Oddziały • Inwestycje w realizacji
S5 ŻNIN - GNIEZNO

  

Cel inwestycji:

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym na odcinku /Żnin/ granica województwa kujawsko – pomorskiego - Gniezno przebiega przez teren rolniczy, częściowo leśny oraz częściowo zabudowany przez miejscowość Modliszewko, gdzie występuje duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W miejscowościach Łabiszynek i Modliszewko  bardzo blisko krawędzi drogi znajduje się szkoła, kościół, oraz część zabudowy mieszkaniowej, a duża konfiguracja terenu ogranicza widoczność na drodze.

Projektowana droga ekspresowa z wyjątkiem początkowego przebiegu przez tereny leśne w okolicy Mielna planowana jest po nowych terenach zasadniczo o użytkowaniu rolniczym.  Trasa drogi na znacznej długości stanowi daleką obwodnicę Gniezna. Kończy się na aktualnie budowanym węźle ”Woźniki” usytuowanym na obecnej drodze krajowej nr 5. pomiędzy Gnieznem, a Łubowem. W wyniku budowy drogi ekspresowej znacznie ulegnie zmniejszeniu czas podróży pomiędzy Poznaniem, a Bydgoszczą i Gdańskiem.

 

Podstawowe parametry techniczne:

 

 -     długość obwodnicy   18,330 km

 -     klasa drogi:    kl. S ekspresowa dwujezdniowa

 -     nośność nawierzchni:    kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś

-     ilość węzłów dwupoziomowych:    3 węzły: Mieleszyn (dawniej Mielno), Gniezno - Północ (dawniej Goślinowo), Kłecko (dawniej Piekary)

 

-     ilość obiektów inzynierskich:    19, w tym 4 mosty w ciągu drogi S5 (w tym 1 zespolony w ciągu S5 i drogi nr 3, klasy G), 5 wiaduktów w ciągu S5 (w tym 2 nad linią PKP), 9 wiaduktów nad S5,

1 przejście dla zwierząt w ciągu DK5

Ponadto zakres inwestycji obejmuje budowę:

-     2 Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP I "Modliszewko Wsch.", MOP I "Modliszewko Zach." z miejscami parkingowymi

-    równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu

-    urządzeń ochrony środowiska, w tym: 5 ekranów akustycznych o łącznej długości L= 3100m, 4 przejść dla zwierząt średnich pod S5, 1 przejścia dla zwierząt średnich pod DK5, 3 przejść dla zwierząt małych, 40 przepustów wyłącznie dla płazów, 10 przepustów z półkami dla zwierząt małych i płazów

-    odwodnienie drogi S5, MOPów i pozostałych dróg

-    oświetlenie

-    urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu

-   ogrodzenia S5 na całym odcinku

 


Decyzje:

 -     decyziaj o środowiskowych uwarunkowaniach     -   10.11.2009 r.

 -     dokumentacja geologiczno-inżynierska                  -   30.06.2010 r.

 -     dokumentacja hydrogeologiczna                               08.10.2010 r.

-      pozwolenie wodno - prawne                                     -   20.12.2010 r.

 

 

Zrealizowane etapy przygotowania inwestycji:

 -    studium techniczno – ekonomiczne - środowiskowe etap II

-     koncepcja programowa                                 

-     projekt budowlany

 -    projekt wykonawczy

-     dokumentacja przetargowa

 

Realizacja inwestycji:            

 

-   realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta do 2013 roku (Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015). 

-   ogłoszenie I etapu przetargu na budowę S5 Poznań - Bydgoszcz - 14.06.2013. r.

 

 

Plan orientacyjny

 

Informacje powiązane:

1. Przetarg na budowę kolejnego odcinka S5 w Wielkopolsce ogłoszony.

2. Oferty na budowę S5 od Gniezna w kierunku granicy z województwem kujawsko-pomorskim otwarte

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88