Oddziały • Rejon Jędrzejów
Rejon w Jędrzejowie

Rejon  Jędrzejowie

Kierownik Rejonu Zbigniew Cichy

 

Tel.: 41 386 21 56,     41 386 15 73 (PID)

FAX : 41 386 51 76

e-mail:  RDK02@kielce.gddkia.gov.pl

 

Obwód Drogowy Jędrzejów 41 386 51 76

Obwód Drogowy Brzeziny 41 311 40 28

 

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88