Oddziały • Inwestycje i remonty
Inwestycje i remonty na drogach województwa łódzkiego

Plany Oddziału w Łodzi na lata 2011 – 2017

 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2011 – 2015 na terenie województwa łódzkiego realizowane są następujące zadania:

· Budowa autostrady A1, odcinek węzeł „Kowal” – węzeł „Stryków I” - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

· Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek węzeł Walichnowy – Łódź (A1) – trwają prace budowlane.

· Przebudowa drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej S8, odcinek Piotrków Trybunalski – granica województwa mazowieckiego - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

· Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S – 14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

 

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Programu Budowy Dróg Krajowych 2011-2015 planuje się również realizację następujących inwestycji:

 

I. Autostrady:

· Budowa autostrady A – 1 Stryków – Tuszyn

· Budowa autostrady A – 1 Tuszyn – gr. woj. śląskiego

· Budowa autostrady A – 2 Stryków – Konotopa - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

II. Drogi ekspresowe:

· Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S – 14 wraz z obwodnicą Pabianic (odc. od DK 1 w m. Słowik do węzła Lublinek)

· Budowa drogi S – 12 odcinek Sulejów – Radom – Puławy – Kurów

· Przebudowa drogi krajowej nr 12/74 do parametrów drogi ekspresowej, odcinek Piotrków Trybunalski – Sulejów – granica województwa świętokrzyskiego.

III. Obwodnice:

· Budowa obwodnicy Wielunia (DK nr 8) - trwa postępowanie przetargowe

· Budowa obwodnicy Bełchatowa (DK nr 8) - trwa postępowanie przetargowe

· Budowa obwodnicy Opoczna (DK nr 12) - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

IV. Wzmocnienia i przebudowy:

· Wzmocnienie DK nr 1 (obecnie DK nr 91) przejście przez Łęczycę

· Wzmocnienie DK nr 1 (obecnie DK nr 91), odcinek Sierpów – Emilia

· Wzmocnienie DK nr 8, odcinek Sokolniki – Walichnowy – Wieluń

· Wzmocnienie DK nr 12, odcinek Słomków Mokry – Sieradz

· Wzmocnienie DK nr 12, odcinek Łask – Wadlew – odcinek oddany do eksploatacji w 2011 r.

· Przebudowa DK nr 14, odcinki Łódź – Stryków i Stryków – Głowno

· Przebudowa DK nr 14, odcinek Głowno - Łowicz

· Przebudowa DK nr 91, odcinek Tuszyn – granica województwa śląskiego

 

Zadania zaplanowane do realizacji przez GDDKiA Oddział w Łodzi w 2014 roku

Inwestycje, remonty i przebudowy dróg

 

Nr drogi

Nazwa zadania

Długość

Lata realizacji

Termin zakończenia w 2014r.

A1

Budowa autostrady A-1 Toruń – Stryków – odcinek Sójki (bez węzła) - węzeł Kotliska (z węzłem)

15,2

2010 - 2015

 

A1

Budowa autostrady A-1 Stryków – Tuszyn odcinek od km 295+850 ( od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000

14,2

2011 - 2016

 

A1

Budowa autostrady A-1 Stryków – Tuszyn odcinek od km 310+000 do km 320+010

10,0

2011 - 2016

 

A1

Budowa autostrady A-1 Stryków – Tuszyn odcinek od km 320+010 do km 335+937,65   (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)

13,1

2011 - 2016

 

S8

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) - odc. Walichnowy (bez węzła) - węzeł Złoczew (z węzłem)

19,0

2012 - 2014

 

S8

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) - odc. Złoczew (bez węzła) - węzeł Sieradz Południe (z węzłem)

19,6

2012 - 2014

 

S8

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) - łącznik od węzła Sieradz Południe do połączenia z drogą krajową nr 12 i 14

6,0

2012 - 2014

 

S8

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) - odc. węzeł Sieradz Południe (bez węzła) - Łask (bez węzła)

33,6

2012 - 2014

 

S8

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) - odc. węzeł Łask (z węzłem) - węzeł Róża (z węzłem)

12,5

2011 - 2014

11.04.2014 odcinek częściowo oddany do ruchu 

S8

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) - odc. Róża (bez węzła) -
Wrocław (bez węzła)

19,4

2011 - 2014

11.04.2014 odcinek częściowo oddany do ruchu

1

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  DK nr 1 Tuszyn

0,8

2014

 

8

Budowa obwodnicy Wielunia

13,2

2014 - 2017

 

8

Budowa obwodnicy Bełchatowa

10,9

2014 - 2017

 

8

Remont DK nr 8 Kluki - Bełchatów

 3,4

2014

 

12

Remont DK nr 12 m. Brzuśnia

 0,8

2014

 

12

Remont  DK nr 12 Słomków Mokry – Słomków Suchy

 0,7

2014

 

42

Remont DK nr 42 m. Radomsko

 1,2

2014

 

43,45

Remont DK nr 43/45 m. Wieluń

 0,7

2014

 

74

Remont DK nr 74 m. Sulejów

 0,8

2014

 

91

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez kanał Sierpów w ciągu drogi krajowej nr 91 (daw. nr 1) w m. Sierpów

 

2014

 

91

Remont DK nr 91 m. Sierpów

1,41

2014

 

92

Rozbiórka istniejącego  i budowa nowego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 92 nad bocznicą kolejową do Agromy w m. Kutno

 

2014

 

 

 

Inne zadania możliwe do rozpoczęcia w roku 2014 ( jedynie w przypadku uzyskania zapewnienia finansowania):

 

· DK nr 1d Krośniewice (węzeł Morawce) – budowa kładki dla pieszych

· DK nr 1d Krośniewice (Błonie) – budowa kładki dla pieszych

· Remont DK nr 1 Łódź – Głuchów 

· DK nr 1 Tuszyn  – przebudowa skrzyżowania 

· Remont DK nr 1 Piotrków Trybunalski - Radomsko

· Rozbudowa DK nr 8 - likwidacja skrzyżowania, budowa kładki dla pieszych  gm. Wola Krzysztoporska

· Remont DK nr 8 Walichnowy – Malanów

· Remont DK nr 8 m. Wieluń

· DK nr 8 Raducki Folwark – budowa chodnika

· DK nr 8 Chorzyna – budowa chodnika

· DK nr 8 Osjaków – budowa chodnika

· Remont DK nr 8 gr. gminy Rusiec - Szczerców

· DK nr 8 Kluki – budowa chodnika

· Remont DK nr 12 Słomków Suchy - Smardzew

· DK nr 12 Borysławice – budowa ronda

· Remont DK nr 12 Smardzew (rondo) - Sieradz

· Remont DK nr 12 m. Zduńska Wola

· Rozbudowa DK nr 12 odcinek Piotrków Trybunalski – Sulejów

· Remont DK nr 12 Mniszków – Jawor

· Remont DK nr 12 Jawor - Kozenin

· Remont DK nr 12 Poniatów

· DK nr 12 Kraszków – budowa chodnika

· DK nr 12 Błaszki – budowa sygnalizacji świetlnej

· DK nr 12 Smardzew – przebudowa skrzyżowania

· Remont DK nr 14 m. Walichnowy

· Remont DK nr 14 Złoczew –  Walichnowy

· Remont DK nr 14 Sieradz –  Złoczew

· DK nr 14 Pabianice (km 66+320 – 66+930) – budowa chodnika

· Remont DK nr 14 m. Stryków

· DK nr 14 Stryków – budowa chodnika

· DK nr 14 Dobra – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 42 Strzelce, Jaskółki, Przyłanki, Wierzchlas, Granice, Rogaszyn, Kietlin, Radomsko – budowa 17 zatok autobusowych wraz z dojściami

· DK nr 42 Działoszyn - Trębaczew – budowa chodnika

· Remont DK nr 42 Trębaczew – Pajęczno

· Remont DK nr 42 m. Pajęczno

· DK nr 42 Działoszyn – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 42 Nowa Brzeźnica – budowa chodnika

· DK nr 42/91 – przebudowa skrzyżowania ul. Brzeźnickiej z ul. Krakowską w Radomsku

· Rozbudowa DK nr 42 odcinek Bugaj – Zakrzew, Kodrąb – Rzejowice

· Remont DK nr 42 Kruplin – Ładzice

· Remont DK nr 42 Annopol – Bugaj

· Przebudowa DK nr 42 m. Radomsko

· Rozbudowa ulic Brzeźnickiej (DK42) i Piastowskiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską (DK91) w Radomsku

· DK nr 42 Kodrąb – budowa chodnika

· DK nr 42 Kolonia Lisowice - Draby – budowa chodnika

· DK nr 42 Ładzice – budowa chodnika

· DK nr 42 Pajęczno - Makowiska – budowa chodnika

· Przebudowa DK nr 45 m. Kadłub

· DK nr 45 Gaszyn – Wieluń – budowa ciągu pieszo - rowerowego

· DK nr 45 Wieluń – budowa 2 zatok autobusowych wraz z dojściami

· DK nr 45 Wieluń – budowa ciągu pieszo - rowerowego

· Rozbudowa DK nr 45 odcinek Czarnożyły – Złoczew

· Rozbudowa DK nr 45 m. Nietuszyna

· DK nr 45 Morzykobyła - przebudowa skrzyżowania wraz z budową zatok autobusowych

· Remont DK nr 45 m. Złoczew

· Remont DK nr 48 odcinek Teofilów – Inowłódz

· Remont DK nr 48 m. Inowłódz

· Remont DK nr 48  Inowłódz – Anielin

· Remont DK nr 48 odcinek Anielin – Studzianna

· Remont DK nr 48 odcinek Glinnik – Spała

· Przebudowa DK nr 48 m. Tomaszów Mazowiecki

· DK nr 48 Studzianna – Poświętne – budowa chodnika

· DK nr 48 Tomaszów Mazowiecki – przebudowa skrzyżowania

· Przebudowa skrzyżowania DK 60a i 92 Kutno

· Remont DK nr 71 Stryków – Zgierz

· DK nr 71 Kiełmnia – budowa skrzyżowania

· Przebudowa DK nr 71 Zgierz, ul. Długa, Cezaka

· DK nr 71 Zgierz – przebudowa skrzyżowania

· Rozbudowa DK 71 odcinek Konstantynów Łódzki - Pabianice

· DK nr 71 Aleksandrów Łódzki – budowa ronda (km 24+645 – 25+219)

· DK nr 71 Zelgoszcz – budowa sygnalizacji świetlnej

· DK nr 71 i 71k Pabianice – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 72 Natolin – Teolin – budowa chodnika

· DK nr 72 Głuchów – budowa chodnika

· DK nr 72 Poddębice – przebudowa skrzyżowania

· Remont DK nr 72 Balin - Aleksandrów Łódzki

· DK nr 72 Prawęcice - Aleksandrów Ł. – budowa chodnika

· DK nr 72 Poddębice – Praga – budowa chodnika

· DK nr 72 Rogów – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 72 Ścieki – budowa chodnika

· DK nr 72 Balin – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 74 Jaksonek – budowa ciągu pieszo – rowerowego

· DK nr 74 Solec – budowa chodnika

· DK nr 74 Łysa Góra – budowa chodnika

· Rozbudowa DK nr 74 odcinek Paradyż – Żarnów

· DK nr 74 Paradyż – budowa chodnika

· DK nr 74 Żarnów – budowa chodnika

· Remont DK nr 83 odcinek gr. woj. wielkopolskiego – Warta

· Remont DK nr 91 Piotrków Trybunalski – Cekanów

· DK nr 91 Łęczyca – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 91 odcinek Bzówki – Kajew – przebudowa skrzyżowań, wydzielenie lewoskrętów

· DK nr 91 Zgierz – budowa tunelu pod torami PKP i chodnika dla pieszych

· DK nr 91 Bzówki, Kajew, Nowe Ostrowy – budowa chodnika

 

Zadania możliwe do realizacji po 2017 roku:

I. Obwodnice:

· Budowa obwodnicy Inowłodza (DK nr 48)

· Budowa obwodnicy m. Poświętne (DK nr 48)

· Budowa obwodnicy Brzezin (DK nr 72)

II. Wzmocnienia i przebudowy:

· Rozbudowa DK nr 1, odcinek Tuszyn – Głuchów

· Rozbudowa DK nr 12 odcinek Opoczno – granica województwa łódzkiego

· Rozbudowa DK nr 42 odcinek Działoszyn - Pajęczno

· Rozbudowa DK nr 48, odcinek Inowłódz – granica województwa mazowieckiego

· Rozbudowa DK nr 60, odcinek Topola Królewska - Kutno

· Rozbudowa DK nr 83 odcinek Warta – Sieradz

 

Copyright © 2014 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88