INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
21.08.2017
Termin składania ofert: 06.09.2017 9:45
O.KA.D-3.2412.52.2017
Remont dachu budynku garażowo - warsztatowego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Zabrze - Kończyce
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
21.08.2017
Termin składania ofert: 28.09.2017 11:15
O.KR.D-3.2410.1.2017
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14km
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
21.08.2017
Termin składania ofert: 05.09.2017 8:45
O.KA.D-3.2412.53.2017
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim z podziałem na części
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
21.08.2017
Termin składania ofert: 06.09.2017 11:00
O.RZ.D-3.2411.22.2017
Zaprojektowanie i budowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Brzegi Dolne, w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok – Krościenko – Granica w km 42+432 wraz z przebudową dojazdów, wykonaniem regulacji koryta potoku, przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowanym zadaniem inwestycyjnym
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
21.08.2017
Termin składania ofert: 08.09.2017 11:00
O.GD.Z-12.2412.12.2017
„Budowa chodnika w m. Chwaszczyno w km 308+293÷309+285 oraz w km 309+520÷309+820 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w województwie pomorskim w miejscowości Chwaszczyno w ramach PBDK – program likwidacji miejsc niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.08.2017
Termin składania ofert: 29.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.21.2017.gk
Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 5 części
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
18.08.2017
Termin składania ofert: 30.08.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.133.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 na odcinku Domaszków – Roztoki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
17.08.2017
Termin składania ofert: 01.09.2017 11:45
O.PO.D-3.2412.64.2017
Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu dk nr 11 z drogą powiatową nr 1488P w Budzyniu
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
17.08.2017
Termin składania ofert: 05.09.2017 9:45
O.KA.D-3.2412.51.2017
Naprawa drenażu podłużnego usytuowanego w tunelu drogowym „EMILIA” strona lewa w m. Laliki w ciągu drogi ekspresowej S 1 (dawna S 69) relacji Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń wraz z czyszczeniem drenaży
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
17.08.2017
Termin składania ofert: 28.09.2017 11:50
O.BI.D-3.2410.14.2017
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km”
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
17.08.2017
Termin składania ofert: 01.09.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.10.2017.kb
Poprawa spływu wód opadowych z nawierzchni autostrady A1 na lewej jezdni (do Gdańska) na odcinku od km 246+460 do km 246+760 oraz na odcinku od km 270+746 do km 271+146
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
16.08.2017
Termin składania ofert: 01.09.2017 11:00
O.RZ.D-3.2411.20.2017
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 84 W MIEJSCOWOŚCI SANOK NA ULICACH LWOWSKA I KOLEJOWA OD KM 0+000 DO KM 0+775 ORAZ ULICY LIPIŃSKIEGO OD KM 0+775 DO KM 1+758
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
16.08.2017
Termin składania ofert: 25.09.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.46.2017.I-2
Zawarcie umowy ramowej na Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni nie większej niż 40 arów zlokalizowanych na trasie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 wraz z opracowaniem wyników tych badań - II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
16.08.2017
Termin składania ofert: 25.09.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.47.2017.I-2
Zawarcia umowy ramowej na Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni większej niż 40 arów zlokalizowanych na trasie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 wraz z opracowaniem wyników tych badań - II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
11.08.2017
Termin składania ofert: 22.09.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.152.2017
Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w podziale na zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
16.08.2017
Termin składania ofert: 10.10.2017 11:30
O.WR.D-3.2411.141.2017
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowaniem i wybudowaniem drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
21.08.2017
Termin składania ofert: 14.09.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.21.2017
Zaprojektowanie i przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 380 + 559 u zbiegu ulic: Kościuszki (dk 79), Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
16.08.2017
Termin składania ofert: 22.09.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.19.2017.AF
Wsparcie merytoryczne komórek GDDKiA Oddział w Lublinie przy obsłudze inwestycji realizowanych przez Oddział z podziałem na trzy części
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
12.08.2017
Termin składania ofert: 22.09.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.27.2017.49
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 na odc. Tywola – Brodnica – Tama Brodzka (Etap III: Brodnica - Tama Brodzka)”.
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
12.08.2017
Termin składania ofert: 21.09.2017 11:00
DPR.DPR-2-2413.22.2017.DI.0
Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie.
usługi Centrala powyżej progów
11.08.2017
Termin składania ofert: 28.08.2017 10:50
O.Op.D-3.2412.22.2017 (42)
Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 88 w km 5+170 w m. Sieroniowice
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
11.08.2017
Termin składania ofert: 22.08.2017 11:50
O.BI.D-3.2413.12.2017
Wykonanie archeologicznych badań sondażowych na wyznaczonym obszarze Lasu Giełczyńskiego (gmina Zambrów, województwo podlaskie) wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
09.08.2017
Termin składania ofert: 19.09.2017 11:45
O.PO.D-3.2411.62.2017
Przebudowa nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odc. gr. woj. (Trzciel) – Miedzichowo - Bolewice
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
09.08.2017
Termin składania ofert: 19.09.2017 10:15
O.PO.D-3.2413.61.2017
Konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz oświetlenia drogowego na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Poznań
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
11.08.2017
Termin składania ofert: 29.08.2017 11:45
O.PO.D-3.2411.63.2017
Projektuj i Buduj” Budowa lewoskrętów z pasem środkowym przy drodze krajowej nr 25 w miejscowości Mikorzyn
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
08.08.2017
Termin składania ofert: 19.09.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2414.5.2017.50
Dostawy oleju opałowego do jednostek GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy z podziałem na 7 części
dostawy GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
10.08.2017
Termin składania ofert: 28.08.2017 11:00
O/Ł.D32412.9.2017.dpw
Rozbudowa ulic Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
03.08.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
Aneks nr 2 do umowy podstawowej nr 3/36/I-2/2016 z dnia 22.03.2016 roku
Zmiana umowy - Aneks nr 2 do umowy podstawowej nr 3/36/I-2/2016 z dnia 22.03.2016 roku – w trybie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
10.08.2017
Termin składania ofert: 28.08.2017 8:45
O.KA.D-3.2412.50.2017
Naprawa systemu wideodetekcji wraz z opracowaniem programu naprawczego w Tunelu Emilia w Lalikach
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
10.08.2017
Termin składania ofert: 22.08.2017 9:45
O.KA.D-3.2413.48.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 na odcinku w Orzeszu Zawiści”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
09.08.2017
Termin składania ofert: 19.09.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.14.2017.gk
Usługi zimowego utrzymania chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w ciągach dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 w podziale na 3 części
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
09.08.2017
Termin składania ofert: 19.09.2017 10:50
O.BI.D-3.2413.11.2017
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) w Rejonach Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki i Zambrów
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
09.08.2017
Termin składania ofert: 14.09.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.17.2017.mj
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach w dwóch sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019 w podziale na 3 części: Część I: Rejon w Busku Zdroju (3 Punkty) Część II: Rejon w Kielcach (3 Punkty) Część III: Rejon w Opatowie (3 Punkty)
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
09.08.2017
Termin składania ofert: 24.08.2017 11:00
O.RZ.D-3.2411.21.2017
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 77 w województwie podkarpackim na odcinku Motycze Poduchowne – Zaleszany od km 30+520 do km 34+037
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
09.08.2017
Termin składania ofert: 21.08.2017 12:00
O.LU.D-3.2413.16.2017.pł
Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i podległych jednostek terenowych.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
09.08.2017
Termin składania ofert: 25.08.2017 9:45
O.KA.D-3.2412.49.2017
Remont elewacji budynku oraz pomieszczeń biurowych budynku administracyjnego na terenie OUA Zabrze-Kończyce
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
09.08.2017
Termin składania ofert: 24.08.2017 9:45
O.KA.D-3.2412.47.2017
Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 78 w km 114+905 w m. Poręba
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
08.08.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 22.08.2017 10:15
O.PO.D-3.2413.59.2017
Usługi ochrony mienia w budynku biurowym ul. Siemiradzkiego 5a w Poznaniu administrowanym przez GDDKiA Oddział w Poznaniu
usługi GDDKiA Poznań
08.08.2017
Termin składania ofert: 23.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.30.2017.gk
UWAGA ZMIANA SIWZ! Remont drogi krajowej nr 79 na odcinku Wyszogród – Urzuty od km 290+060 do km 290+560
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
08.08.2017
Termin składania ofert: 23.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.28.2017.gk
UWAGA ZMIANA SIWZ! Remont drogi krajowej nr 9 w m. Kurów od km 99+000 do km 99+500, w m. Goźlice od km 100+500 do km 101+000 oraz w m. Zakrzów od km 103+000 do km 103+500
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
07.08.2017
Termin składania ofert: 22.08.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.139.2017
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pt.: „Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą na Wiadukcie WA-20 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
05.08.2017
Termin składania ofert: 14.09.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.18.2017.mc
Dostosowanie oraz kompleksowe utrzymanie systemu pomiarowego zlokalizowanego na drogach zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie wraz z dostarczeniem danych, w okresie 36 miesięcy
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
04.08.2017
Termin składania ofert: 21.08.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.47.2017
Remont budynku administracyjnego oraz rozbiórka portierni i budynku gospodarczego na terenie Obwodu Drogowego w Dziekanowie Leśnym.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.08.2017
Termin składania ofert: 21.08.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.143.2017
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Remont nawierzchni oraz wymiana dylatacji na obiekcie mostowym w ciągu drogi krajowej nr 8 w km od 38,408 do km 39,108 m. Kłodzko” wraz z wykonaniem projektu.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
04.08.2017
Termin składania ofert: 24.08.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.46.2017
UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 24-08-2017R. Prace naprawcze ekranów akustycznych na autostradzie A2 Stryków – Konotopa odcinek C od km 425+000 do km 431+500 - strona lewa, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Część I
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
04.08.2017
Termin składania ofert: 16.08.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.37.2017.64
Naprawa i obsługa techniczna środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy – pojazdy i przyczepki użytkowane w GDDKiA Rejon we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
03.08.2017
Termin składania ofert: 14.09.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.40.2017.Z-1
Montaż, utrzymanie, demontaż siatki przeciwśnieżnej oraz dostawa siatki i kołków do siatki w sezonie zimowym2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
03.08.2017
Termin składania ofert: 18.08.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.144.2017
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Budowa wiaduktu nad drogą krajową nr 3 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w Polkowicach”.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.08.2017
Termin składania ofert: 25.08.2017 11:00
O.GD.F-2.2412.13.2017
„Przystosowanie budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Gdańsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – winda, toaleta”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.08.2017
Termin składania ofert: 11.09.2017 9:45
O.KA.D-3.2413.45.2017
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach z podziałem na części.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów