Oddziały • OBWODNICE
Obwodnica m. Krosno Odrzańskie (D.K. Nr 29)
Budowa dotyczy nowego odcinka drogi krajowej nr 29 (dawniej 275) Słubice – Połupin, będącego obwodnicą Krosna Odrzańskiego.
Trasa leży w zachodniej części województwa i przechodzi po zachodnich i południowych peryferiach miasta oraz gminy Krosno Odrzańskie.

Trasa liczy 8,4 km długości.

Obwodnica ma swój początek na istniejącym skrzyżowaniu obwodnicy Połupina z drogą dojazdową do Połupina.

Dalej przechodzi przez las w kierunku projektowanego wiaduktu nad linią kolejową Zielona Góra – Gubin i dochodzi do drogi powiatowej nr 49144.

300 metrów za skrzyżowaniem trasa skręca w lewo obchodzi zabudowę wsi Stary Raduszec, po stronie północnej, dochodząc do wału przeciwpowodziowego rzeki Bóbr.

Na tym odcinku – od skrzyżowania do wału przeciwpowodziowego – droga przechodzi przez teren zalewowy rzeki Odry.

Dalej trasa przekracza rzekę Bóbr mostem długości ponad 300metrów.

Za mostem trasa biegnie użytkami rolnymi doliną rzeki Odry.

Po przejściu pod linią wysokiego napięcia trasa skręca łukiem do mostu na rzece Odrze.

Planowana jest budowa dwóch mostów oraz dwóch wiaduktów.

Nośność przystosowana jest do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś.

Planowane lata realizacji projektu: 2012 – 2014.
Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88