wielki Konopat, gm. Świecie;

  • zadanie 2 – odprowadzanie wód opadowych z drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku węzeł Stryszek – węzeł Białe Błota od km 50+670 do km 61+065;

  • zadanie 3 – odprowadzanie wód opadowych z drogi krajowej nr 91 na odcinku od km 108+020 do km 112+300;

  • zadanie 4 - odprowadzanie wód opadowych z drogi ekspresowej S-5 i S-10 na terenie węzła Lotnisko od km 45+200 do km 45+600;

  • zadanie 5 - odprowadzanie wód opadowych z drogi krajowej nr 10 na odcinku Wawrzonkowo – Blinno od km 340+675,5 do km 377+071,5;

  • zadanie 6 - odprowadzanie wód opadowych z drogi krajowej nr 25 na odcinku od km 174+860 do km 185+189,5 w miejscowości Złotniki Kujawskie;

  • zadanie 7 – odprowadzanie wód opadowych z mostu na rzece Drwęcy w km 11+890 w ciągu drogi krajowej nr 10 od km 317+800 do km 318+840 w miejscowości Lubicz Dolny;

  • zadanie 8 – odprowadzanie wód opadowych z terenu Laboratorium Drogowego i Rejonu Dróg w Bydgoszczy przy ul. Nowotoruńskiej 31 w Bydgoszczy;

  • Zadanie 9 – poboru wód ze studni na terenie Bazy Materiałowej GDDKiA Rejonu w Nakle przy ul. Kcyńskiej 31A w Paterku. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na poszczególne zadania. Oferta powinna obejmować pełen zakres zamówienia.

 • Zamówienie z dnia 12.09.2017

  12-09-2017

  Przedmiot zamówienia:

  „Wykonanie usługi usunięcia zanieczyszczeń z konstrukcji stalowej – części nurtowej mostu na drodze krajowej nr 91 w km 143+450 nad rz. Wisłą w miejscowości Chełmno.”

 • Zamówienie z dnia 06.09.2017

  06-09-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Roboty remontowo – budowlane na terenie siedzib Obwodów Drogowych w Latkowie i Strzelnie.

 • Zamówienie z dnia 01.09.2017

  01-09-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do jednostek terenowych GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w ilości 200 Mg

 • Zamówienie z dnia 30.08.2017 (3)

  30-08-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Świadczenie usług żywieniowych dla uczestników szkoleń w OSW „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1 82-120 Krynica Morska.

 • Zamówienie z dnia 30.08.2017 (2)

  30-08-2017

  Przedmiot zamówienia:

  „Odbudowa i umocnienie skarp i rowów pod obiektem WD-199 w km 242+600 autostrady A-1”

 • Zamówienie z dnia 30.08.2017 (1)

  30-08-2017

  Przedmiot zamówienia:

  „Odbudowa i umocnienie skarpy na obiekcie PG-198A w km 241+180 autostrady A-1”

 • Zamówienie z dnia 29.08.2017

  29-08-2017

  Przedmiot zamówienia:

  „Wymiana drenów poprzecznych wraz z wymianą warstwy ścieralnej na obiekcie mostowym przez rz. Mątawę na DK16 w miejscowości Dragacz w km 1+280.”

 • Zamówienie z dnia 18.08.2017

  18-08-2017

  Przedmiot zlecenia:

  Wsparcie informatyczne Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.