INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
22.06.2017
Termin składania ofert: 30.06.2017 11:00
O.RZ.D-3.2413.14.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów mostowych w miejscowościach Załuż, Ustrzyki Dolne, Tylawa i Nowa Dęba z podziałem na cztery zadania
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
22.06.2017
Termin składania ofert: 07.07.2017 12:00
O.Gd.Z-12.2412.9.2017
„Remont tunelu w miejscowości Wejherowo pod drogą krajową nr 6 km 294+499”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.06.2017
Termin składania ofert: 06.07.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.24.2017.gk
Uszorstnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr 74 w m. Mniów /”Raszówka”/ od km 63+100 do km 64+200
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
21.06.2017
Termin składania ofert: 05.07.2017 10:50
O.Op.D-3.2412.15.2017 (30)
Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole – Rejon w Opolu w okresie do 30.06.2018 r.
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
21.06.2017
Termin składania ofert: 06.07.2017 10:50
O.Op.D-3.2412.17.2017 (32)
Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 88 w km 5+170 w m. Sieroniowice
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
21.06.2017
Termin składania ofert: 29.06.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.27.2017.30
Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego oraz elementów wyposażenia agregatów, uszkodzonych wskutek dewastacji stacji transformatorowych zlokalizowanych w ciągu odcinka autostrady A-1 w. Toruń Pd – w. Kutno Pn.
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
21.06.2017
Termin składania ofert: 30.06.2017 9:45
O.PO.D-3.2413.45.2017
Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz oświetlenia drogowego na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Poznaniu
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
21.06.2017
Termin składania ofert: 06.07.2017 10:45
O.PO.D-3.2412.48.2017
Remont drogi krajowej nr 12 w m. Długie Nowe.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
20.06.2017
Termin składania ofert: 28.06.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.8.2017
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU STAROGARD GDAŃSKI - SWAROŻYN”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.06.2017
Termin składania ofert: 05.07.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.30.2017
Wyburzenie i budowa wiaty na sprzęt w Kozienicach w trybie zaprojektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.06.2017
Termin składania ofert: 07.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.16.2017.I-4
Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 16 od km 272+520 do km 272+680 - II postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
20.06.2017
Termin składania ofert: 06.07.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.99.2017
Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu wraz z podległymi Rejonami z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.06.2017
Termin składania ofert: 05.07.2017 11:45
O.PO.D-3.2412.47.2017
Remont drogi krajowej nr 83 w m. Kaczki Mostowe
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
19.06.2017
Termin składania ofert: 04.07.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.28.2017
Prace naprawcze ekranów akustycznych na autostradzie A2 Stryków – Konotopa na odcinku C od km 411+465,8 do km 431+500, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.06.2017
Termin składania ofert: 26.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.21.2017.KP-7
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo - Pieńki” oraz „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki – Płońsk”
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
15.06.2017
Termin składania ofert: 29.06.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.27.2017
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH ORAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W WARSZAWIE
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
15.06.2017
Termin składania ofert: 28.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2410.1.2017.KP-6
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Napierki - Mława” oraz „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Mława - Strzegowo”
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
14.06.2017
Termin składania ofert: 30.06.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.26.2017
Remont mostu drogowego w ciągu DK 9 w km 37+184 w m. Błaziny.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.06.2017
Termin składania ofert: 05.07.2017 11:30
O.PO.D-3.2413.46.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dotycząca rozbudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku Tarnowo Podgórne- Swadzim ( w tym rozbudowa węzła)
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
14.06.2017
Termin składania ofert: 30.06.2017 11:00
O.LU.D-3.2412.7.2017.ap
Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 4 części
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
13.06.2017
Termin składania ofert: 28.06.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.103.2017
Remont dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Lubaniu z podziałem na zadania: Zadanie 1 Remont drogi krajowej nr 30 od km 0+450 do km 2+050 m. Zgorzelec, długość odcinka 1600,0 m Zadanie 2 Remont drogi krajowej nr 30 km 7+365 do km 8+810 odcinek Trójca-Białogórze, długość odcinka 1445,0 m Zadanie 3 Remont drogi krajowej nr 30 od km 48+900 do km 50+000 odcinek Chmieleń- Pasiecznik, długość odcinka 1100,0 m Zadanie 4 Remont drogi krajowej nr 94d od km 24+000 do km 25+000 m. Czerna, długość odcinka 1000,0 m
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
13.06.2017
Termin składania ofert: 20.07.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.12.2017.AW
Świadczenie usług pomocy technicznej przy realizacji inwestycji realizowanych przez Oddział GDDKiA w Lublinie obejmujące świadczenie usług pomocy technicznej w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym wraz ze świadczeniem usług transportowych w celu kontroli jakości przez Wydział Technologii.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
13.06.2017
Termin składania ofert: 28.06.2017 11:45
O.PO.D-3.2412.40.2017
Remont drogi krajowej nr 12 na odc. Strumiany - Borek Wlkp. oraz w m. Jaraczewo
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
13.06.2017
Termin składania ofert: 24.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.18.2017.Z-1
Remonty nawierzchni (nakładki) w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA w Olsztynie w podziale na 4 zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn powyżej progów
13.06.2017
Termin składania ofert: 21.07.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.11.2017.AF
Wsparcie merytoryczne komórek GDDKiA Oddział w Lublinie przy obsłudze inwestycji realizowanych przez Oddział z podziałem na dwie części
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
13.06.2017
Termin składania ofert: 29.06.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.3.2017.dpw
Remont dachu budynku warsztatowego wraz z kotłownią w obwodzie drogowym w Wodzinie
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
13.06.2017
Termin składania ofert: 21.07.2017 11:00
DPR.DPR-2.2413.15.2017.DI.0
SPORZĄDZENIE MAP AKUSTYCZNYCH DLA DRÓG KRAJOWYCH O RUCHU POWYŻEJ 3 000 000 POJAZDÓW ROCZNIE.
usługi Centrala powyżej progów
12.06.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
DPR.DPR-2.2412.18.2017.BDG.1
Wzmocnienie konstrukcji budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowiącego siedzibę Zespołu Historii Drogownictwa w Szczucinie (33-230) ul. 1 Maja 39
roboty budowlane Centrala do progów unijnych
12.06.2017
Termin składania ofert: 20.06.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.24.2017.42
Naprawa i obsługa techniczna środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy – pojazdy i przyczepki użytkowane w Oddziale i podległych jednostkach z podziałem na części.
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
12.06.2017
Termin składania ofert: 24.07.2017 11:00
O.RZ.D-3.2414.9.2017
Dostawa soli drogowej i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sezonie zimowym 2017/2018
dostawy GDDKiA Rzeszów powyżej progów
12.06.2017
Termin składania ofert: 28.06.2017 10:45
O.PO.D-3.2412.41.2017
Remont dk nr 11 Miąskowo - Murzynówko.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
12.06.2017
Termin składania ofert: 27.06.2017 11:30
O.PO.D-3.2412.42.2017
Remont drogi krajowej nr 10 na odc. obwodnicy m.Piła
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
12.06.2017
Termin składania ofert: 28.06.2017 9:45
O.PO.D-3.2412.43.2017
Remont drogi krajowej nr 11 na odc. koniec obwodnicy Jarocina-Witaszyce oraz na odc. Piekarzew-Kowalew
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
12.06.2017
Termin składania ofert: 27.06.2017 11:00
O.RZ.D-3.2411.18.2017
„Dostosowanie budynków Oddziału GDDKiA w Rzeszowie do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacją urządzeń do kontroli osób wchodzących”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
12.06.2017
Termin składania ofert: 27.06.2017 9:45
O.PO.D-3.2412.37.2017
Remont drogi krajowej nr 12 w m. Szczytniki
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
09.06.2017
Termin składania ofert: 28.06.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.25.2017
UWAGA! I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Pomiar zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w obszarze terenu inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania A „od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km” wraz z opracowaniem wyników pomiarów.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.06.2017
Termin składania ofert: 26.06.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.5.2017.kb
Remont drogi krajowej nr 91 na odcinku od km 362+927 do km 364+150
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
09.06.2017
Termin składania ofert: 27.06.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.22.2017.jr
Rektyfikacja łożysk w celu wyeliminowania nierówności niwelety wiaduktu nad drogą ekspresową S7f w ciągu ul. Żeromskiego w miejscowości Suchedniów
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
09.06.2017
Termin składania ofert: 23.06.2017 11:00
DPR.DPR-2.2413.21.2017.BDG.10a
USŁUGI W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I NAPRAW BIEŻĄCYCH SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI CENTRALI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
usługi Centrala do progów unijnych
09.06.2017
Termin składania ofert: 26.06.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.102.2017
Remont drogi krajowej nr 5 na odcinku Wierzchosławice–Domanów w km 415+300-417+450
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.06.2017
Termin składania ofert: 21.06.2017 11:00
DPR.DPR-2.2413.20.2017.BDG.5
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych – tonerów, tuszy, bębnów do drukarek komputerowych, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów.
dostawy Centrala do progów unijnych
09.06.2017
Termin składania ofert: 20.07.2017 9:45
O.KA.D-3.2413.33.2017
Opracowanie Koncepcji Programowej dla zadania p.n.: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
08.06.2017
Termin składania ofert: 20.06.2017 10:50
O.BI.D-3.2413.7.2017
Świadczenie usługi naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział w Białymstoku w podziale na V części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
08.06.2017
Termin składania ofert: 18.07.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2410.31.2017
„Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13”
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
08.06.2017
Termin składania ofert: 23.06.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.4.2017.mr
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 74 w miejscowości Paradyż
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
08.06.2017
Termin składania ofert: 07.08.2017 11:00
O.Gd.I-4.2410.1.2017
„Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 2: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
08.06.2017
Termin składania ofert: 21.06.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.11.2017.vk
Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów mostowych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
08.06.2017
Termin składania ofert: 22.06.2017 10:50
O.BI.D-3.2413.8.2017
Wyznaczenie i stabilizacja granic pasów drogowych dróg krajowych nr 19 i 62
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
07.06.2017
Termin składania ofert: 26.06.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.22.2017.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko- mazurskim na DK 16 w miejscowości Stradomno (ETAP II) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
07.06.2017
Termin składania ofert: 22.06.2017 11:00
O/Ł.D3.2411.2.2017.jo
Zaprojektowanie i budowa zatok autobusowych na drodze krajowej Nr 74 w miejscowości Dobrzelów (w km od 84+850 do 85+300)
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych