Oddziały • Raporty i analizy ruchu drogowego
Generalny Pomiar Ruchu w roku 1990

Generalny Pomiar Ruchu w roku 2010

Generalny Pomiar Ruchu w roku 2005
Generalny Pomiar Ruchu w roku 2000
Generalny Pomiar Ruchu w roku 1995
Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88