INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_bydgoszcz@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 drogi rekomendowane, mapa ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAKonkurs "Innowacje w drogownictwie"

22-10-2015

II edycja Konkursu „Innowacje w drogownictwie” rozstrzygnięta

21 października 2015 r. w siedzibie Centrali GDDKiA w Warszawie odbył się III etap oraz rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu „Innowacje w drogownictwie”. Kapituła konkursowa, której przewodził Pan Łukasz Lendner, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, przyznała I-sze  miejsce Panu Kamilowi Tołczowi za pracę pt. „Ocena odporności na starzenie technologiczne elastomeroasfaltów z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego” (Politechnika Białostocka).

Dodatkowo wyróżnienie otrzymała Pani Rita Rachwalik za pracę pt. „Wpływ dodatku Sasobit na wybrane cechy asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych” (Politechnika Wrocławska) oraz Pan Patryk Przybylski za pracę pt. „Ocena przydatności betonu wałowanego do wykonania nawierzchni drogowych” (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie).

 

III etap konkursu polegał na publicznej prezentacji swojej pracy dyplomowej.

 

Nagrodą za I miejsce jest 10 dniowy staż w laboratorium GDDKiA podczas, którego zwycięzca konkursu, pod okiem ekspertów GDDKiA, będzie mógł zapoznać się z obsługą urządzeń laboratoryjnych oraz procesem realizacji inwestycji drogowych.

14-10-2015

Trzeci etap II edycji Konkursu "Innowacje w drogownictwie"

21 października 2015 r., o godz. 12.00 w Centrali GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie odbędzie się trzeci etap II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską i inżynierską pn. „Innowacje w drogownictwie” oraz ogłoszenie wyników.

21-08-2015

Zmiana Przewodniczącego Kapituły Konkursowej

Informujemy, iż w dniu 19 sierpnia 2015 r.  zgodnie z  §3 ust. 8 Regulaminu II edycji Konkursu „Innowacje w Drogownictwie” obowiązki Przewodniczącego Kapituły zostały powierzone Panu Łukaszowi Lendnerowi, Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

27-03-2015

Wygraj staż w laboratorium drogowym GDDKiA

 

Rusza II edycja Konkursu „Innowacje w drogownictwie” ogłoszonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Konkurs adresowany jest do studentów, bądź absolwentów studiów inżynierskich lub studiów magisterskich; dziennych, zaocznych, bądź wieczorowych, w roku akademickim 2014/2015. Ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac i promowanie innowacyjności w drogownictwie.

Do Konkursu mogą być zgłaszane indywidualne prace dyplomowe, które zostały napisane nie wcześniej niż w roku akademickim 2014/2015, w poniższych kategoriach:

 • technologie nawierzchni drogowych
 • rozwiązania BRD
 • drogowe obiekty inżynierskie

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace już obronione i ocenione, lub prace, których obrona i ocena nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2015 roku.

 

Przebieg konkursu

Konkurs będzie się składał z trzech etapów. Nad poprawnym przebiegiem każdego z nich będzie czuwała Kapituła składająca się z ekspertów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Skład Kapituły konkursowej:

Przewodniczącym Kapituły jest Pan Tomasz Rudnicki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 

Kategoria:  technologie nawierzchni drogowych

Wacław Michalski – Dyrektor Departamentu Technologii, GDDKIA

Ireneusz Mikulicki – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technologii, GDDKiA O/Łódź

 

Kategoria: rozwiązania BRD

Katarzyna Kwiecień ­ –  Naczelnik Wydziału Analiz  i Kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, GDDKiA

Leszek Kania  –  Główny Specjalista Kierujący Zespołem w Wydziale Dokumentacji Technicznej, GDDKiA

 

Kategoria:  drogowe obiekty inżynierskie

Justyna Bukało – Naczelnik Wydziału Zarządzania Mostami, GDDKiA

Adam Kaszyński – Główny Inspektor Mostowy, GDDKiA

 

Przebieg Konkursu:

I etap

Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z 1-stronicowym streszczeniem pracy na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa w terminie do dnia 15 lipca 2015 roku.

Kapituła konkursowa do dnia 17 sierpnia 2015 r. dokona oceny nadesłanych streszczeń i wybierze trzy najlepsze osoby w każdej z kategorii, które zostaną zakwalifikowane do II etapu Konkursu.

 

II etap

W drugim etapie zakwalifikowani Uczestnicy Konkursu zostaną poproszeni o przesłanie pełnych prac dyplomowych na adres e-mail: konkurs@gddkia.gov.pl, w terminie nie później niż do dnia 15 września 2015 roku oraz potwierdzenia obrony pracy do 5 października 2015 r.

Kapituła konkursowa do dnia 7 października br. dokona oceny prac dyplomowych.

 

III etap

W ostatnim etapie Konkursu, który odbędzie się w październiku 2015 roku, Uczestnicy, podczas 10-minutowego wystąpienia,  zaprezentują i omówią swoje prace dyplomowe na forum publicznym.

 

Kryteria oceny

I etap

 

II etap

III etap

oryginalność tematu

 

kompleksowość ujęcia tematu

 

poziom merytoryczny prezentacji

 

poprawność koncepcji

 

prawidłowość doboru źródeł pod względem aktualności

poziom przydatności dla drogownictwa w praktyce

innowacyjność

dynamika prezentacji

 

 

Na ostateczny wynik wyboru najlepszej pracy w każdej z trzech kategorii składać się będzie suma wyników z poszczególnych etapów  Konkursu. Pełne zasady Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Nagroda

W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody za pierwsze miejsce w każdej z poniższych kategorii:

 • technologie nawierzchni drogowych
 • rozwiązania BRD
 • drogowe obiekty inżynierskie

 

Dodatkowo Kapituła Konkursowa przyzna po dwa wyróżnienia w każdej z trzech  kategorii. Wyróżnieni Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.

Nagrodą w konkursie jest 10 dniowy staż w wybranej pracowni jednego z  Laboratoriów Drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Podczas stażu zwycięzcy Konkursu, pod okiem ekspertów GDDKiA, będą mogli:

 • zapoznać się z obsługą urządzeń laboratoryjnych i dokumentacją systemu zarządzania jakością w zakresie Księgi Jakości;
 • zapoznać się  z procesem realizacji inwestycji drogowych i Dokumentacją Kontraktową w zakresie diagnostyki nawierzchni;
 • uczestniczyć w badaniach terenowych, związanych z oceną stanu nawierzchni,  w tym rozpoznawać konstrukcje nawierzchni metodą odwiertów, pobierać próbki do badań, wykonywać pomiary specjalistycznym sprzętem badawczym;
 • obsługiwać  specjalistyczny sprzęt do badań,  w tym interpretować wyniki badań. 

Laboratoria GDDKiA

Sieć  16 laboratoriów drogowych  GDDKIA jest jednym z kluczowych narzędzi zapewniających właściwą kontrolę jakości realizowanych robót. W ich nowoczesne wyposażenie zostało  zainwestowane  ok. 100 mln zł. Na każdym etapie realizacji inwestycji laboratoria GDDKiA sprawdzają czy droga jest budowana przez wykonawcę zgodnie z normami jakościowymi wskazanymi w projektach i obowiązujących przepisach oraz specyfikacjach technicznych. Pozwoliło to na wskazanie już na etapie budowy nieprawidłowości zagrażających jakości realizowanych inwestycji, a w konsekwencji natychmiastowe ich poprawienie i zapewnienie najwyższej jakości drogi. Tak, by oddawana do użytku droga spełniała wszystkie wymogi specyfikacji. 

W ramach obowiązującego w GDDKiA systemu monitorowania jakości badaniu poddawane są wszystkie nowobudowane, przebudowywane i remontowane drogi krajowe w Polsce.

 

Laboratoria Drogowe Wydziałów Technologii GDDKiA składają się zwykle z pięciu pracowni specjalistycznych:

 • Betonów i materiałów wiążących
 • Nawierzchni asfaltowych
 • Gruntów i geotechniki
 • Kruszyw
 • Diagnostyki nawierzchni

Laboratoria drogowe GDDKiA są w stanie zbadać każdy rodzaj i jakość zastosowanego na budowie materiału – zaczynając od najdrobniejszych pyłów, piasków, kruszyw, cementów, asfaltów przez betony, mieszanki mineralno-asfaltowe kończąc na gotowym produkcie - drodze i jej właściwościach.

Badania wykonywane w laboratoriach GDDKiA:

 • Badania gruntów i podłoża
 • Badania materiałów kamiennych piasków, grysów itp.
 • Badania betonu
 • Badania asfaltów i lepiszczy asfaltowych
 • Badania mieszanek mineralno-asfaltowych  i nawierzchni
 • Badania diagnostyczne

Wszystkie laboratoria  GDDKiA dysponują certyfikatami akredytacji przyznanymi przez Polskiego Centrum Akredytacji.

Akredytacja PCA świadczy o najwyższym poziomie wykonywanych badań oraz jest dokumentem uznawanym na arenie międzynarodowej.

 

Dokumenty do pobrania

Więcej informacji o Konkursie:

Justyna Aniszewska

tel. 22 375 86 54

e-mail: konkurs@gddkia.gov.pl