Serwis dla kierowców • Opisy
S5 POZNAŃ - WROCŁAW odc. Poznań (A2, węzeł Głuchowo) - Wronczyn

  

Cel inwestycji:

Istniejąca droga krajowa na odcinku od Komornik do Wronczyna nastręcza wielu problemów szczególnie związanych z hałasem. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu w rejonie Rosnówka, Dębienka, Stęszewa oraz Witobla i Zamysłowa sięgają nawet 15 dB. Wiele budynków znajduje się bardzo blisko krawędzi jezdni, co dodatkowo potęguje niezadowolenie społeczne z przebiegającej w pobliżu drogi. W latach 2001-2002 zrealizowano przebudowę drogi nr 5 na odcinku Komorniki – Głuchowo co poprawiło bezpieczeństwo i warunki ruchu drogowego, jednak w niewielkim zakresie przyczyniło się to do poprawy komfortu akustycznego mieszkańców. W wielu miejscach (liczne wsie) na drodze krajowej nr 5 istnieją bezpośrednie wjazdy i zjazdy na posesje, co stwarza niebezpieczeństwo kolizji. Natężenie ruch na drodze krajowej nr 5 wynosi obecnie 24633 pojazdy rzeczywiste na dobę w rejonie Komornik gdzie tworzą się w godzinach szczytu zatory drogowe i 16653 na odcinku Komorniki - Stęszew. W Stęszewie droga nr 5 krzyżuje się w jednym poziomie z linią kolejową Luboń – Sulechów. Ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu, ograniczenia oddziaływania akustycznego oraz poprawę komfortu jazdy budowa drogi S-5 jest inwestycją potrzebną, a dla mieszkańców okolicznych miejscowości wręcz niezbędną. Połączenie drogi S-5 z autostradą A-2 przeniesie znaczną część ruchu tranzytowego z okolic Poznania na autostradę A2 i dalej drogę ekspresową S 5 w kierunku Bydgoszczy i Gdańska. Obwodnica przyczyni się do dalszego rozwoju gmin Komorniki, Dopiewo i Stęszew. Poprawi także dojazd z Poznania do drogi krajowej nr 32 w kierunku Zielonej Góry.

 

Podstawowe parametry techniczne:

długość obwodnicy: 15,9 km

klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa

nośność nawierzchni: kategoria ruchu KR5, 115 kN/oś

ilość węzłów dwupoziomowych: 3 węzły: Dopiewo (dawniej Konarzewo), Stęszew i Mosina (dawniej  Wronczyn)

ilość obiektów inżynierskich: 17 (w tym 8 w ciągu drogi ekspresowej)

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

wniosek GDDKiA: złożenie wniosku w dniu 13.05.2010

decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Poznaniu: 19.08.2011

 

Przygotowanie zadania:

dokumentacja dotychczasowa: studium techniczno - ekonomiczne STE i  koncepcja programowa

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): planowany termin II kwartał 2014 r.

dokumentacja techniczna: IV kwartał 2013 r.

 

Realizacja inwestycji:

przetarg na wykonanie i nadzór - ogłoszenie przetargu 30.10.2013 (I etap - wstępna kwalifikacja)

 

Do pobrania:

 

Plan orientacyjny

 

Informacje powiązane:

1.Ogłoszenie przetargu na budowę odcinka S5 Poznań (A2, węzeł Głuchowo) - Wronczyn

2. 21 firm zainteresowanych budową S5 w Wielkopolsce

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88