A A A
INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_bydgoszcz@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Lotnicza 24
54-155 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat_wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyInwestycje i remonty

Inwestycje i remonty na drogach województwa łódzkiego

Plany Oddziału w Łodzi na lata 2011 – 2020

 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2017 – 2014 na terenie województwa łódzkiego realizowane są następujące zadania:

· Budowa autostrady A1, odcinek węzeł „Kowal” – węzeł „Stryków I” - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

· Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek węzeł Walichnowy – Łódź (A1) – odcinek oddany do ruchu w 2014r.

· Przebudowa drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej S8, odcinek Piotrków Trybunalski – granica województwa mazowieckiego - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

· Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S – 14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

 

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Programu Budowy Dróg Krajowych 2011-2015 planuje się również realizację następujących inwestycji:

 

I. Autostrady:

· Budowa autostrady A – 1 Stryków – Tuszyn - w trakcie budowy

· Budowa autostrady A – 1 Tuszyn – gr. woj. śląskiego

· Budowa autostrady A – 2 Stryków – Konotopa - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

II. Drogi ekspresowe:

· Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S – 14 wraz z obwodnicą Pabianic (odc. od DK 1 w m. Słowik do węzła Lublinek)

· Budowa drogi S – 12 odcinek Sulejów – Radom – Puławy – Kurów

· Przebudowa drogi krajowej nr 12/74 do parametrów drogi ekspresowej, odcinek Piotrków Trybunalski – Sulejów – granica województwa świętokrzyskiego.

III. Obwodnice:

· Budowa obwodnicy Wielunia (DK nr 8) - w trakcie budowy

· Budowa obwodnicy Bełchatowa (DK nr 8) - w trakcie budowy

· Budowa obwodnicy Opoczna (DK nr 12) - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

IV. Wzmocnienia i przebudowy:

· Wzmocnienie DK nr 1 (obecnie DK nr 91) przejście przez Łęczycę

· Wzmocnienie DK nr 1 (obecnie DK nr 91), odcinek Sierpów – Emilia

· Wzmocnienie DK nr 8 (obecnie DK nr 74) odcinek Walichnowy – Wieluń

· Wzmocnienie DK nr 12, odcinek Słomków Mokry – Sieradz

· Wzmocnienie DK nr 12, odcinek Łask – Wadlew – odcinek oddany do eksploatacji w 2011 r.

· Przebudowa DK nr 14, odcinki Łódź – Stryków i Stryków – Głowno

· Przebudowa DK nr 14, odcinek Głowno - Łowicz

· Przebudowa DK nr 91, odcinek Tuszyn – granica województwa śląskiego

 

W roku bieżącym przewiduje się aktualizację dokumentu na lata 2014 – 2023, co może wpłynąć na termin realizacji powyższych inwestycji.

 

Zadania zaplanowane do realizacji przez GDDKiA Oddział w Łodzi w 2015 roku

Inwestycje, remonty i przebudowy dróg

 

Nr drogi

Nazwa zadania

Długość

Lata realizacji

Termin zakończenia w 2015r.

A1

Budowa autostrady A-1 Toruń – Stryków – odcinek Sójki (bez węzła) - węzeł Kotliska (z węzłem)

15,2

2010 - 2015

A1

Budowa autostrady A-1 Stryków – Tuszyn odcinek od km 295+850 ( od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000

14,2

2011 - 2016

A1

Budowa autostrady A-1 Stryków – Tuszyn odcinek od km 310+000 do km 320+010

10,0

2011 - 2016

A1

Budowa autostrady A-1 Stryków – Tuszyn odcinek od km 320+010 do km 335+937,65   (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)

13,1

2011 - 2016

8

Budowa obwodnicy Wielunia

13,2

2014 - 2017

8

Budowa obwodnicy Bełchatowa

10,9

2015 - 2017

12

Wykonanie odwodnienia liniowego w ciągu drogi krajowej nr 12 (obwodnica Opoczna)

2015

83

Budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 83 w miejscowości Sieradz

2015

 

 

Inne zadania możliwe do rozpoczęcia po roku 2015 (jedynie w przypadku uzyskania zapewnienia finansowania):

 

· DK nr 1d Krośniewice (węzeł Morawce) – budowa kładki dla pieszych

· DK nr 1d Krośniewice (Błonie) – budowa kładki dla pieszych

· Remont DK nr 1 Łódź – Głuchów 

· DK nr 1 Tuszyn  – przebudowa skrzyżowania 

· Remont DK nr 1 Piotrków Trybunalski - Radomsko

· Remont DK nr 12 Słomków Suchy - Smardzew

· DK nr 12 Borysławice – budowa ronda

· Rozbudowa DK nr 12 odcinek Piotrków Trybunalski – Sulejów

· Remont DK nr 12 Mniszków – Jawor

· Remont DK nr 12 Jawor - Kozenin

· Remont DK nr 12 Poniatów

· DK nr 12 Kraszków – budowa chodnika

· DK nr 12 Błaszki – budowa sygnalizacji świetlnej

· DK nr 12 Smardzew – przebudowa skrzyżowania

· Remont DK nr 14 m. Walichnowy

· DK nr 14 Pabianice (km 66+320 – 66+930) – budowa chodnika

· Remont DK nr 14 m. Stryków

· DK nr 14 Stryków – budowa chodnika

· DK nr 14 Dobra – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 42 Strzelce, Jaskółki, Przyłanki, Wierzchlas, Granice, Rogaszyn, Kietlin, Radomsko – budowa 17 zatok autobusowych wraz z dojściami

· DK nr 42 Działoszyn - Trębaczew – budowa chodnika

· Remont DK nr 42 Trębaczew – Pajęczno

· Remont DK nr 42 m. Pajęczno

· DK nr 42 Działoszyn – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 42 Nowa Brzeźnica – budowa chodnika

· DK nr 42/91 – przebudowa skrzyżowania ul. Brzeźnickiej z ul. Krakowską w Radomsku

· Rozbudowa DK nr 42 odcinek Bugaj – Zakrzew, Kodrąb – Rzejowice

· Remont DK nr 42 Kruplin – Ładzice

· Remont DK nr 42 Annopol – Bugaj

· Przebudowa DK nr 42 m. Radomsko

· Rozbudowa ulic Brzeźnickiej (DK42) i Piastowskiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską (DK91) w Radomsku

· DK nr 42 Kodrąb – budowa chodnika

· DK nr 42 Kolonia Lisowice - Draby – budowa chodnika

· DK nr 42 Ładzice – budowa chodnika

· DK nr 42 Pajęczno - Makowiska – budowa chodnika

· Przebudowa DK nr 45 m. Kadłub

· DK nr 45 Gaszyn – Wieluń – budowa ciągu pieszo - rowerowego

· DK nr 45 Wieluń – budowa 2 zatok autobusowych wraz z dojściami

· DK nr 45 Wieluń – budowa ciągu pieszo - rowerowego

· Rozbudowa DK nr 45 odcinek Czarnożyły – Złoczew

· Rozbudowa DK nr 45 m. Nietuszyna

· DK nr 45 Morzykobyła - przebudowa skrzyżowania wraz z budową zatok autobusowych

· Remont DK nr 48 odcinek Teofilów – Inowłódz

· Remont DK nr 48 m. Inowłódz

· Remont DK nr 48  Inowłódz – Anielin

· Remont DK nr 48 odcinek Anielin – Studzianna

· Remont DK nr 48 odcinek Glinnik – Spała

· Przebudowa DK nr 48 m. Tomaszów Mazowiecki

· DK nr 48 Studzianna – Poświętne – budowa chodnika

· DK nr 48 Tomaszów Mazowiecki – przebudowa skrzyżowania

· Przebudowa skrzyżowania DK 60a i 92 Kutno

· Remont DK nr 71 Stryków – Zgierz

· DK nr 71 Kiełmnia – budowa skrzyżowania

· Przebudowa DK nr 71 Zgierz, ul. Długa, Cezaka

· DK nr 71 Zgierz – przebudowa skrzyżowania

· Rozbudowa DK 71 odcinek Konstantynów Łódzki - Pabianice

· DK nr 71 Aleksandrów Łódzki – budowa ronda (km 24+645 – 25+219)

· DK nr 71 Zelgoszcz – budowa sygnalizacji świetlnej

· DK nr 71 i 71k Pabianice – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 72 Natolin – Teolin – budowa chodnika

· DK nr 72 Głuchów – budowa chodnika

· DK nr 72 Poddębice – przebudowa skrzyżowania

· Remont DK nr 72 Balin - Aleksandrów Łódzki

· DK nr 72 Prawęcice - Aleksandrów Ł. – budowa chodnika

· DK nr 72 Poddębice – Praga – budowa chodnika

· DK nr 72 Rogów – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 72 Ścieki – budowa chodnika

· DK nr 72 Balin – przebudowa skrzyżowania

· Rozbudowa DK nr 74 - likwidacja skrzyżowania, budowa kładki dla pieszych  gm. Wola Krzysztoporska
· Remont DK nr 74 Walichnowy – Malanów
· Remont DK nr 74 m. Wieluń
· DK nr 74 Raducki Folwark – budowa chodnika
· DK nr 74 Chorzyna – budowa chodnika
· DK nr 74 Osjaków – budowa chodnika
· Remont DK nr 74 gr. gminy Rusiec - Szczerców
· DK nr 74 Kluki – budowa chodnika

· DK nr 74 Jaksonek – budowa ciągu pieszo – rowerowego

· DK nr 74 Solec – budowa chodnika

· DK nr 74 Łysa Góra – budowa chodnika

· Rozbudowa DK nr 74 odcinek Paradyż – Żarnów

· DK nr 74 Paradyż – budowa chodnika

· DK nr 74 Żarnów – budowa chodnika

· Remont DK nr 83 odcinek gr. woj. wielkopolskiego – Warta

· Remont DK nr 91 Piotrków Trybunalski – Cekanów

· DK nr 91 Łęczyca – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 91 odcinek Bzówki – Kajew – przebudowa skrzyżowań, wydzielenie lewoskrętów

· DK nr 91 Zgierz – budowa tunelu pod torami PKP i chodnika dla pieszych

· DK nr 91 Bzówki, Kajew, Nowe Ostrowy – budowa chodnika

 

Zadania możliwe do realizacji po 2020 roku:

I. Obwodnice:

· Budowa obwodnicy Inowłodza (DK nr 48)

· Budowa obwodnicy m. Poświętne (DK nr 48)

· Budowa obwodnicy Brzezin (DK nr 72)

II. Wzmocnienia i przebudowy:

· Rozbudowa DK nr 1, odcinek Tuszyn – Głuchów

· Rozbudowa DK nr 12 odcinek Opoczno – granica województwa łódzkiego

· Rozbudowa DK nr 42 odcinek Działoszyn - Pajęczno

· Rozbudowa DK nr 48, odcinek Inowłódz – granica województwa mazowieckiego

· Rozbudowa DK nr 60, odcinek Topola Królewska - Kutno

· Rozbudowa DK nr 83 odcinek Warta – Sieradz