Oddziały • Dane teleadresowe
Dane teleadresowe
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU
ul. Subisława 5
80–354 Gdańsk
 
UWAGA! W przypadku osób fizycznych kierujących korespondencję do urzędu informujemy iż: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi.
  
Punkt Informacji Drogowej (sytuacja na drogach krajowych woj. pomorskiego) - tel. 58-51-12-414, faks 58-51-12-510
Informacja Drogowa GDDKiA - tel. 19 111
 
Centrala: tel. 58-51-12-400
 
Sekretariat: tel. 58-51-12-404, faks 58-51-12-405
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
 
Dyrektor Oddziału: Robert Marszałek
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji: Waldemar Chejmanowski
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami: Karol Markowski
Z-ca Dyrektora ds. Technologii: Piotr Dąbrowski, tel. 58-51-12-483
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych: Ryszard Wasiołek, tel. 58-51-12-403
 
Wydział spraw pracowniczych i organizacyjnych
naczelnik: Dorota Sacha, tel. 58-51-12-430
tel. 58-51-12-431
Wydział obsługi prawnej, skarg i wniosków
tel. 58-51-12-432
Wydział ochrony środowiska
naczelnik: Anna Dąbrowska-Banach, tel. 58-51-12-426
zastępca naczelnika: Iwona Miśkiewicz, tel. 58-51-12-497
tel. 58-51-12-471, tel. 58-51-12-501 
Wydział planowania
naczelnik: Izabela Kijora, tel. 58-51-12-495
zastępca naczelnika: Magdalena Krzemińska, tel. 58-51-12-434
tel. 58-51-12-492
Wydział dokumentacji
naczelnik: Stefan Kowalczyk, tel. 58-51-12-439
zastępca naczelnika: Leszek Leśniowski, tel. 58-51-12-506
tel. 58-51-12-446, tel. 58-51-12-447, tel. 58-51-12-448, tel. 58-51-12-452, tel. 58-51-12-469, tel. 58-51-12-493
Wydział nieruchomości
naczelnik: Maciej Należny, tel. 58-51-12-456
tel. 58-51-12-458, tel. 58-51-12-503, tel. 58-51-12-503, tel. 58-51-12-457, tel. 58-51-12-494, tel. 58-51-12-459
Wydział technologii - laboratorium drogowe
sekretariat: tel. 58-51-12-480, faks 58-51-12-498
naczelnik: Radosław Osiński, tel. 58-51-12-486
tel. 58-51-12-484, tel. 58-51-12-485, tel. 58-51-12-486, tel. 58-51-12-488
Wydział realizacji 
naczelnik: Szymon Gwazdacz: tel. 58-51-12-445
zastępca naczelnika: Beatrycze Krewan-Michalska, tel. 58-51-12-453
tel. 58-51-12-454, tel. 58-51-12-455, tel. 58-51-12-451
Wydział zamówień publicznych
naczelnik: Magdalena Czechowska, tel. 58-51-12-442
tel. 58-51-12-441, tel. 58-51-12-443, tel. 58-51-12-468
Wydział dróg i sieci drogowej
naczelnik: Paweł Sobiesiak, tel. 58-51-12-449
tel. 58-51-12-413, tel. 58-51-12-411, tel. 58-51-12-512, tel. 58-51-12-438
Wydział bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem
naczelnik: Bartłomiej Banach, tel. 58-51-12-406
tel. 58-51-12-415, tel. 58-51-12-416, tel. 58-51-12-504
Wydział uzgodnień i zagospodarowania przestrzennego
naczelnik: Romana Hordyńska, tel. 58-51-12-425
tel. 58-51-12-428, tel. 58-51-12-429, tel. 58-51-12-427
Wydział mostów
naczelnik: Jarosław Watus, tel. 58-51-12-420
tel. 58-51-12-422, tel. 58-51-12-423, tel. 58-51-12-424
Wydział finansowo-księgowy
naczelnik: Anna Stawczyk, tel. 58-51-12-460
zastępca naczelnika: Iwona Miętka, tel. 58-51-12-482
tel. 58-51-12-462, tel. 58-51-12-463, tel. 58-51-12-464, tel. 58-51-12-465, tel. 58-51-12-466, tel. 58-51-12-467
Wydział administracji, informatyki i zaplecza technicznego
naczelnik: Andrzej Męczykowski, tel. 58-51-12-470
tel. 58-51-12-472, tel. 58-51-12-473, tel. 58-51-12-474, tel. 58-51-12-476, tel. 58-51-12-478, tel. 58-51-12-479
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych
Jacek Mich, tel. 58-51-12-435
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych – Oddział Kancelarii Tajnej
Bożena Kryczka, tel. 58-51-12-436
Stanowisko ds. komunikacji społecznej
Piotr Michalski, tel. 58-51-12-499
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Krzysztof Bojarski, tel. 58-51-12-477
Stanowisko ds. koordynacji POIiŚ
Patrycja Kłopocka, tel. 58-51-12-463
Stanowisko ds. systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej
Stanowisko ds. systemu zarządzania jakością w zakresie technologii
Agnieszka Śledzik, tel. 58-51-12-481
 
Rejon w Człuchowie
Kierownik Rejonu: Zenon Ciszewski
ul. Wojska Polskiego 1a
77-300 Człuchów
telefon: 59-834-52-60, 59-834-52-61, faks: 59-834-24-94 
rejon_czluchow@gddkia.gov.pl
Rejon w Gdańsku
Kierownik Rejonu: Zbigniew Wrzesiński
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk Matarnia
tel: 58-342-68-10; 342-68-11, faks: 58-342-68-13
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl
Rejon w Kościerzynie
Kierownik Rejonu: Wiesław Repiński
ul. Drogowców 2
83-400 Kościerzyna
tel: 58-686-40-71, 58-686-40-72, faks: 58-686-33-49
rejon_koscierzyna@gddkia.gov.pl
Rejon w Słupsku
Kierownik Rejonu: Jerzy Głuszak
ul. Sportowa 28
76-200 Słupsk
tel: 59-842-94-93, faks: 59-845-29-17
rejon_slupsk@gddkia.gov.pl
Rejon w Tczewie
Kierownik Rejonu: Zdzisław Kuczmiński
ul. Armii Krajowej 84
83-110 Tczew
tel: 58-777-04-50, 58-777-04-51, faks: 58-777-04-52
rejon_tczew@gddkia.gov.pl
Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88