Oddziały • Rejon w Szczytnie
GDDKiA Oddział w Olsztynie - Rejon w Szczytnie

Kierownik Rejonu - Marcin Masłowski
Z-ca Kierownika Rejonu - Anna Jachimowska

 

12-100 Szczytno, ul. Mrongowiusza 2
tel: (89) 624 22 97, (89) 624 22 98
fax: (89) 624 27 92
email: sekretariat_szczytno@gddkia.gov.pl

 

Zimowe Utrzymanie Dróg - tel: (89) 624 22 98 w.20

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88