Oddziały • Inwestycje i remonty
Inwestycje i remonty na drogach województwa łódzkiego

Plany Oddziału w Łodzi na lata 2011 – 2017

 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2011 – 2015 na terenie województwa łódzkiego realizowane są następujące zadania:

· Budowa autostrady A1, odcinek węzeł „Kowal” – węzeł „Stryków I” - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

· Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek węzeł Walichnowy – Łódź (A1) – trwają prace budowlane.

· Przebudowa drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej S8, odcinek Piotrków Trybunalski – granica województwa mazowieckiego - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

· Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S – 14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

 

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Programu Budowy Dróg Krajowych 2011-2015 planuje się również realizację następujących inwestycji:

 

I. Autostrady:

· Budowa autostrady A – 1 Stryków – Tuszyn - w trakcie budowy

· Budowa autostrady A – 1 Tuszyn – gr. woj. śląskiego

· Budowa autostrady A – 2 Stryków – Konotopa - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

II. Drogi ekspresowe:

· Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S – 14 wraz z obwodnicą Pabianic (odc. od DK 1 w m. Słowik do węzła Lublinek)

· Budowa drogi S – 12 odcinek Sulejów – Radom – Puławy – Kurów

· Przebudowa drogi krajowej nr 12/74 do parametrów drogi ekspresowej, odcinek Piotrków Trybunalski – Sulejów – granica województwa świętokrzyskiego.

III. Obwodnice:

· Budowa obwodnicy Wielunia (DK nr 8) - w dniu 01.12.2014 została popisana umowa z Wykonawcą

· Budowa obwodnicy Bełchatowa (DK nr 8) - trwa postępowanie przetargowe

· Budowa obwodnicy Opoczna (DK nr 12) - odcinek oddany do ruchu w 2012r.

IV. Wzmocnienia i przebudowy:

· Wzmocnienie DK nr 1 (obecnie DK nr 91) przejście przez Łęczycę

· Wzmocnienie DK nr 1 (obecnie DK nr 91), odcinek Sierpów – Emilia

· Wzmocnienie DK nr 8, odcinek Sokolniki – Walichnowy – Wieluń

· Wzmocnienie DK nr 12, odcinek Słomków Mokry – Sieradz

· Wzmocnienie DK nr 12, odcinek Łask – Wadlew – odcinek oddany do eksploatacji w 2011 r.

· Przebudowa DK nr 14, odcinki Łódź – Stryków i Stryków – Głowno

· Przebudowa DK nr 14, odcinek Głowno - Łowicz

· Przebudowa DK nr 91, odcinek Tuszyn – granica województwa śląskiego

 

Zadania zaplanowane do realizacji przez GDDKiA Oddział w Łodzi w 2014 roku

Inwestycje, remonty i przebudowy dróg

 

Nr drogi

Nazwa zadania

Długość

Lata realizacji

Termin zakończenia w 2014r.

A1

Budowa autostrady A-1 Toruń – Stryków – odcinek Sójki (bez węzła) - węzeł Kotliska (z węzłem)

15,2

2010 - 2015

A1

Budowa autostrady A-1 Stryków – Tuszyn odcinek od km 295+850 ( od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000

14,2

2011 - 2016

A1

Budowa autostrady A-1 Stryków – Tuszyn odcinek od km 310+000 do km 320+010

10,0

2011 - 2016

A1

Budowa autostrady A-1 Stryków – Tuszyn odcinek od km 320+010 do km 335+937,65   (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)

13,1

2011 - 2016

S8

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) - odc. Walichnowy (bez węzła) - węzeł Złoczew (z węzłem)

19,0

2012 - 2014

29.10.2014 oddany do ruchu

S8

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) - odc. Złoczew (bez węzła) - węzeł Sieradz Południe (z węzłem)

19,6

2012 - 2014

29.10.2014 oddany do ruchu

S8

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) - łącznik od węzła Sieradz Południe do połączenia z drogą krajową nr 12 i 14

6,0

2012 - 2014

29.10.2014 oddany do ruchu

S8

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) - odc. węzeł Sieradz Południe (bez węzła) - Łask (bez węzła)

33,6

2012 - 2014

29.11.2014 oddany do ruchu

S8

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) - odc. węzeł Łask (z węzłem) - węzeł Róża (z węzłem)

12,5

2011 - 2014

11.04.2014 08.08.2014 daty oddania do ruchu

S8

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1) - odc. Róża (bez węzła) -
Wrocław (bez węzła)

19,4

2011 - 2014

11.04.2014 odcinek częściowo oddany do ruchu

1

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  DK nr 1 Tuszyn

0,8

2014

Roboty zakończono 09.10.2014

8

Budowa obwodnicy Wielunia

13,2

2014 - 2017

8

Budowa obwodnicy Bełchatowa

10,9

2014 - 2017

8

Remont DK nr 8 Kluki - Bełchatów

 3,4

2014

Roboty zakończono 15.10.2014

12

Remont DK nr 12 m. Brzuśnia

 0,8

2014

Roboty zakończono 24.10.2014

12

Remont DK nr 12 Słomków Mokry – Słomków Suchy

0,7

2014

Roboty zakończono 25.07.2014

12

Remont DK nr 12 Słomków Mokry – Smardzew

1,85

2014

Roboty zakończono 23.09.2014

12

Remont  DK nr 12 Mniszków - Jawor

 1,6

2014

 

42

Remont DK nr 42 m. Radomsko

 1,2

2014

Roboty zakończono 15.10.2014

43,45

Remont DK nr 43/45 m. Wieluń

 0,7

2014

 

74

Remont DK nr 74 m. Sulejów

 0,8

2014

Roboty zakończono 24.10.2014

91

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez kanał Sierpów w ciągu drogi krajowej nr 91 (daw. nr 1) w m. Sierpów

 

2014

Roboty zakończono 14.11.2014

91

Remont DK nr 91 m. Sierpów

1,41

2014

 

91

Remont DK nr 91 m. Aleksandria

0,60

2014

Roboty zakończono 27.08.2014

91

Remont DK nr 91 m. Rozprza

0,67

2014

Roboty zakończono 15.10.2014

92

Rozbiórka istniejącego  i budowa nowego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 92 nad bocznicą kolejową do Agromy w m. Kutno

 

2014

Roboty zakończono 04.11.2014

 

 

Inne zadania możliwe do rozpoczęcia po roku 2014 (jedynie w przypadku uzyskania zapewnienia finansowania):

 

· DK nr 1d Krośniewice (węzeł Morawce) – budowa kładki dla pieszych

· DK nr 1d Krośniewice (Błonie) – budowa kładki dla pieszych

· Remont DK nr 1 Łódź – Głuchów 

· DK nr 1 Tuszyn  – przebudowa skrzyżowania 

· Remont DK nr 1 Piotrków Trybunalski - Radomsko

· Rozbudowa DK nr 8 - likwidacja skrzyżowania, budowa kładki dla pieszych  gm. Wola Krzysztoporska

· Remont DK nr 8 Walichnowy – Malanów

· Remont DK nr 8 m. Wieluń

· DK nr 8 Raducki Folwark – budowa chodnika

· DK nr 8 Chorzyna – budowa chodnika

· DK nr 8 Osjaków – budowa chodnika

· Remont DK nr 8 gr. gminy Rusiec - Szczerców

· DK nr 8 Kluki – budowa chodnika

· Remont DK nr 12 Słomków Suchy - Smardzew

· DK nr 12 Borysławice – budowa ronda

· Rozbudowa DK nr 12 odcinek Piotrków Trybunalski – Sulejów

· Remont DK nr 12 Mniszków – Jawor

· Remont DK nr 12 Jawor - Kozenin

· Remont DK nr 12 Poniatów

· DK nr 12 Kraszków – budowa chodnika

· DK nr 12 Błaszki – budowa sygnalizacji świetlnej

· DK nr 12 Smardzew – przebudowa skrzyżowania

· Remont DK nr 14 m. Walichnowy

· DK nr 14 Pabianice (km 66+320 – 66+930) – budowa chodnika

· Remont DK nr 14 m. Stryków

· DK nr 14 Stryków – budowa chodnika

· DK nr 14 Dobra – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 42 Strzelce, Jaskółki, Przyłanki, Wierzchlas, Granice, Rogaszyn, Kietlin, Radomsko – budowa 17 zatok autobusowych wraz z dojściami

· DK nr 42 Działoszyn - Trębaczew – budowa chodnika

· Remont DK nr 42 Trębaczew – Pajęczno

· Remont DK nr 42 m. Pajęczno

· DK nr 42 Działoszyn – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 42 Nowa Brzeźnica – budowa chodnika

· DK nr 42/91 – przebudowa skrzyżowania ul. Brzeźnickiej z ul. Krakowską w Radomsku

· Rozbudowa DK nr 42 odcinek Bugaj – Zakrzew, Kodrąb – Rzejowice

· Remont DK nr 42 Kruplin – Ładzice

· Remont DK nr 42 Annopol – Bugaj

· Przebudowa DK nr 42 m. Radomsko

· Rozbudowa ulic Brzeźnickiej (DK42) i Piastowskiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską (DK91) w Radomsku

· DK nr 42 Kodrąb – budowa chodnika

· DK nr 42 Kolonia Lisowice - Draby – budowa chodnika

· DK nr 42 Ładzice – budowa chodnika

· DK nr 42 Pajęczno - Makowiska – budowa chodnika

· Przebudowa DK nr 45 m. Kadłub

· DK nr 45 Gaszyn – Wieluń – budowa ciągu pieszo - rowerowego

· DK nr 45 Wieluń – budowa 2 zatok autobusowych wraz z dojściami

· DK nr 45 Wieluń – budowa ciągu pieszo - rowerowego

· Rozbudowa DK nr 45 odcinek Czarnożyły – Złoczew

· Rozbudowa DK nr 45 m. Nietuszyna

· DK nr 45 Morzykobyła - przebudowa skrzyżowania wraz z budową zatok autobusowych

· Remont DK nr 48 odcinek Teofilów – Inowłódz

· Remont DK nr 48 m. Inowłódz

· Remont DK nr 48  Inowłódz – Anielin

· Remont DK nr 48 odcinek Anielin – Studzianna

· Remont DK nr 48 odcinek Glinnik – Spała

· Przebudowa DK nr 48 m. Tomaszów Mazowiecki

· DK nr 48 Studzianna – Poświętne – budowa chodnika

· DK nr 48 Tomaszów Mazowiecki – przebudowa skrzyżowania

· Przebudowa skrzyżowania DK 60a i 92 Kutno

· Remont DK nr 71 Stryków – Zgierz

· DK nr 71 Kiełmnia – budowa skrzyżowania

· Przebudowa DK nr 71 Zgierz, ul. Długa, Cezaka

· DK nr 71 Zgierz – przebudowa skrzyżowania

· Rozbudowa DK 71 odcinek Konstantynów Łódzki - Pabianice

· DK nr 71 Aleksandrów Łódzki – budowa ronda (km 24+645 – 25+219)

· DK nr 71 Zelgoszcz – budowa sygnalizacji świetlnej

· DK nr 71 i 71k Pabianice – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 72 Natolin – Teolin – budowa chodnika

· DK nr 72 Głuchów – budowa chodnika

· DK nr 72 Poddębice – przebudowa skrzyżowania

· Remont DK nr 72 Balin - Aleksandrów Łódzki

· DK nr 72 Prawęcice - Aleksandrów Ł. – budowa chodnika

· DK nr 72 Poddębice – Praga – budowa chodnika

· DK nr 72 Rogów – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 72 Ścieki – budowa chodnika

· DK nr 72 Balin – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 74 Jaksonek – budowa ciągu pieszo – rowerowego

· DK nr 74 Solec – budowa chodnika

· DK nr 74 Łysa Góra – budowa chodnika

· Rozbudowa DK nr 74 odcinek Paradyż – Żarnów

· DK nr 74 Paradyż – budowa chodnika

· DK nr 74 Żarnów – budowa chodnika

· Remont DK nr 83 odcinek gr. woj. wielkopolskiego – Warta

· Remont DK nr 91 Piotrków Trybunalski – Cekanów

· DK nr 91 Łęczyca – przebudowa skrzyżowania

· DK nr 91 odcinek Bzówki – Kajew – przebudowa skrzyżowań, wydzielenie lewoskrętów

· DK nr 91 Zgierz – budowa tunelu pod torami PKP i chodnika dla pieszych

· DK nr 91 Bzówki, Kajew, Nowe Ostrowy – budowa chodnika

 

Zadania możliwe do realizacji po 2017 roku:

I. Obwodnice:

· Budowa obwodnicy Inowłodza (DK nr 48)

· Budowa obwodnicy m. Poświętne (DK nr 48)

· Budowa obwodnicy Brzezin (DK nr 72)

II. Wzmocnienia i przebudowy:

· Rozbudowa DK nr 1, odcinek Tuszyn – Głuchów

· Rozbudowa DK nr 12 odcinek Opoczno – granica województwa łódzkiego

· Rozbudowa DK nr 42 odcinek Działoszyn - Pajęczno

· Rozbudowa DK nr 48, odcinek Inowłódz – granica województwa mazowieckiego

· Rozbudowa DK nr 60, odcinek Topola Królewska - Kutno

· Rozbudowa DK nr 83 odcinek Warta – Sieradz

 

Copyright © 2014 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88