INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
24.03.2017
Termin składania ofert: 02.05.2017 11:15
O.KR.D-3.2413.10.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskiego) – Szczepanowice - Widoma - Zastów Kraków (do węzła Igołomska); Odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego - węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – dł. ok. 23,2 km, Etap 1 – gr. województwa świętokrzyskiego - węzeł Miechów, Etap 2 - węzeł Miechów - węzeł Szczepanowice (bez węzła)
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
24.03.2017
Termin składania ofert: 04.04.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.11.2017.18
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z ul. Kolonijną i ul. Centralną w m. Osielsko oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w km ok. 34+200 DK 5 – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 5 w m. Osielsko.
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
24.03.2017
Termin składania ofert: 10.04.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.53.2017
„Remont jezdni północnej autostrady A4 od km 156+950 do km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.03.2017
Termin składania ofert: 31.03.2017 12:00
O.LU.D-3.2413.5.2017.ap
Wykonanie Dokumentacji Projektowej pn. Część 1. „Remont mostu przez rz. Ciemięga w m. Ciecierzyn w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 301+663 JNI 8180008 wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego”. Część 2. „Remont mostu przez rz. Zielawa w m. Wisznice w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 369+562 JNI 8300017 wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego”. Część 3. „Remont mostu przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi krajowej nr 76 w km 48+354 JNI 15210008 wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego”.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
22.03.2017
Termin składania ofert: 31.03.2017 10:45
O.PO.D-3.2413.21.2017
Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad remontem autostrady A2 na odc. od km 282+300 do 291+750, dług. 2 x 9,45 km ( 2 jezdnie ).
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
22.03.2017
Termin składania ofert: 06.04.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.12.2017.gk
Remonty i konserwacja odwodnienia, chodników i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie GDDKiA O/Kielce, Rejon w Starachowicach
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
22.03.2017
Termin składania ofert: 03.04.2017 12:00
O.LU.D-3.2411.9.2017.mc
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku dojazdu do mostu w Annopolu od km 175+502 do km 176+025” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
21.03.2017
Termin składania ofert: 27.04.2017 10:50
O.Op.D-3.2413.6.2017 (12)
Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i punktów świetlnych (oświetlenia) w ciągu dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 46, 46c, na terenie administrowanym przez Rejon w Nysie w okresie 24 miesięcy.
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
21.03.2017
Termin składania ofert: 12.04.2017 9:45
O.KA.D-3.2412.12.2017
Roboty w zakresie napraw i utrzymania dróg na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
20.03.2017
Termin składania ofert: 11.04.2017 11:45
O.PO.D-3.2412.20.2017
Remont dk nr 11 na odc. Przygodzice - Strugi ZMIANA NAZWY ZAMÓWIENIA Remont dk nr 11 Przygodzice – Ostrzeszów
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
20.03.2017
Termin składania ofert: 28.03.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.7.2017.ap
Opracowanie dokumentacji formalno – prawnej wraz z wyceną nieruchomości oraz wykonanie wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu nabycie nieruchomości zajętych pod drogę krajową nr 2 na terenie województwa lubelskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
20.03.2017
Termin składania ofert: 04.04.2017 10:50
O.Op.D-3.2412.6.2017(13)
Remont dróg gminnych umożliwiający dojazd do dróg dojazdowych Dd2 i Dd3 realizowanych w ramach zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu Dk 33 wraz z łącznikiem dk 46”.
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
20.03.2017
Termin składania ofert: 06.04.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.10.2017
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie: Remont drogi krajowej nr 13 Szczecin – Kołbaskowo od km 5+610 do km 9+200 dł. odc. 3,59 km
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
20.03.2017
Termin składania ofert: 04.04.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.8.2017
Realizacja zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Zamościu, z podziałem na 2 części.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
20.03.2017
Termin składania ofert: 05.04.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.8.2017
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie: Remont drogi krajowej nr 11 Ustronie Morskie - Tymień od km 14+700 do km 19+100 dł. odc. 4,4 km.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
20.03.2017
Termin składania ofert: 29.03.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.7.2017.mj
Wsparcie merytoryczne dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Kielcach przy realizacji zadań z POIiŚ na drogach krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego i województwa mazowieckiego
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
17.03.2017
Termin składania ofert: 27.03.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.16.2017.I-2
Czyszczenie i konserwacja separatorów oraz osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 8 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
17.03.2017
Termin składania ofert: 28.03.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.10.2017
Wykonanie badań laboratoryjnych kruszyw stosowanych do produkcji betonów w zakresie potencjalnej reaktywności alkalicznej wg metod opracowanych przez Komitet RILEM
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
17.03.2017
Termin składania ofert: 03.04.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.7.2017
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie: Remont drogi krajowej nr 6 na odcinku Karlino – dw 166 od km 115+700 do km 119+700 dł. odc. 4,0 km.
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
17.03.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 28.03.2017 13:00
O.PO.D-3.2413.19.2017
Obsługa prawna Oddziału GDDKiA w Poznaniu w zakresie realizacji inwestycji
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
17.03.2017
Termin składania ofert: 03.04.2017 11:00
O.RZ.D-3.2411.6.2017
Remont dwóch przepustów drogowych w m. Przędzel w ciągu drogi krajowej nr 77 w km 66+491 i w km 67+075, odcinek Nisko – Rudnik nad Sanem.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
17.03.2017
Termin składania ofert: 04.04.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.2.2017.I-4
Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 16 od km 272+520 do km 272+680
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
17.03.2017
Termin składania ofert: 09.05.2017 11:00
O.GD.Z-2.2413.1.2017
UTRZYMANIE PRESELEKCYJNEGO SYSTEMU WAŻENIA POJAZDÓW W RUCHU W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
16.03.2017
Termin składania ofert: 07.04.2017 9:45
O.KA.D-3. 2412.10.2017
Roboty w zakresie naprawy i utrzymania dróg na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
16.03.2017
Termin składania ofert: 24.03.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.3.2017.I-4
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w miejscowości Giżycko”
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
16.03.2017
Termin składania ofert: 31.03.2017 11:00
O.KR.D-3.2411.11.2017
Zaprojektowanie i budowa dwóch mostów w miejscowości Biertowice w/c drogi krajowej nr 52 w km 68+578 oraz w km 69+822
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
16.03.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 31.03.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.6.2017
Świadczenie usługi na ochronę w budynkach administrowanych przez GDDKiA O/Lublin z podziałem na 2 części. Część 1 - Ochrona w budynkach administrowanych przez GDDKiA O/Lublin przy ul. Ogrodowej 21/Chmielna 6 Część 2 - Ochrona w budynkach administrowanych przez GDDKiA O/Lublin przy ul. Olszewskiego 1 A
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
16.03.2017
Termin składania ofert: 31.03.2017 11:45
O.PO.D-3.2412.16.2017
Remont obiektów zaplecza w Rejonie Konin: Obwody Drogowe Konin I i Konin II oraz Kłodawa.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
16.03.2017
Termin składania ofert: 31.03.2017 9:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2412.6.2017
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie w latach 2017-2020 – z podziałem na 7 części
roboty budowlane GDDKiA Szczecin do progów unijnych
16.03.2017
Termin składania ofert: 28.03.2017 11:30
O.PO.D-3.2413.17.2017
Konserwacja i bieżące naprawy znaków aktywnych i oświetlenia (punktów świetlnych) na drogach krajowych na terenie GDDKIA Oddział w Poznaniu Rejon w Nowym Tomyślu
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
15.03.2017
Termin składania ofert: 30.03.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.30.2017
„Remont drogi krajowej nr 46 m. Kłodzko od km 0+000 do km 1+460”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.03.2017
Termin składania ofert: 21.04.2017 9:45
O/KA.D-3.2413.8.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi krajowej nr 94 odcinek Pyskowice – gr. m. Zabrza”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
15.03.2017
Termin składania ofert: 06.04.2017 8:45
O/KA.D-3.2412.9.2017
Roboty drogowe i utrzymaniowe na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Lublińcu
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
15.03.2017
Termin składania ofert: 23.03.2017 10:00
O.KR.D-3.2413.6.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie budowy nowych obiektów mostowych w miejscowościach: Szczepanowice, Tylicz i Brzesko
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
15.03.2017
Termin składania ofert: 30.03.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.7.2017
Budowa chodnika na dojazdach do obiektu i na obiekcie WD-12 w ciągu drogi powiatowej nr 2216L w miejscowości Dys.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
15.03.2017
Termin składania ofert: 24.04.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.17.2017.I-3
Wznowienie/rozgraniczenie i stabilizacja granic pasa drogowego dróg krajowych na terenie działania olsztyńskiego Oddziału GDDKiA z podziałem na siedem zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
14.03.2017
Termin składania ofert: 30.03.2017 11:30
O.PO.D-3.2412.18.2017
Remont drogi krajowej nr 11 w m.Ostrów Wlkp.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
14.03.2017
Termin składania ofert: 21.04.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.15.2017.Z-1
Bieżące utrzymanie estetyki dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 11 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
14.03.2017
Termin składania ofert: 25.04.2017 11:00
O.GD.Z-12.2414.1.2017
Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
10.03.2017
Termin składania ofert: 20.03.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.18.2017.F-2
Sprzątanie pomieszczeń i całoroczne utrzymanie porządku na terenach posesji w Oddziale GDDKiA w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami w podziale na 4 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
10.03.2017
Termin składania ofert: 28.03.2017 10:50
O.BI.D-3.2411.2.2017
Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu DK Nr 61 – ul. Piłsudskiego z ulicami Kolejową i Konopską w Grajewie
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
09.03.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.3.2017.6
Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych kolidujących z planowaną do budowy drogą ekspresową S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego wraz z opracowaniem wyników badań, z podziałem na części: Część I:  Bożenkowo 44, gm. Osielsko, (AZP 35-38/115) w zakresie 14 arów - Odcinek 3. S5  Bożenkowo 43, gm. Osielsko, (AZP 35-37/101) w zakresie 6 arów - Odcinek 3. S5  Tryszczyn 41, gm. Koronowo, (AZP 36-37/21) w zakresie 19,9 ara - Odcinek 3. S5 Część II:  Jaroszewo 23, gm. Żnin, (AZP 42-35/88) w zakresie 44,5 ara - Odcinek 6. S5  Jaroszewo 21, gm. Żnin, (AZP 42-35/89) w zakresie 85,5 ara – Odcinek 6. S5 Część III: - Rogowo-Łaziska 15, gm. Rogowo, (AZP 45-34/113) w zakresie 18 arów – Odcinek 7. S5 UWAGA: Przedmiot zamówienia objęty jest umową ramową zawartą w wyniku przeprowadzenia postępowania nr GDDKiA.O.BY.D-3.2413.25.2015.56
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
08.03.2017
Termin składania ofert: 18.04.2017 11:00
O/Ł.D3.2414.1.2017.jo
Dostawa oleju opałowego i napędowego dla jednostek GDDKiA Oddziału w Łodzi z podziałem na 8 części.
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
08.03.2017
Termin składania ofert: 03.04.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.31.2017
Nadzór inwestorski nad zadaniem „Remont jezdni północnej autostrady A4 od km do 153+841 km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji (z wyłączeniem robót na PPO Karwiany)” wraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
08.03.2017
Termin składania ofert: 21.04.2017 11:00
O.RZ.D-3.2411.4.2017
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni na drogach krajowych oraz parkingach i placach na terenie województwa podkarpackiego na obszarze działania Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z podziałem na poniższe zadania: 1. Zadanie nr 1: Rejon w Rzeszowie, 2. Zadanie nr 2: Rejon w Nisku, 3. Zadanie nr 3: Rejon w Krośnie, 4. Zadanie nr 4: Rejon w Przemyślu, 5. Zadanie nr 5: Rejon w Lesku.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów powyżej progów
07.03.2017
Termin składania ofert: 20.03.2017 9:45
O.ZG.D-3.2413.2.2017
SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, CZĘŚĆ NR 2: REJON W NOWEJ SOLI, CZĘŚĆ NR 3: REJON W SŁUBICACH
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.03.2017
Termin składania ofert: 24.03.2017 11:00
O.RZ.D-3.2411.3.2017
Budowa mostu przez potok Kosinka w m. Kosina w ciągu DK Nr 94 w km 622+842 (stara DK Nr 4) wraz z rozbiórką istniejącego obiektu oraz przebudową urządzeń obcych
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
07.03.2017
Termin składania ofert: 29.03.2017 8:45
O.KA.D-3.2411.7.2017
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej DK 46 nad linią kolejową CMK w km 238+116 w miejscowości Nakło
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
07.03.2017
Termin składania ofert: 15.03.2017 11:00
O.KR.D-3.2413.5.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami mostowymi w miejscowościach Skomielna Biała, Rabka -Zdrój, Ropa, Głogoczów
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
07.03.2017
Termin składania ofert: 27.03.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.10.2017
Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 61+996,50 do km 62+259,00 wraz z rozbiórką istniejących mostów oraz budową w ich miejscu nowych obiektów inżynierskich na potoku Solczanka w km 62+178 oraz potoku „Bez nazwy” w km 62+076 oraz wykonaniem i rozbiórką tymczasowej drogi dojazdowej w miejscowości Brody, Izdebnik, Lanckorona
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych