Oddziały • Archiwum 2013
Wniosek o ZRID dla drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wlkp. złożony

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa drugiej (prawej) jezdni zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 o długości 11,66 km. Łączy odcinek drogi S-3 Szczecin – Gorzów (przed węzłem „Gorzów Północ” „w. Małyszyn”) z budowanym odcinkiem S-3 Gorzów – Międzyrzecz. Dobudowa drugiej jezdni ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo i płynności ruchu tranzytowego oraz poprawienie jego czytelności.

 

Termin wydania ZRID-u wynosi 90 dni + 45 dni potrzebne na przeprowadzenie powtórnej decyzji środowiskowej. Otrzymanie decyzji kończy etap przygotowania inwestycji. Zezwolenie jest bezterminowe. Do rozpoczęcia procedury przetargowej i realizacji robót potrzebne są już tylko pieniądze. Podobnie jak w przypadku obwodnicy Międzyrzecza, na chwilę obecną na realizacje zadania nie ma zapewnionych środków finansowych.

 

Pierwszy etap budowy zachodniej obwodnicy Gorzowa Wlkp. – od węzła „Gorzów Południe” „w. Zakanale” do ul. Sulęcińskiej, dł. około 2,1 km, został zrealizowany w latach 2001-2004. Natomiast drugi etap – od węzła „Gorzów Północ” do węzła „Gorzów Południe”, dł. około 9,5km, został zrealizowany w latach 2005-2007.

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88