INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
26.04.2017
Termin składania ofert: 06.06.2017 11:00
O.LU.D-3.2410.1.2017
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ” z podziałem na 3 części.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
26.04.2017
Termin składania ofert: 05.06.2017 10:00
O.WR.D-3.2412.61.2017
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2017 – 2020 na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Wrocław w podziale na 8 części.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
26.04.2017
Termin składania ofert: 09.06.2017 9:45
O.KA.D-3.2410.22.2017
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”)”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
26.04.2017
Termin składania ofert: 09.05.2017 10:50
O.BI.D-3.2413.5.2017
Konserwacja, bieżące naprawy i obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na III części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
26.04.2017
Termin składania ofert: 08.06.2017 9:45
O.KA.D-3.2413.23.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 – zadanie nr 1 – przebudowa odcinka Nowa Wieś - Zawada”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
26.04.2017
Termin składania ofert: 15.05.2017 10:50
O.BI.D-3.2412.1.2017
Remont części dachu budynku garażowo – magazynowego
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
26.04.2017
Termin składania ofert: 05.06.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.11.2017.AF
Wykonanie Materiałów Przedprojektowych dla przedsięwzięcia pn. „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec”.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
25.04.2017
Termin składania ofert: 10.05.2017 9:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.22a.2017
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie: Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 11 w miejscowości Mostowo
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
25.04.2017
Termin składania ofert: 05.05.2017 9:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.26.2017
„Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie” – z podziałem na 4 części
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
25.04.2017
Termin składania ofert: 02.06.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2414.2.2017.11
Dostawa soli do zwalczania śliskości na drogach (sól drogowa) w latach 2017 – 2021 w ilości 90 000 Mg
dostawy GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
25.04.2017
Termin składania ofert: 10.05.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.67.2017
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK35 w województwie dolnośląskim na odcinku Mieroszów - Stary Dwór, z podziałem na zadania
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.04.2017
Termin składania ofert: 09.05.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.11.2017.I-2
Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w podziale na zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
24.04.2017
Termin składania ofert: 01.06.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.70.2017
Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr A-4, 3, 3b, 94 na terenie Rejonu w Legnicy z podziałem na zadania
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
24.04.2017
Termin składania ofert: 10.05.2017 11:00
DPR.DPR-2.2413.2.2017.BDG.10a
USŁUGI W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I NAPRAW BIEŻĄCYCH SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI CENTRALI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
usługi Centrala do progów unijnych
24.04.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 11.05.2017 11:00
DPR.DPR.2.2413.13.2017.BDG.1a
Organizacja i przeprowadzenie w dniu 29 września 2017 r. jednodniowego Kongresu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przygotowanie koncepcji organizacji Kongresu.
usługi Centrala do progów unijnych
24.04.2017
Termin składania ofert: 31.05.2017 11:00
O.RZ.D-3.2413.10.2017
WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ Z PEŁNYM ROZPOZNANIEM GEOLOGICZNYM BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S19 NA ODCINKU WĘZEŁ „BABICA” (BEZ WĘZŁA) – BARWINEK (GRANICA PAŃSTWA) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI z podziałem na zadania: Zadanie 1: Węzeł „Babica” (bez węzła) - Węzeł „Domaradz” (z węzłem), dł. ok. 23,45km (km ok.: 21+650 – 45+100) Zadanie 2: Węzeł „Domaradz” (bez węzła) – Węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem) dł. ok. 22,70km (km ok.: 45+100 – 67+800) Zadanie 3: Węzeł „Miejsce Piastowe” (bez węzła) – Węzeł „Dukla” (z węzłem) dł. ok. 10.40km (km ok.: 67+800 – 78+200) Zadanie 4: Węzeł „Dukla” (bez węzła) – Barwinek (Granica Państwa) dł. ok. 18,335km (km ok. 78+200 – 96+535)
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
21.04.2017
Termin składania ofert: 05.06.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.9.2017.mr
Badania monitoringowe przy autostradzie A1 Toruń-Stryków oraz A2 Stryków-Konotopa w województwie łódzkim w podziale na zadania (I, II i III).
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
20.04.2017
Termin składania ofert: 09.05.2017 10:50
O.BI.D-3.2411.4.2017
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia, oznakowania aktywnego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w podziale na 3 części
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
20.04.2017
Termin składania ofert: 01.06.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.11.2017
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 8 zadań.
dostawy GDDKiA Warszawa powyżej progów
20.04.2017
Termin składania ofert: 05.05.2017 11:00
O.GD.Z-12.2412.2.2017
Przebudowa pasów wyłączania z ulicy Słowackiego na łącznice węzła Lotnisko w Gdańsku
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.04.2017
Termin składania ofert: 01.06.2017 11:50
O.BI.D-3.2410.8.2017
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]”
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
20.04.2017
Termin składania ofert: 29.05.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.65.2017
Bieżące utrzymanie dróg krajowych w latach 2017-2020 na terenie Rejonu w Lubaniu z podziałem na zadania
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
20.04.2017
Termin składania ofert: 31.05.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.68.2017
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Głogowie w latach 2017 – 2020 z podziałem na zadania.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
20.04.2017
Termin składania ofert: 08.05.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.13.2017
Zaprojektowanie i budowa mostu na potoku Olczyskim w m. Zakopane w km 37+950 w/c drogi krajowej nr 47
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
20.04.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.PO.D-3.2413.04.D.2017
Dostarczanie w sposób ciągły wody dla celów pitnych i gospodarczych z wodociągu do budynków MOP Modliszewko Wschód i Modliszewko Zachód.
dostawy GDDKiA Poznań do progów unijnych
20.04.2017
Termin składania ofert: 05.05.2017 11:50
O.Op.D-3.2412.9.2017 (20)
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK46 w miejscowości Paczków w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
20.04.2017
Termin składania ofert: 31.05.2017 11:50
O.BI.D-3.2410.7.2017
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km”
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
20.04.2017
Termin składania ofert: 01.06.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.12.2017.KP-3
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
20.04.2017
Termin składania ofert: 08.05.2017 11:00
O/Ł.D3.2411.1.2017.jo
Zaprojektowanie i budowa zatok autobusowych na drodze krajowej Nr 74 w miejscowości Dobrzelów (w km od 84+850 do 85+300)
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.04.2017
Termin składania ofert: 05.05.2017 8:45
O.KA.D-3.2412.21.2017
Remont warsztatu wraz z remontem wytwórni solanki zlokalizowanego na terenie Obwodu Drogowego w Gliwicach Brzezince
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
19.04.2017
Termin składania ofert: 29.05.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D.3.241.13.2017
Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62”
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
19.04.2017
Termin składania ofert: 25.05.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.14.2017
Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych oraz archeologicznych, rozpoznawczych badań sondażowych wraz z opracowaniami wyników badań na trasie planowanej budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca od km 0+300 do km 29+622,61 w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 na Odcinku „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) – od km 0+300 do km 6+936,10 Zadanie nr 2 na Odcinku „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – od km 6+936,10 do km 21+737,56
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
19.04.2017
Termin składania ofert: 29.05.2017 9:45
O.KA.D-3.2413.20.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Sosnowiec - Mysłowice”, a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
19.04.2017
Termin składania ofert: 25.05.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.2.2017.17
Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
19.04.2017
Termin składania ofert: 26.05.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2017
Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu: - S7 Obwodnica Białobrzegów; - DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy; - DK 50 Przęsławice – Grójec. Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.: - DK 50 Rondo „Żyrardowskie” – Guzów; - DK 92 przejście przez Błonie; - DK 92 przejście przez Święcice; - DK 92a Rondo Kuznocin - most nad Bzurą. Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku: - S7 Węzeł Modlin – Trębki; - DK 7 Załuski – Przyborowice; - DK 7 Załuski – Trębki. Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli: - DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki; - DK 7 Łomianki – Warszawa.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa powyżej progów
19.04.2017
Termin składania ofert: 27.04.2017 11:00
O.KR.D-3.2413.14.2017
Wprowadzanie zmian w projektach stałej organizacji ruchu dla dróg krajowych nr 7, nr 28, nr 44, nr 73, nr 79, nr 87, nr 94
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
19.04.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.PO.D-3.2413.29.2017
Odbiór ścieków z budynków MOP Modliszewko Wschód i Modliszewko Zachód w ilościach wg wskazań liczników zużycia wody w każdym budynku.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
18.04.2017
Termin składania ofert: 26.05.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.66.2017
Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 5, 36, 94 na terenie Rejonu w Wołowie z podziałem na zadania.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
18.04.2017
Termin składania ofert: 26.04.2017 10:50
O.BI.D-3.2413.4.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami mostowymi z podziałem na 4 części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
18.04.2017
Termin składania ofert: 04.05.2017 11:00
O.RZ.D-3.2411.8.2017
Budowa dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 77 i drogi krajowej nr 84: Zad. 1. Budowa mostu stałego przez rzekę Łęg w miejscowości Gorzyce w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w km 27+781 wraz z rozbiórką istniejącego mostu stałego, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń obcych nie związanych z infrastrukturą drogową. Zad. 2. Budowa mostu przez potok Serednica w miejscowości Olszanica w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Krościenko – Granica Państwa w km 26+896 wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budową i rozbiórką objazdu tymczasowego.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
18.04.2017
Termin składania ofert: 27.04.2017 10:15
O.PO.D-3.2413.23.2017
Sprzątanie pomieszczeń GDDKiA O/Poznań Rejon w Środzie Wlkp.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
18.04.2017
Termin składania ofert: 27.04.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.8.2017.vk
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg z podziałem na 4 części.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
15.04.2017
Termin składania ofert: 25.05.2017 9:30
O.ZG.D-3.2413.3.2017
Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy, przebudowy, utrzymania i remontów sieci dróg publicznych, w podziale na 10 części.
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
14.04.2017
Termin składania ofert: 25.04.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.7.2017.kb
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa skrzyżowania DK12 z drogą powiatową nr 2930E w miejscowości Głuchów gmina Tuszyn
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
13.04.2017
Termin składania ofert: 09.05.2017 10:50
O.Op.D-3.2412.11.2017(22)
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Remont drogi krajowej nr 94 na odcinku m. Walidrogi – m. Sucha od km 198+500 do km 208+000 o dł. 9,500 km
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
13.04.2017
Termin składania ofert: 28.04.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.8.2017.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK 16 w msc. Sędki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
13.04.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 21.04.2017 11:00
O.KR.D-3.2413.13.2017
Dozorowanie i ochrona osób i mienia na terenie siedziby Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
13.04.2017
Termin składania ofert: 08.05.2017 10:50
O.Op.D-3.2412.10.2017(21)
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Remont drogi krajowej nr 94 na odcinku m. Falmirowice – m. Walidrogi od km 194+100 do km 195+550 o dł. 1,450 km
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
13.04.2017
Termin składania ofert: 23.05.2017 9:30
O.ZG.D-3.2410U.2.2017
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz na zarządzanie kontraktem: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Racula Wschód” przy drodze ekspresowej S3 w systemie projektuj i buduj, wraz z koncepcją dla MOP „Racula Wschód” kat. II
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
13.04.2017
Termin składania ofert: 28.04.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.15.2017.gk
Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez Kanał Staszicowski rzeki Czarnej w ciągu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Jacentów
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych