INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne aktualne

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
20.10.2017
Termin składania ofert: 08.11.2017 8:45
O.KA.D-3.2413.71.2017
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych w Drogomyślu i Harbutowicach (DK81)
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
13.10.2017
Termin składania ofert: 28.11.2017 9:45
O.KA.D-3.2413.66.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 42 na odcinku Kleśniska – Parzymiechy – Grabarze”.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
12.10.2017
Termin składania ofert: 27.11.2017 9:45
O.KA.D-3.2414.67.2017
Dostawa soli drogowej, chlorku wapnia (w tym zakup, transport, załadunek, rozładunek) do zwalczania i zapobiegania śliskości na drogach krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział w Katowicach.
dostawy GDDKiA Katowice powyżej progów
10.10.2017
Termin składania ofert: 25.10.2017 8:45
O.KA.D-3.2412.69.2017
Naprawa drenażu podłużnego usytuowanego w tunelu drogowym „EMILIA” strona lewa w m. Laliki w ciągu drogi ekspresowej S1 (dawna S69) relacji Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń wraz z czyszczeniem drenaży
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
05.10.2017
Termin składania ofert: 18.10.2017 8:45
O.KA.D-3.2413.63.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odc. Kleszczów – Sośnica w km 292+400 do km 312+700, z wyłączeniem odcinka w m. Bojków, wraz z przebudową istniejących zabezpieczeń przeciwhałasowych
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
04.10.2017
Termin składania ofert: 17.10.2017 9:45
O.KA.D-3.2413.65.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 44 w m. Bieruń (rejon ul. Granitowej, Warszawskiej oraz Mieszka I)”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.09.2017
Termin składania ofert: 10.11.2017 11:45
O.KA.D-3.2413.64.2017
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg w Rejonach i Obwodach Drogowych podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.09.2017
Termin składania ofert: 10.11.2017 9:45
O.KA.D-3.2413.58.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 105+836 do km 130+135 – Odcinek IIB.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
27.09.2017
Termin składania ofert: 18.10.2017 8:45
O.KA.D-3.2412.64.2017
Remont w budynku GDDKiA Oddział w Katowicach z podziałem na dwa zadania
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
06.09.2017
Termin składania ofert: 07.11.2017 9:45
O.KA.D-3.2414.59.2017
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!! Nowy termin składania ofert: do dnia 7 listopada 2017 r., do godz. 09:45. Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno – biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach w roku 2018
dostawy GDDKiA Katowice powyżej progów
06.09.2017
Termin składania ofert: 16.10.2017 9:45
O.KA.D-3.2414.60.2017
Dostawa energii elektrycznej do budynku siedziby Zamawiającego przy ul. Myśliwskiej 5 w Katowicach, w roku 2018
dostawy GDDKiA Katowice powyżej progów
01.09.2017
Termin składania ofert: 12.09.2017 8:45
O.KA.D-3.2413.61.2017
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w Obwodzie Drogowym w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
25.08.2017
Termin składania ofert: 06.09.2017 11:45
O.KA.D-3.2413.56.2017
Usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach administrowanych przez GDDKiA Oddział Katowice Rejon Wysoki Brzeg
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
22.08.2017
Termin składania ofert: 07.09.2017 8:45
O.KA.D-3.2412.54.2017
Remont nawierzchni drogi ekspresowej S-1
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
02.08.2017
Termin składania ofert: 11.09.2017 9:45
O.KA.D-3.2413.45.2017
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach z podziałem na części.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
12.07.2017
Termin składania ofert: 04.08.2017 8:45
O.KA.D-3.2412.42.2017
Roboty w zakresie napraw i utrzymania obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
30.06.2017
Termin składania ofert: 17.11.2017 10:45
O.KA.D-3.2411.40.2017
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła). Zamówienie realizowane w formule Projektuj i Buduj.
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
09.06.2017
Termin składania ofert: 07.08.2017 9:45
O.KA.D-3.2413.33.2017
Opracowanie Koncepcji Programowej dla zadania p.n.: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
01.06.2017
Termin składania ofert: 11.07.2017 9:45
O.KA.D-3.2412.31.2017
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 w miejscowości Warszowice i Pawłowice na odcinku od km 37+600 do km 41+250
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
26.04.2017
Termin składania ofert: 19.07.2017 10:45
O.KA.D-3.2410.22.2017
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”)”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
07.10.2015 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.11.2015 10:00
Termin składania ofert:
GDDKiA.O/KA.D-3.241.67-S1.2015
BUDOWA DROGI S-1 PYRZOWICE – PODWARPIE (III ETAP Z WYŁĄCZENIEM ODCINKA I W. PYRZOWICE - W. LOTNISKO).
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów