Oddziały • Rejon Starachowice
Rejon w Starachowicach

Rejon w Starachowicach

Kierownik Rejonu: Marta Mosiołek

 

Adres; Starachowice, ul. Ostrowiecka 15

Telefon: 41 273 32 58
Fax: 41 273 27 85
e-mail: RDK05@kielce.gddkia.gov.pl

Obwód Drogowy Skarżysko 41 252 42 56

Obwód Drogowy Starachowice 41 273 32 63


 

 

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88