Serwis GDDKiA • Archiwum 2005
Szkolenie obronne w Kościelisku
W dniach 16 - 18 maja 2005 roku w Kościelisku zostało przeprowadzone szkolenie obronne w grupie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

min2iwidzowie.JPG Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego oraz na podstawie Decyzji Ministra Infrastruktury i Decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wytycznych do działalności obronnej na 2005 rok, w dniach 16 ÷ 18 maja 2005 roku w Kościelisku zostało przeprowadzone szkolenie obronne w grupie szkoleniowej Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W szkoleniu uczestniczyli: kierownictwo i osoby funkcyjne centrali GDDKiA, dyrektorzy oddziałów GDDKiA, dyrektorzy zarządów dróg wojewódzkich, prezesi przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo - obronnym realizujący zadania w obszarze drogownictwa oraz przedstawiciele ośrodków naukowo - badawczych i projektowych realizujący zadania na potrzeby drogownictwa.


minirapciak.JPG


Szkolenie prowadził Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad mgr inż. Edward Gajerski. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa i NATO. Głównym celem szkolenia było przeprowadzenie gry obronnej z zakresu wybranych elementów osłony technicznej sieci dróg publicznych. Gra obronna miała na celu wypracowanie zasad współpracy, wzajemnego wsparcia oraz procedur związanych z zabezpieczeniem realizacji zadań osłony technicznej wybranej infrastruktury drogowej przez zarządców dróg i przedsiębiorców realizujących zadania na drogach publicznych przewidzianych do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i NATO.minihelikopter.JPG


Podczas gry obronnej jej uczestnicy wykazali się wiedzą fachową, umiejętnością współdziałania pomiędzy zarządcami dróg oraz elastycznością w działaniu w zmieniającej się symulowanej sytuacji operacyjnej. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli kierownicy zespołów ćwiczących, referujący wypracowane decyzje do osłony technicznej wytypowanych tras drogowych.mininosze.JPG


Dzień 17 maja był dniem szkolenia praktycznego, podczas którego odbyły się następujące przedsięwzięcia:  • straż ratunkowa TOPR przeprowadziła praktyczny pokaz udzielania pomocy i transportowania poszkodowanego w górach, z użyciem śmigłowca ratowniczego,

  • uczestnicy szkolenia podzieleni na cztery zespoły ćwiczące wzięli udział w praktycznej symulacyjnej akcji ratowniczej z użyciem specjalistycznego sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

  • na strzelnicy biatlonowej odbyło się strzelanie w z karabinka sportowego w kategorii kobiet i mężczyzn oraz strzelanie o „Puchar Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad”.


minizawody kobiet.JPG

Szkolenie obronne zakończyło się postawieniem wytycznych do dalszej działalności obronnej w obszarze drogownictwa na 2005 rok. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podsumował szkolenie i wręczył certyfikaty uczestnictwa przeszkolonym osobom.minigroup.JPG

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88