INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
06.10.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2411.24.2017
Remont zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w miejscowości Olkusz przy al. Tysiąclecia 1a w Olkuszu
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
04.10.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.29.2017.Z-4
Wykonanie na podstawie projektu własnego wykonawcy wymiany barieroporęczy na obiektach mostowych oraz barier drogowych na dojazdach w podziale na 2 zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
03.10.2017
Termin składania ofert: 18.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.34.2017.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK 16 w miejscowości Podlejki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Część VI) – II postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
29.09.2017
Termin składania ofert: 10.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.45.2017.I-1
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku Dębówko – Szczytno (ul. Gizewiusza, ul. Śląska)” – II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
22.09.2017
Termin składania ofert: 05.10.2017 11:00
O/Ł. D3.2413.18.2017.vk
Zarządzanie projektem: „Rozbudowa ulic Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
22.09.2017
Termin składania ofert: 02.10.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.43.2017.74
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń-Stryków: Odcinek III węzeł Brzezie (z węzłem) - węzeł „Kowal” (bez węzła) km 186+348 ÷ 215+850
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
19.09.2017
Termin składania ofert: 29.09.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.186.2017
Zimowe utrzymanie dróg krajowych i autostrad w sezonie zimowym 2017/2018 administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu Zadanie 2 Obwód Utrzymania Autostrady w Łące z/s w Bolesławcu
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
04.09.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 19.09.2017 9:30
O.ZG.D-3.2413.10.2017
SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE (W PODZIALE NA 8 CZĘŚCI)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.09.2017
Termin składania ofert: 03.10.2017 10:15
O.PO.D-3.2412.79.2017
Remont drogi krajowej nr 11 Kórnik – Koszuty Huby wraz z remontem skrzyżowania w m. Dębiec
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
18.09.2017
Termin składania ofert: 03.10.2017 9:45
O.PO.D-3.2412.77.2017
Remont DK nr 12 na odc. Strumiany-Borek Wlkp oraz w m. Jaraczewo
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
18.09.2017
Termin składania ofert: 05.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.21.2017.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK 16 w msc. Sędki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - II postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
18.09.2017
Termin składania ofert: 03.10.2017 9:00
O.GD.Z-14.2412.15.2017
„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK W OBRĘBIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ” - z podziałem na 3 części zamówienia.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.09.2017
Termin składania ofert: 25.09.2017 10:50
O.BI.D-3.2413.15.2017
Wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S – 61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obwodnicy Suwałk – Budzisko z obwodnicą Szypliszek wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
14.09.2017
Termin składania ofert: 22.09.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.23.2017.gk
Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 3 części
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
13.09.2017
Termin składania ofert: 29.09.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.14.2017.66
Wymiana uszkodzonych segmentów urządzeń dylatacyjnych blokowych na obiektach inżynierskich w km 1+333 oraz km 2+194 na drodze ekspresowej S10 – Południowa obwodnica Torunia.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
12.09.2017
Termin składania ofert: 21.09.2017 11:00
O.GD.Z-1.2413.16.2017
Uwaga !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!! OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.09.2017
Termin składania ofert: 27.09.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.24.2017
Remont zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w miejscowości Olkusz przy al. Tysiąclecia 1a w Olkuszu
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
11.09.2017
Termin składania ofert: 26.09.2017 11:00
O.Gd.Z-4.2412.17.2017
„Wymiana uszkodzonych dylatacji przyczółkowych wybranych obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.09.2017
Termin składania ofert: 25.09.2017 11:00
O.RZ.D-3.2412.5.2017
Zabezpieczenie infrastruktury teleinformatycznej na terenie działania Oddziału GDDKiA w Rzeszowie oraz dostosowanie pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych do zasad bezpieczeństwa wdrożonych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
08.09.2017
Termin składania ofert: 25.09.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.15.2017.67
Wykonanie działań podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i niechronionych uczestników ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą wojewódzką nr 291 w miejsc. Otłoczyn
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
08.09.2017
Termin składania ofert: 27.09.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.17.2017.69
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania DK 91 i DW 266 w m. Ciechocinek. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej i budowa odcinków przeznaczonych dla ruchu pieszo – rowerowego
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
08.09.2017
Termin składania ofert: 25.09.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.56.2017
Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 60 na odcinku Gołymin - Maków Mazowiecki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych .
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.09.2017
Termin składania ofert: 25.09.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.57.2017
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 57 w miejscowości Przasnysz.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.09.2017
Termin składania ofert: 22.09.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.54.2017
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 50 w miejscowości Kamion w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.09.2017
Termin składania ofert: 25.09.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.55.2017
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.09.2017
Termin składania ofert: 25.09.2017 9:45
O.KA.D-3.2412.62.2017
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na: Wymianie urządzeń dylatacyjnych oraz wymiana i rektyfikacja łożysk estakady MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686 (odcinek A1a, km 4+779 (jezdnia prawa) oraz km 4+779 (jezdnia lewa)) w m. Knurów”, realizowanych w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
06.09.2017
Termin składania ofert: 27.09.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.48.2017
Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice. Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej są zamieszczone na serwerze ftp pod nazwą _GDDKiA.O.WA.D-3.241.48.2017 : adres dla serwera FTP 193.46.186.29 Login: warszawa_przetarg_o Hasło: w@+Th5// W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać: Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www. Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Pania Moniką Bogusz, tel.: +48 22 209 23 91
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.09.2017
Termin składania ofert: 14.09.2017 12:50
O.Op.D-3.2413.20.2017 (51)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku Granica Państwa – Pietrowice”
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
04.09.2017
Termin składania ofert: 19.09.2017 10:50
O.Op.D-3.2412.31.2017(54)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 42 na odcinku Ligota Górna – Biadacz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych ( Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku Ligota Górna - Biadacz )
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
01.09.2017
Termin składania ofert: 18.09.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.53.2017
WYBURZENIE I BUDOWA WIATY NA SPRZĘT W KOZIENICACH W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I BUDUJ
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
01.09.2017
Termin składania ofert: 12.09.2017 10:50
O.BI.D-3.2413.14.2017
Świadczenie usługi naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział w Białymstoku w podziale na II części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
31.08.2017
Termin składania ofert: 11.09.2017 12:00
O.LU.D-3.2411.26.2017.af
Wykonanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec” wraz z uzyskaniem decyzji.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
31.08.2017
Termin składania ofert: 11.09.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.16.2017.dpw
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Sierpów - Emilia”.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
31.08.2017
Termin składania ofert: 15.09.2017 11:50
O.Op.D-3.2412.28.2017
Remont drogi krajowej nr 46 na odc. Niemodlin - Sosnówka od km 86+000 do km 87+815 o dł. 1,815 km
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
31.08.2017
Termin składania ofert: 15.09.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.52.2017
Remont budynku administracyjnego oraz rozbiórka portierni i budynku gospodarczego na terenie Obwodu Drogowego w Dziekanowie Leśnym.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.08.2017
Termin składania ofert: 14.09.2017 12:00
O.LU.D-3.2411.25.2017.pł
Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na dostosowaniu stanowisk do ważenia pojazdów zlokalizowanych na terenie MOP Markuszów Północ i MOP Markuszów Południe w ciągu drogi ekspresowej S12/S17.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
30.08.2017
Termin składania ofert: 15.09.2017 11:00
O.RZ.D-3.2411.24.2017
Wykonanie robót budowlanych związanych z ustawieniem ogrodzenia drogi ekspresowej S19 od km 461+320,51 do km 462+039,70
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
30.08.2017
Termin składania ofert: 07.09.2017 9:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.40a.2017
Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie Rejon w Stargardzie (droga krajowa nr 10 od km 52+400 do km 82,100)
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
30.08.2017
Termin składania ofert: 15.09.2017 10:50
O.Op.D-3.2412.29.2017 (50)
„Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica Państwa- Pietrowice”
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
29.08.2017
Termin składania ofert: 07.09.2017 9:45
O.PO.D-3.2413.66.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 72 w m. Turek
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
29.08.2017
Termin składania ofert: 14.09.2017 10:50
O.Op.D-3.2412.27.2017
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 11 na odcinku Ciarka –Stare Olesno od km 498+420 do km 501+820, dł. 3,40 km
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
28.08.2017
Termin składania ofert: 12.09.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.50.2017
Wykonanie remontu drogi krajowej nr 79 na odcinku przejście przez Lipsko administrowanej przez Rejon w Zwoleniu
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
25.08.2017
Termin składania ofert: 04.09.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.20.2017.AW
Wykonanie przeglądu zadrzewienia pod kątem zakwalifikowania drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych w pasach drogowych dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w podziale na 6 części.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
25.08.2017
Termin składania ofert: 11.09.2017 10:50
O.BI.D-3.2411.23.2017
Projekt i rozbudowa drogi krajowej Nr 61 Ostrołęka – Łomża - Augustów na odcinku przejścia przez miejscowość Rydzewo od km 130+750 do km 132+249,72 (ul. Mazurska)
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
25.08.2017
Termin składania ofert: 05.09.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.130.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Marcinkowice – Stanowice - Oława
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.08.2017
Termin składania ofert: 11.09.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.24.2017.ap
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz chodnika dla pieszych przy wiadukcie drogowym nr 4 w km 626+200 drogi ekspresowej S17(12) w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
25.08.2017
Termin składania ofert: 04.09.2017 11:00
O.GD.Z-1.2413.13.2017
„OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.08.2017
Termin składania ofert: 08.09.2017 10:15
O.PO.D-3.2412.68.2017
Remont drogi krajowej nr 5 w m. Mielno
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
24.08.2017
Termin składania ofert: 08.09.2017 10:50
O.Op.D-3.2412.25.2017 (46)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 42 na odcinku Zalesie – Domaszowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Zalesie – Domaszowice)
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
24.08.2017
Termin składania ofert: 11.09.2017 10:50
O.Op.D-3.2412.26.2017
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 39 na odcinku Michałowice-Lubsza w ramach PBDK - Program Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych (Budowa drogi rowerowej na odcinku Michałowice - Lubsza)”
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych