Oddziały • Konsultacje społeczne
Droga 74 Opatów - Annopol

- KONSULTACJE SPOŁECZNE dla zadania : Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla przebiegu drogi krajowej Nr 74 klasy GP/S na odcinku Opatów - granica województw świętokrzyskiego i lubelskiego (Annopol).
przebieg wariantów drogi na terenie woj.świętokrzyskiego.jpg
treść ogloszenia o konsultacjach społ..doc


> Raporty z konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 25.01.2010r. i 27.01.2010r. dla poszczególnych gmin, wraz z rysunkiem przedstawiającym proponowaną zmianę przebiegu projektowanej drogi i węzła w rejonie m. Gierczyce. <

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88