INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_bydgoszcz@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Lotnicza 24
54-155 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat_wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Oddziały> Budowa drogi ekspresowej S-19

Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko - Sokołów Młp.

18 września 2015 roku ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne:

 • Zadanie „A” Nisko Południe – Podgórze o dł. ok. 11,5 km;
 • Zadanie „B” Podgórze - Kamień o dł. ok. 10,5 km;
 • Zadanie „C” Kamień - Sokołów Małopolski Północ o dł. ok. 7,9 km.

 

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję znak WOOŚ.4200.11.2013.AH-189 z dnia 30.04.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego - Sokołów Młp. wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 0+000 do km 8+750 dla wariantu przebiegu trasy WS 9 oraz od 8+800 do 51+976 dla wariantu WS 5J. Przedmiotowa decyzja obejmuje  dwa odcinki do tej pory przygotowywane do realizacji oddzielnie, tj. odcinek granica województwa lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (bez węzła „Zapacz”) przygotowywany przez Oddział GDDKiA w Lublinie oraz odcinek Nisko (wraz z węzłem „Zapacz”) – Sokołów Młp. przygotowywany przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie.

W dniu 28.05.2014 r akta sprawy postępowania zakończonego w/w decyzją zostały przekazane przez RDOŚ w Rzeszowie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w związku ze złożonymi odwołaniami od wydanej decyzji.

 

8 maja 2015 r. wydana została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska utrzymująca w mocy decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odcinku granica województwa lubelskiego i podkarpackiego – Sokołów Małopolski wg wariantu WS 9 oraz wg wariantu WS 5J.

Tym samym decyzja środowiskowa stała się ostateczna. Pozwala to na kontynuowanie prac przygotowawczych i opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S19. Koncepcja ta opracowywana będzie przez dwa biura projektowe tj. przez firmę SWECO z Krakowa dla odcinka od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Niska (długości ok. 8,75 km) oraz przez firmę ARCADIS z Warszawy dla odcinka Nisko – Sokołów Młp. (długości ok. 43 km).

 

I. Podstawowe informacje o inwestycji

1. etap zrealizowany:

- rok 2003 – Biuro Rozwoju Krakowa opracowało „Studium techniczno-ekonomiczne drogi ekspresowej S-19 na odcinku od granicy z woj. lubelskim do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”

- 11.06.2008 r. umowa z Arcadis Sp. z o.o., na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi S-19 na odc. Nisko węzeł Zapacz – Stobierna”. Umowa obejmuje dwa pododcinki, tj. Nisko (Węzeł Zapacz) - Sokołów Młp. oraz Sokołów Młp. – Stobierna.

- 02.07.2010 r. umowa z Arcadis Sp. z o.o. na wykonanie: 1) Opracowanie STEŚ Etap I, 2) Uzupełnienie STE do zakresu STEŚ, 3) Uzyskanie i skompletowanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów działek leżących w granicach terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odc. drogi ekspresowej S-19 Nisko (Węzeł „Zapacz”) – Sokołów Młp.

- 02.07.2010 r. umowa z Arcadis Sp. z o.o., na ujednolicenia materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-19 na odc. granica województw podkarpackiego i lubelskiego – Sokołów Młp.

- 25.08.2010 r. – Biuro Arcadis przekazało Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe Etap I

- 06.09.2010 r. – Biuro Arcadis opracowało w ramach umowy dodatkowej Ujednoliconą analizę środowiskowa dla odc. drogi ekspresowej S-19 granica województw lubelskiego i podkarpackiego – Sokołów Młp.

- październik 2010 - rekomendacja wariantów przebiegu drogi do STEŚ Etap II przez DŚR

- 20.01.2011 r. - opracowano Studium Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowe Etap II oraz Raport o oddziaływaniu na środowisko

- opracowane STEŚ II w tym ROOŚ zostało zatwierdzone protokołem KOPI nr 22/2012

- kwiecień 2013 r. – opracowano Ujednolicony Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz Ujednolicone materiały do wniosku o wydanie DŚU dla odcinka gr. woj. lubelskiego i podkarpackiego – Nisko

- maj 2013 – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej do RDOŚ

- listopad 2013 r. – poprawiono i uzupełniono Ujednolicony Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz przygotowano niezbędne materiały ewidencyjne w zakresie wynikającym z wezwania RDOŚ do jego uzupełnienia oraz opracowano materiały niezbędne do zmiany wniosku o DŚU

- luty 2014 r. – w związku z wejściem w życie Rozporządzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17.01.2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, zaakceptowaniem w dniu 28.01.2014 r. przez Radę Ministrów uzupełnienia sieci Natura 2000 o cztery nowe obszary siedliskowe, w tym o obszar Enklawy Puszczy Sandomierskiej oraz wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - pismo znak: WOOŚ.4200.11.2013.AH-86 z dnia 30.12.2013 r. do udzielenia wyjaśnień  w związku z wystąpieniem właściciela fabryki VOSTER i wynikającą stąd koniecznością korekty rozwiązań projektowych, uzupełniono Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowano Aneks nr 1 do Raportu.

2. etap w realizacji:

- Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 8.05.2015 utrzymał w mocy ze zmianami decyzję RDOŚ.

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. nr 187 poz. nr 1446) ustala kierunkowy przebieg całej drogi ekspresowej S-19 jako: (Grodno) granica państwa - Kuźnica - Sokółka - Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - Lublin - Nisko - Rzeszów - Barwinek - granica państwa (Preszow). Ostateczny przebieg drogi na odcinku Nisko – Sokołów Młp. ustalony został w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU) wg wariantu WS 5J. Decyzja nie jest ostateczna, toczy się postępowanie odwoławcze. Wraz z wnioskiem o wydanie DŚU złożony został Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, który uwzględnia 5 wariantów przebiegu korytarza drogi wraz z 3 podwariantami tj. WS 5, WS 5J, WS 6, WS 7, WS 7J, WS 8, WS 8J, WS9. Przedmiotowe warianty przebiegu drogi rozpoczynają się na granicy gmin Jarocin/Ulanów natomiast kończą przed m. Sokołów Małopolski. Zlokalizowane są na terenie województwa podkarpackiego powiatu Niżańskiego (Gminy Ulanów, Gminy i Miasta Nisko, Gminy i Miasta Rudnik n/Sanem oraz gminy Jeżowe) jak również powiatu rzeszowskiego (Gminy Kamień, Nowa Sarzyna oraz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski).

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna drogi: S

- prędkość projektowa: 100 km/h,

- dostępność drogi: tylko w węzłach

- docelowy przekrój poprzeczny: 2 x 3 pasy (dla etapowania robót – 2x2 pasy)

2 x 2,5 pasy awaryjne

5,0 m–pas dzielący (dla etapowania–12,0 m),

Ostateczny przekrój normalny drogi oraz etapowanie realizacji, zostanie przyjęte po zatwierdzeniu KP.

- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,

- klasa obciążenia obiektów inżynierskich: klasa „A” wg PN-85/S-10030 + obciążenia C150 STANAG 202

3. Zakres inwestycji

Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Nisko (Węzeł „Zapacz”) do m. Sokołów Małopolski wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni izolacyjnej.

4. Wariantowanie przebiegu drogi

Wariant WS5 podstawowy (granatowy) z podwariantem J

Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów, gdzie trasa wariantu przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Spokojna trasa wariantu biegnie na wschód w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj.
W sąsiedztwie linii kolejowej zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo zachodnim, równolegle do linii kolejowej szerokotorowej LK65, dalej przecina rzekę San, w okolicy m. Nowa Wieś odsuwa się od linii kolejowej i przecina drogę krajową nr 77, gdzie przewidziano węzeł „Rudnik nad Sanem”. Następnie trasa przebiega równolegle do linii kolejowej szerokotorowej LK65 (w odległości ok. 500 m od niej) aż do końca m. Nowosielec, krzyżując się w węźle „Nisko Pd” z istniejącą drogą krajową nr 19. Za Nowosielcem, w rejonie przysiółka Pogoń wariant nowym śladem kieruje się na południowy wschód, przecinając istniejącą drogę nr 19 i dalej drogę wojewódzką nr 861, gdzie przewidziano węzeł „Podgórze”. Dalej trasa wariantu zmienia kierunek na południowy, przecina las i drogę powiatową nr 1084R w węźle „Nowy Kamień”, a następnie biegnie w kierunku zachodnim, przecina istniejącą drogę nr 19 w m. Kamień, gdzie przewidziano węzeł „Kamień” i mija szerokim łukiem od strony zachodniej m. Górno. Następnie przecina drogę krajową nr 19 w węźle „Sokołów Małopolski Północ”, za którym włącza się do początku obwodnicy Sokołowa Małopolskiego w ciągu S-19. Na odcinku za węzłem „Podgórze” zaproponowano alternatywny przebieg oznaczony jako podwariant J, który omijający kompleks leśny, dalej przecina drogę powiatową nr 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, gdzie przewidziano węzeł „Nowy Kamień”, po czym po około 2 km wpisuje się w wariant podstawowy.

Całkowita długość trasy opisanego wariantu podstawowego wynosi 42,65 km, a z uwzględnieniem podwariantu J - 43,18 km.

Wariant WS6 (zielony)

Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów, gdzie trasa przebiega nowym śladem, po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Spokojna trasa wariantu biegnie na wschód w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Dalszy odcinek trasy jest zgodny z przebiegiem wariantu WS5, aż do końca m. Nowosielec, za którą w rejonie przysiółka Pogoń kieruje się na południowy wschód. Następnie przecina istniejącą drogę nr 19 i dalej łukiem w kierunku zachodnim wchodzi w istniejący przebieg drogi nr 19. Przechodzi przez m. Jeżowe, gdzie zlokalizowano węzeł „Jeżowe” na przecięciu z DW 861. Dalej wariant kieruje się na wschód, przecina łukiem drogę powiatową nr 1084R, gdzie zaplanowano węzeł „Nowy Kamień” i biegnie w kierunku zachodnim, przecina istniejącą drogę nr 19 w m. Kamień, gdzie przewidziano węzeł „Kamień” a dalej pokrywa się z przebiegiem trasy jak w wariancie WS 5.

Całkowita długość trasy opisanego wariantu wynosi 43,15 km.

Wariant WS7 podstawowy (pomarańczowy) z podwariantem J

Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów, gdzie trasa przebiega nowym śladem, po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Spokojna wariant kieruje się na wschód w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Dalej wariant kieruje się na wschód, przecina rzekę San i szerokim łukiem omija m. Przędzel, po czym kierując się na zachód przecina drogę krajową nr 77, gdzie przewidziano węzeł „Rudnik nad Sanem”, a następnie krzyżuje się
z istniejącą drogą nr 19 , gdzie zaprojektowano węzeł „Nisko Pd”. Dalej przebiega w kierunku południowym, wzdłuż m. Nowosielec. Następnie pokrywa się z przebiegiem trasy jak w wariancie WS 5. Na odcinku wariantu za węzłem „Podgórze” zaproponowano alternatywny przebieg oznaczony jako Podwariant J, który omija kompleks leśny, przecina drogę powiatową nr 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, gdzie przewidziano węzeł „Nowy Kamień”, następnie po około 2 km wpisuje się w wariant podstawowy.

Całkowita długość trasy opisanego wariantu podstawowego wynosi 44,45 km, a z uwzględnieniem podwariantu J - 44,97 km.

Wariant WS8 podstawowy (ciemnozielony) z podwariantem J

Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów, gdzie trasa wariantu przebiega nowym śladem, po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Huta Deręgowska wariant biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj w sąsiedztwie której zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo zachodnim równolegle do linii kolejowej szerokotorowej LK65 w bliskim jej sąsiedztwie, przecina rzekę San, w okolicy m. Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego. Na przecięciu z drogą krajową nr 77 zaplanowano węzeł „Rudnik nad Sanem”. Dalej trasa pokrywa się z przebiegiem trasy jak w wariancie WS 5. Na odcinku za węzłem „Podgórze” zaproponowano alternatywny przebieg oznaczony jako podwariant J, omijający kompleks leśny, przecinający drogę powiatową nr 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, gdzie zaprojektowano węzeł „Nowy Kamień”. Następnie po około 2 km podwariant wpisuje się w wariant podstawowy. 

Całkowita długość trasy opisanego wariantu podstawowego wynosi 42,20 km a w przypadku trasy z uwzględnieniem podwariantu J - 42,72 km.

 

Wariant WS9 (czerwony)

Początek wariantu zlokalizowano w sąsiedztwie granicy gmin Jarocin i Ulanów gdzie trasa wariantu przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Spokojna wariantu kieruje się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej zlokalizowano węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Dalej trasa wariant kieruje się na wschód, przecina rzekę San i szerokim łukiem omija m. Przędzel, po czym kierując się na zachód przecina drogę krajową nr 77, gdzie zaprojektowano węzeł „Rudnik nad Sanem”. Następnie przebiegając w kierunku południowo-zachodnim przez tereny leśne, przecina linię kolejową LK68 (Lublin – Przeworsk) i drogą powiatową nr 1077. Na granicy gmin Nisko i Jeżowe wariant zmienia kierunek na południowo wschodni, w rejonie m. Podgórze krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 861 gdzie przewidziano węzeł „Podgórze”. Dalej pokrywa się z przebiegiem trasy jak w wariancie WS 5. Na odcinku za węzłem „Podgórze” zaproponowano alternatywny przebieg oznaczony jako Podwariant J, omijający kompleks leśny, przecinający drogę powiatową nr 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, gdzie zaprojektowano węzeł „Nowy Kamień”. Następnie po około 2 km podwariant wpisuje się w wariant podstawowy.

 

Całkowita długość trasy opisanego wariantu podstawowego wynosi 42,38 km.

5. Obiekty inżynierskie

W zależności od wariantu projektowane są następujące obiekty inżynierskie:

 

 

 

 

obiekty

wariant

MS

MD

WS

WD

PZŚd

PZŚg

PZDg

PZM

WS5

1

-

10

24

7

6

1

22

WS5J

1

1

11

20

8

4

1

24

WS6

2

1

7

22

7

5

1

22

WS7

1

-

10

27

6

7

1

23

WS7J

1

1

11

23

7

5

1

25

WS8

1

-

11

24

5

6

1

21

WS8J

1

1

12

20

6

4

1

23

WS9

1

1

9

22

11

5

_

28

 

Objaśnienie skrótów:

MS – most w ciągu S19 nad rzekami;

MD – most w ciągu pozostałych dróg nad rzekami;

WS – wiadukt w ciągu S19;

WD – wiadukt w ciągu pozostałych dróg;

PZŚd – wydzielone przejście ekologiczne dla średnich zwierząt dołem;

PZŚg – wydzielone przejście ekologiczne dla średnich zwierząt górą niezależnie od funkcji dodatkowych (typu przejazdy gospodarcze);

PZDg – wydzielone przejście ekologiczne dla dużych zwierząt górą

PZM – wydzielone przejście ekologiczne dla małych zwierząt (niezależnie od tego czy jest zespolone
z ciekiem czy nie - ujęte w zestawieniu poprzez podanie liczby sztuk w danym wariancie)

6. Węzły

W STEŚ Etap II założono jedynie wstępną lokalizację i nazewnictwo węzłów. Ich geometria zostanie doprecyzowana w dalszych fazach dokumentacyjnych.

Wariant WS 5 wraz z podwariantem J:

 • węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
 • węzeł „Rudnik n/Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77
 • węzeł „Nisko PD” na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 19
 • węzeł „Podgórze” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861
 • węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1084R
 • węzeł „Kamień” na przecięciu z istniejąca drogą krajowa nr 19
 • węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy

Wariant WS 6:

 • węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
 • węzeł „Rudnik n/Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77
 • węzeł „Nisko PD” na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 19
 • węzeł „Jeżowe” w strefie oddziaływania drogi wojewódzkiej nr 861 i powiatowej nr 1087R
 • węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1363R
 • węzeł „Kamień” w strefie oddziaływania drogi powiatowej nr 1277R
 • węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy

Wariant WS 7 wraz z podwariantem J:

 • węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
 • węzeł „Rudnik nad Sanem ” na przecięciu z drogą krajową nr 77
 • węzeł „Nisko PD” na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 19
 • węzeł „Podgórze” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861
 • węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1084R
 • węzeł „Kamień” na przecięciu z istniejącą drogą krajowa nr 19
 • węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy

Wariant WS 8 wraz z podwariantem J:

 • węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
 • węzeł „Rudnik n/Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77
 • węzeł „Nisko PD” na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 19
 • węzeł „Podgórze” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861
 • węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1084R
 • węzeł „Kamień” na przecięciu z istniejąca drogą krajowa nr 19
 • węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy

wariant WS9

 • węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
 • węzeł „Rudnik n/Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77
 • węzeł „Podgórze” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861
 • węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1084R
 • węzeł „Kamień” na przecięciu z istniejąca drogą krajowa nr 19
 • węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy

 

 

7.  MOP-y

Na obecnym etapie procesu projektowego ustalono wstępnie lokalizację miejsc obsługi podróżnych. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określa, że na drodze klasy S odległość między sąsiednimi MOP powinna być nie mniejsza niż 10 km.

 

Lp.

Nazwa

Typ

Przybliżony
km trasy

Strona trasy

Powierzchnia

[ ha ]

Wariant WS5 (WS5J)

 1.  

Kamień

III

31+500

Prawa

ok. 9,0

 1.  

Jeżowe

II

31+500

Lewa

ok. 8,0

 1.  

Górno

I

46+600 (47+100)

Prawa

ok. 5,0

 1.  

Górno

I

46+600 (47+100)

Lewa

ok. 5,0

Wariant WS6

 1.  

Kamień

III

35+400

Prawa

ok. 9,0

 1.  

Jeżowe

II

35+400

Lewa

ok. 8,0

 1.  

Górno

I

46+600

Prawa

ok. 5,0

 1.  

Górno

I

46+600

Lewa

ok. 5,0

Wariant WS7 (WS7J)

 1.  

Kamień

III

33+800

Prawa

ok. 9,0

 1.  

Jeżowe

II

33+800

Lewa

ok. 8,0

 1.  

Górno

I

48+600 (49+400)

Prawa

ok. 5,0

 1.  

Górno

I

48+600 (49+400)

Lewa

ok. 5,0

Wariant WS8 (WS8J)

 1.  

Kamień

III

31+650

Prawa

ok. 9,0

 1.  

Jeżowe

II

31+650

Lewa

ok. 8,0

 1.  

Górno

I

46+700 (47+200)

Prawa

ok. 5,0

 1.  

Górno

I

46+700 (47+200)

Lewa

ok. 5,0

Wariant WS9

 1.  

Kamień

III

31+200

Prawa

ok. 9,0

 1.  

Jeżowe

II

31+200

Lewa

ok. 8,0

 1.  

Górno

I

46+250

Prawa

ok. 5,0

 1.  

Górno

I

46+250

Lewa

ok. 5,0

 

 

 

III. Ochrona środowiska

Na obecnym etapie  założone zostały urządzenia minimalizujące oddziaływanie drogi na otaczające środowisko. Sukcesywnie wraz z zaawansowaniem prac doprecyzowane zostaną szczegóły rozwiązań i lokalizacji urządzeń ochrony środowiska: ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczania, wód opadowych, ogrodzeń, przejść dla zwierząt oraz pasów zielni izolacyjnej. Zakończony projekt budowlany podlegał będzie powtórnej ocenie oddziaływania na środowisko.

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Zadanie planowane jest do wykonania w podziale na odcinki realizacyjne. Etapowanie to nie zostało dotąd ostatecznie ustalone.

V. Bezpieczeństwo

Na obecnym etapie brak jest szczegółowych rozwiązań projektowych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:

- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,

- przejazdy awaryjne,

- wjazdy awaryjne,

- oznakowanie pionowe i poziome itp.

VI. Dodatkowe informacje

W strefie bezpośredniego oddziaływania planowanego odcinka S-19 zlokalizowane są obszary zaliczane do cennych przyrodniczo, tj. obszary Natura 2000 (Dolina Dolnego Sanu, Puszcza Sandomierska, Enklawy Puszczy Sandomierskiej, Dolina Dolnej Tanwi), obszary planowanych Parków Krajobrazowych i Chronionego Krajobrazu (Park Krajobrazowy Puszczy Sandomierskiej, Sokołowsko – Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Zaklikowsko – Ulanowski Obszar Chronionego Krajobrazu). Rezerwaty przyrody – Huta i Jeżowe.

 

 

  

PLAN ORIENTACYJNY PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S-19 NA ODC. GR. WOJ. LUBELSKIEGO I PODKARPACKIEGO - SOKOŁÓW MŁP.