INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
23.10.2017
Termin składania ofert: 10.11.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.23.2017
Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej drogi klasy G do klasy GP na odcinku od km 0+000 (koniec przebudowy skrzyżowania z ul. Krakowską) do km 0+998 (dowiązanie do istniejącej drogi Nr 44) skrzyżowania ulic: ul. Hałacińskiego i ul. Stanisława Chmielka w Skawinie
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
23.10.2017
Termin składania ofert: 29.11.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.29.2017.ap
Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ” (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła)”.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
21.10.2017
Termin składania ofert: 30.11.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.43.2017.Z-2
Bieżące utrzymanie w zakresie naprawy i konserwacji: znaków podświetlanych na wysięgnikach oraz znaków aktywnych, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnych, dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 5 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
20.10.2017
Termin składania ofert: 08.11.2017 8:45
O.KA.D-3.2413.71.2017
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych w Drogomyślu i Harbutowicach (DK81)
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
20.10.2017
Termin składania ofert: 03.11.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.174.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Bardo – Bardo Przyłęk
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
20.10.2017
Termin składania ofert: 30.11.2017 11:00
DPR.DPR-2.2413.24.2017.DPP.25
Świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym w projektach drogowych - w tym projektach drogowych realizowanych w systemie ppp – w wybranych korytarzach obecnych i planowanych autostrad oraz projektach dzierżawy miejsc obsługi podróżnych
usługi Centrala powyżej progów
18.10.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 26.10.2017 10:00
O.ZG.D-3.2413.18.2017
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 7+969 do km 10+769 w m. Pniów”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
20.10.2017
Termin składania ofert: 08.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.64.2017
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 57 w miejscowości Przasnysz.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.10.2017
Termin składania ofert: 06.11.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.7.2017.79.
Roboty związane z ustawieniem i remontem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części: Część nr 1 – Rejon w Bydgoszczy Część nr 2 – Rejon w Inowrocławiu Część nr 3 – Rejon w Toruniu
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
17.10.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 26.10.2017 9:00
O.ZG.D-3.2413.17.2017
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA „Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku od km 51+200 do km 51+400 polegająca na doświetleniu przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika do zatok autobusowych w m. Piaski”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
18.10.2017
Termin składania ofert: 30.11.2017 9:29
O.WR.D-3.2413.171.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Prochowice - Gogołowice
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
19.10.2017
Termin składania ofert: 07.11.2017 10:50
O.BI.D-3.2411.29.2017
Przebudowa dróg krajowych w podziale na 3 części
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
19.10.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.45.2017
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego w m. Węgorzyno
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
19.10.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017 11:00
DPR.DPR-2.2413.29.2017.DI.0
sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie (część 6 i 12)
usługi Centrala do progów unijnych
18.10.2017
Termin składania ofert: 31.10.2017 10:50
O.Op.D-3.2413.23.2017
Sprzątanie pomieszczeń i terenów zewnętrznych oraz usługi konserwacyjne, świadczone w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w obiektach GDDKiA Oddział w Opolu, zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego (6 części)
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
18.10.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.202.2017
Zimowe utrzymanie dróg krajowych i autostrad w sezonie zimowym 2017/2018 administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu Zadanie 2 Obwód Utrzymania Autostrady w Łące z/s w Bolesławcu
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.10.2017
Termin składania ofert: 03.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.65.2017
Prace wykończeniowe oraz naprawcze polegające m. in. na wykonaniu pasów technologicznych, koszeniu oraz karczowaniu, sadzeniu zieleni, profilowaniu rowów, naprawie ogrodzenia na autostradzie A2 Stryków – Konotopa odcinek C od km 430+454 do km 431+500, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
13.10.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 20.10.2017 10:00
O.ZG.D-3.2413.15.2017
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDOWY, PRZEBUDOWY, UTRZYMANIA I REMONTÓW SIECI DRÓG PUBLICZNYCH W PODZIALE NA CZĘŚCI: Część nr 1 - Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 286; Część nr 2 - Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 285.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
17.10.2017
Termin składania ofert: 02.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.63.2017
Prace wykończeniowe oraz naprawcze pasów technologicznych na autostradzie A2 Stryków – Konotopa odcinek C na odcinkach - strona lewa - od km 421+880 do km 422+100 oraz km 424+610 do km 424+650, strona prawa - od km 421+882 do km 422+080, od km 423+991 do km 424+192, od km 424+489 do km 424+689 oraz km 429+920, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
17.10.2017
Termin składania ofert: 06.11.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.30.2017.mc
Budowa drogi dojazdowej, chodników oraz urządzeń BRD w ciągu S19
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
13.10.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 20.10.2017 8:00
O.ZG.D-3.2413.16.2017
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F Sulęcin - Kołczyn”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
13.10.2017
Termin składania ofert: 27.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2017
Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
16.10.2017
Termin składania ofert: 03.11.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.37.2017.Z-1
Naprawa wraz ze wzmocnieniem skarp znajdujących się przy drodze ekspresowej nr S22 oraz w ciągu dróg dojazdowych (kilometr drogi głównej S22 od km 388+531 do km 438+499)
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
16.10.2017
Termin składania ofert: 31.10.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.32.2017.jr
Uwaga zmiana SIWZ! Remont placu Obwodu Drogowego w Busku - Zdroju.
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.10.2017
Termin składania ofert: 24.10.2017 10:15
O.PO.D-3.2413.86.2017
Dyżury zimowe 2017
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
13.10.2017
Termin składania ofert: 21.11.2017 10:00
O.WR.D-3.2413.195.2017
Zimowe utrzymanie drogi ekspresowej S5 na odcinku administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 - Obwód Utrzymania Drogowego w Krościnie.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
17.10.2017
Termin składania ofert: 23.11.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.46.2017.80
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Inowrocławiu Obwód Drogowy w Latkowie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
13.10.2017
Termin składania ofert: 25.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.53.2017.F-2
Obsługa biurowo-administracyjna GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 4 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
13.10.2017
Termin składania ofert: 28.11.2017 9:45
O.KA.D-3.2413.66.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 42 na odcinku Kleśniska – Parzymiechy – Grabarze”.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
13.10.2017
Termin składania ofert: 21.11.2017 11:00
DPR.DPR-2.2413.23.2017.DPP.24
Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym dla Projektów Drogowych
usługi Centrala powyżej progów
13.10.2017
Termin składania ofert: 23.10.2017 10:50
O.Op.D-3.2413.24.2017(61)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 40 km 18+791 w m. Prudnik”
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
12.10.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.31.2017.I-4
Rozbudowa drogi krajowej nr 63 w miejscowości Orzysz (ul. Wojska Polskiego)
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
12.10.2017
Termin składania ofert: 27.11.2017 9:45
O.KA.D-3.2414.67.2017
Dostawa soli drogowej, chlorku wapnia (w tym zakup, transport, załadunek, rozładunek) do zwalczania i zapobiegania śliskości na drogach krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział w Katowicach.
dostawy GDDKiA Katowice powyżej progów
12.10.2017
Termin składania ofert: 23.10.2017 10:50
O.BI.D-3.2414.3.2017
Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem w budynku A Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2
dostawy GDDKiA Białystok do progów unijnych
11.10.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.24.2017.jr
Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 3 części
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
11.10.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 10:00
O.WR.D-3.2413.201.2017
Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu, w sezonie zimowym 2017/2018 w Rejonie w Głogowie.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
11.10.2017
Termin składania ofert: 17.11.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.52.2017.Z-1
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w podziale na 9 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
11.10.2017
Termin składania ofert: 26.10.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.44.2017
„Wymiana i ustawienie barier oraz innych urządzeń BRD na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie – z podziałem na 6 części”
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
11.10.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.11.2017.jo
„Usprawnienie odwodnienia drogi krajowej nr 12 (obwodnica Opoczna)”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
10.10.2017
Termin składania ofert: 19.10.2017 10:45
O.PO.D-3.2413.82.2017
Naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Chodzieży i Leszno w podziale na zadania
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
10.10.2017
Termin składania ofert: 25.10.2017 10:50
O.Op.D-3.2412.34.2017(58)
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 w m. Skorogoszcz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (rozbudowa skrzyżowania DK94 z DW 458)”
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
10.10.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 10:15
O.PO.D-3.2414.83.2017
Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych.
dostawy GDDKiA Poznań do progów unijnych
10.10.2017
Termin składania ofert: 25.10.2017 8:45
O.KA.D-3.2412.69.2017
Naprawa drenażu podłużnego usytuowanego w tunelu drogowym „EMILIA” strona lewa w m. Laliki w ciągu drogi ekspresowej S1 (dawna S69) relacji Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń wraz z czyszczeniem drenaży
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
09.10.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 10:15
O.PO.D-3.2414.83.2017
Dostawa sprzętu komputerowego.
dostawy GDDKiA Poznań do progów unijnych
09.10.2017
Termin składania ofert: 24.10.2017 11:00
O.RZ.D-3.2411.28.2017
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych nr: 77 i 94 z podziałem na następujące zadania: 1) Zadanie nr 1 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podkarpackim na DK 77 na odcinku Orły – Żurawica w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”. 2) Zadanie nr 2 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podkarpackim na DK 94 w miejscowości Korczowa”.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
06.10.2017
Termin składania ofert: 18.10.2017 11:00
O/Ł.D3.2414.4.2017.vk
Dostawa oleju opałowego dla jednostek GDDKiA Oddziału w Łodzi z podziałem na 2 części.
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
06.10.2017
Termin składania ofert: 25.10.2017 9:00
O.GD.Z-14.2412.18.2017
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!! „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK W OBRĘBIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W REJONIE W TCZEWIE”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.10.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2017
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice. Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej są zamieszczone na serwerze ftp pod nazwą _GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2017 : adres dla serwera FTP 193.46.186.29 Login: warszawa_przetarg_o Hasło: w@+Th5// W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać: Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www. Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Pania Anną Mazurek, tel.: +48 22 209 24 50
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
05.10.2017
Termin składania ofert: 18.10.2017 8:45
O.KA.D-3.2413.63.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odc. Kleszczów – Sośnica w km 292+400 do km 312+700, z wyłączeniem odcinka w m. Bojków, wraz z przebudową istniejących zabezpieczeń przeciwhałasowych
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
04.10.2017
Termin składania ofert: 17.10.2017 9:45
O.KA.D-3.2413.65.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 44 w m. Bieruń (rejon ul. Granitowej, Warszawskiej oraz Mieszka I)”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych