Serwis dla kierowców • Opisy
A1 S8 Węzeł "Łódź Południe"

Węzeł "Łódź Południe" (Wcześniejsza robocza nazwa Węzeł "Wrocław") jest 9 odcinkiem realizacyjnym drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim. Powstaje w miejscu przecięcia autostrady A-1 z drogą ekspresową S-8 w okolicach podłódzkiego Rzgowa. Ma 1,3 kilometra długości. Projekt przewiduje wybudowanie 5 obiektów inżynierskich, w tym jednego służącego ochronie środowiska naturalnego. Najkorzystniejszą ofertę o wartości 197.690.087,36 zło złożyła firma SKANSKA. Umowę podpisano w październiku 2011 roku, termin wykonania prac - 27 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace ukończono przed terminem.

    Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko! Szczegóły dotyczące inwestycji dostępne sa na stronie; www.s8-droga.pl

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88