Łącząc Europę CEF :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAŁącząc Europę CEF

Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility)

11 grudnia 2013 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały rozporządzenie nr 1316/2013 ustanawiające Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) - fundusz, przeznaczony na realizację projektów infrastrukturalnych w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji.

 

Instrument „Łącząc Europę” ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu, który będzie sprzyjał włączeniu społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. CEF przyniesie korzyść dla całej Unii Europejskiej jako stymulator wzrostu konkurencyjności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w ramach rynku wewnętrznego.

Zgodnie z rozporządzeniem 1316 budżet CEF wynosi 33,242 mld €.

 

Na sektor transportu przeznaczono 26,250 mld €, z czego kwotę 11,305 mld € przeniesiono z Funduszu Spójności, do wykorzystania przez Państwa Członkowskie, uprawnione do finansowania z FS.

 

Priorytet w sektorze transportu ma być przyznawany projektom zwiększającym połączenia z miejscami zagrożonymi wykluczeniem oraz generującym wspólne inwestycje między państwami członkowskimi.

 

Podstawową formą pozyskiwania środków finansowych z CEF mają być konkursy.

Dla sektora transportowego pierwszy z nich ogłoszony został przez zarządzającą instrumentem agencję INEA (Innovation & Networks Executive Agency, następca TEN-T Executive Agency) we wrześniu 2014.

 

GDDKiA zgłosiła do niego projekt "Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Budzisko (granica państwa)" o wartości 7,441 mld zł (1,758 mld €), przy czym wnioskowane dofinansowanie wynosi 3,768 mld zł (0,895 mld €).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło  w lipcu 2015 roku.

Wsparcie INEA zostało ograniczone do odcinka: obwodnica Szczuczyna (II jezdnia) – Budzisko, zaś dofinansowanie z CEF wynosi 414,44 mln EUR (tj. 1,754 mld zł)

Ponadto wsparcie ze środków CEF otrzymały 2 projekty typu multi-applicant, dotyczące wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), w których uczestniczy GDDKiA:

- EU ITS Platform o wartości 14,79 mln EUR; dofinansowanie CEF 7,39 mln EUR);

- CROCODILE 2 o wartości 41,28 mln EUR; dofinansowanie CEF 8,26 mln EUR.

 

W lutym 2016 r. GDDKiA złożyła kolejne wnioski aplikacyjne w ramach konkursu o dofinansowanie z Fundusz Spójności w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europe” (CEF) dla projektów inwestycyjnych.

 

 

Projekty zgłoszone do II konkursu CEF to:

 

1.Budowa drogi ekspresowej S3 Legnica - Lubawka (granica państwa)

 

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S3 o długość 67,2 km o przekroju 2x2 na całym przebiegu. Zakres inwestycji obejmuje także budowę węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (m.in. mosty, tunele, wiadukty, przepusty), MOP, urządzeń uzbrojenia, urządzenia BRD i ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany etc.). Szacunkowa wartość projektu to 907 521 814,60 euro, z czego wnioskowana wysokość dofinansowania CEF to  502 542 760 euro.

 

2.Budowa drogi ekspresowej S1 (d.S69) Bielsko Biała - granica państwa, odcinek obejście Węgierskiej Górki

 

Projekt obejmuje budowę ostatniego odcinka ciągu drogi 1 i jego zasadniczy zakres obejmuje:  budowę drogi ekspresowej S1 o długości 8,53 km, rozbudowę 2 węzłów drogowych: „Przybędza”, „Milówka”, budowę obiektów inżynierskich (w tym 2 tuneli) w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury. Szacunkowa wartość projektu to 347 147 534 euro, z czego wnioskowana wysokość dofinansowania CEF to  203 651 038 euro.

 

3. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I

 

Etap I KSZRD na sieci TEN-T w latach 2016-2020 obejmie sieć dróg o długości 1100 km, a jego wartość wyniesie 649 mln zł (144,9 mln euro), w tym wnioskowane współfinansowanie CEF to 123,2 mln euro.

 

Komisja dokonała oceny złożonych wniosków. Wszystkie projekty złożone przez GDDKiA uzyskały pozytywną ocenę, jednak ze względu na ograniczoną dostępność środków w drugim konkursie, jedynie projekt Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I uzyskał dofinansowanie z CEF. Obecnie trwają prace nad uzgodnieniem treści Grant Agreement dla tego projektu.

 

W ramach zbliżającego się III konkursu CEF, GDDKiA planuje zgłosić projekty Budowa drogi ekspresowej S3 Legnica - Lubawka (granica państwa) odc. Bolków Lubawka oraz Budowa drogi ekspresowej S1 (d.S69) Bielsko Biała - granica państwa, odcinek obejście Węgierskiej Górki

 

Ogólne informacje nt. CEF znajdują się pod następującym adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe/