Oddziały • Rejon Jędrzejów
Rejon w Jędrzejowie
Kierownik: mgr inż. Zbigniew Cichy

Tel.: 041 386 21 56, 386 15 73 (PID)

FAX : 041 386 51 76

e-mail:  RDK02@kielce.gddkia.gov.pl

Wykaz dróg w zarządzie Rejonu

REJON JĘDRZEJÓW

Numer telefonu

DK NR 7

DK NR 73

DK NR 78

RAZEM

OD KM

DO KM

DŁUGOŚĆ

OD KM

DO KM

DŁUGOŚĆ

OD KM

DO KM

DŁUGOŚĆ

OD JĘDRZEJÓW

041-386-51-76

561+343

581+673

20,330

 

 

 

165+153

212+650

47,497

90,396

0+000

5+796

5,796

 

 

 

 

 

 

586+886

603+659

16,773

 

 

 

 

 

 

OD BRZEZINY

041-311-40-28

 

 

 

18+011

42+077

24,066

212+650

230+952

18,302

42,368

OGÓŁEM

 

132,764

 

Copyright © 2014 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88