Oddziały • Zarządzanie drogami
Zarządzanie siecią dróg

Zarządzanie drogami krajowymi


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Łodzi jest jedną z 16-stu  jednostek GDDKiA działających na obszarze każdego województwa.

Zarządzamy drogami krajowymi na terenie województwa łódzkiego o łącznej długosci 1262,8 km (w tym 239,7 km dróg dwujezdniowych), z wyłączeniem odcinków dróg krajowych położonych w obszarze miast na prawach powiatu.
W województwie łódzkim miastami na prawach powiatu są:
Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice, a zarządcą dróg krajowych na terenie tych miast jest zarząd miasta.

W skład Łódzkiego Oddziału GDDKiA wchodzi biuro oddziału w Łodzi oraz 7 rejonów - naszych jednostek terenowych.

Mapa i wykaz Dróg Krajowych w zarządzie GDDKiA Oddział w Łodzi (plik PDF; 1 MB).

Zarządzanie ruchem

W indetyczny sposób jak opisano wyżej występuje podziałkompetencji w odniesieniu do zarządzania ruchem na drogach krajowych. Organem zarządzającym ruchem jest Dyrektor Oddziału, a na odcinkach przebiegających przez miasta odpowiednio Prezydent miasta Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skierniewic.

Sieć naszych dróg - mapka:

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88