Oddziały • Archiwum 2013
Kontynuacja budowy autostrady A1 Świerklany–Gorzyczki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że w dniu 26.06.2013 r. została podpisana umowa na naprawę obiektów MA532 i MD532.1 realizowanych w ramach Kontraktu pn.: „Kontynuacja budowy autostrady płatnej A1, odcinek od węzła „Świerklany” (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223, długości 18,33 km”

Wykonawca robót został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o., INTERCOR w Zawierciu.

 

       Jednocześnie informujemy, że wartość Umowy na wykonanie naprawy w całości zostanie pokryta z zabezpieczonej na rzecz Skarbu Państwa gwarancji Alpine Bau.

 

      W ramach działań mających na celu zakończenie inwestycji budowy autostrady A1 na odcinku Świerklany–Gorzyczki w pierwszej kolejności realizowane będą prace naprawcze podyktowane Decyzją ŚWINB. Przypominamy, że program naprawczy został wdrożony z uwagi na awarie wynikłe w trakcie realizacji budowy obiektu, których powodem były błędy wykonawcze oraz nie stosowanie się do rygorów technologicznych Wykonawcy obiektu mostowego, tj. Alpine Bau.

 

      W międzyczasie zostanie przeprowadzona procedura przetargowa zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na dokończenie całego odcinka autostrady A1.

 

         GDDKiA podtrzymuje deklaracje, że przy współdziałaniu wszystkich stron procesu inwestycyjnego oraz przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, zakończenie robót budowlanych na obiekcie MA532 będzie możliwe do końca bieżącego roku. Niezwłocznie po ich zakończeniu Zamawiający złoży wniosek do ŚWINB o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie całego odcinka autostrady A-1 od węzła Świerklany do węzła Mszana. Przewidywany termin dopuszczenia do ruchu autostrady A-1 na odcinku Świerklany–Gorzyczki to I połowa 2014 r.

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88