Serwis GDDKiA • Działanie 6.1
Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń-Stryków

 

 

Nr UoD: POIS.06.01.00-00-032/10
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 01.09.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 04.07.2012 r.

Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 24.02.2014 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2015 r.
Całkowita wartość projektu: 5 714 122 009,94 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 2 826 284 768,75 zł

http://www.wezel-strykow.pl/

 

Główne cele projektu:

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące cele:
• przejęcie w znacznej części ruchu z istniejących dróg krajowych i w mniejszym stopniu wojewódzkich,
• odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych,
• zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
• zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych,
• zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,
• poprawa warunków ruchu (zwiększenie przepustowości, ograniczenia strat czasu),
• zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa autostrady A-1 na odcinku Toruń (węzeł „Czerniewice”) – Stryków (węzeł „Stryków”). Odcinek Toruń-Stryków zlokalizowany jest w północnej części Polski centralnej. Przebiega przez województwo kujawsko–pomorskie i łódzkie, na kierunku północ – południe, w sposób alternatywny do drogi krajowej nr 1 (pomiędzy portem w Gdańsku a górniczym zagłębiem kraju, położonym na południu), a całkowita długość projektowanego odcinka autostrady A-1 wynosi 144 km.
Zakres projektu obejmuje:
• budowę autostrady o długości 144 km,
• przebudowę dróg krajowych
• budowę węzłów drogowych,
• budowę obiektów inżynieryjnych, przejść dla zwierząt dużych i małych,
• budowę obwodów utrzymania autostrady (OUA),
• budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP),
• budowę przepustów drogowych,
• budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym systemu odwodnienia, ekranów akustycznych, nasadzenia zieleni itp.
Zadanie zostało podzielone na 7 odcinków realizacyjnych:
• Odcinek I - węzeł „Czerniewice” – węzeł „Brzezie” (wraz z węzłem „Czerniewice”) o długości 34,466 km,
• Odcinek II - węzeł „Brzezie”– węzeł „Kowal” (wraz z węzłem „Brzezie”) o długości 29,502 km,
• Odcinek III - węzeł „Kowal” - węzeł „Sójki” (wraz z węzłem „Kowal” i „Sójki”) o długości 29,950 km
• Odcinek IV - węzeł „Sójki”- węzeł „Kotliska” (wraz z węzłem „Kotliska”) o długości 15,200 km
• Odcinek V - węzeł „Kotliska” – węzeł „Piątek” o długości 9,000 km,
• Odcinek VI - węzeł „Piątek” – węzeł „Stryków” (wraz z węzłem „Piątek”) o długości 21,000 km,
• Odcinek VII - węzeł „Stryków” o długości 4,850 km.
Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Odcinki realizacyjne
Zarządzanie budową autostrady A-1 Toruń – Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850, w tym wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 11.05.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-2/2814/21/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm EGIS POLAND Sp. z o.o., EGIS ROUTE - SCETAUROUTE S.A. Oddział w Polsce
 • Wartość kontraktu: 23 123 612,52 PLN
 • Czas realizacji umowy: 74 miesiące od daty Rozpoczęcia Usługi. 14.03.2013 r. został zawarty aneks terminowy, który zakończył działalność konsultanta w zakresie umowy podstawowej.

Zarządzanie kontynuacją budowy autostrady A-1 Toruń – Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850, w tym wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 22.03.2013 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-284-125-2012/R-1-2814-56-2013
 • Wykonawca: Konsorcjum firm ARCADIS Sp. z o.o., Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 8 656 161,90 PLN
 • Czas realizacji umowy:39 miesięcy od daty Rozpoczęcia Usługi

Budowa Autostrady A1 Toruń - Stryków. Odcinek I Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366

 • Data podpisania umowy: 17.06.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-2/2811/11/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm SRB Civil Engineering Ltd,
  PBG S.A., APRIVIA S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., John Sisk&Son Ltd.
 • Wartość kontraktu: 941 142 821,34 PLN
 • Czas realizacji umowy: 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Robót. 06.09.2012r nastąpiło odstąpienie od Umowy z Wykonawcą

Kontynuacja budowy Autostrady A1 Toruń - Stryków. Odcinek I Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366

 • Data podpisania umowy: 03.04.2013 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-2-284-89-2012/R-1/2811/05/2013
 • Wykonawca: Konsorcjum firm SALINI POLSKA Sp. z o.o., IMPRGILO S.p.A, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A
 • Wartość kontraktu: 450 238 073,92 PLN
 • Czas realizacji umowy:11 miesięcy od daty zawarcia Umowy + 81 dni od daty zawarcia Umowy (zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 20.12.2013 r.)
 • Data oddania do ruchu Trasy Głównej: 21.12.2013 r.
   

Budowa Autostrady A1 Toruń - Stryków, Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850

 • Data podpisania umowy: 17.06.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-2/2811/10/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm PBG S.A., APRIVIA S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., SRB Civil Engineering Ltd., John Sisk&Son Ltd.
 • Wartość kontraktu: 864 119 734,36 PLN
 • Czas realizacji umowy: 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Robót. 06.09.2012r nastąpiło odstąpienie od Umowy z Wykonawcą

Kontynuacja budowy Autostrady A1 Toruń - Stryków. Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850

 • Data podpisania umowy: 03.04.2013 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-2-284-90-2012/R-1/2811/06/2013
 • Wykonawca: Konsorcjum firm SALINI POLSKA Sp. z o.o., IMPRGILO S.p.A, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A
 • Wartość kontraktu: 608 775 240,71 PLN
 • Czas realizacji umowy:12 miesięcy od daty zawarcia Umowy + 111 dni od daty zawarcia Umowy (zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 05.03.2014 r.)
 • Data oddania do ruchu Trasy Głównej na odcinku od w. Brzezie do w. Pikutkowo: 21.12.2013 r.
 • Data oddania do ruchu Trasy Głównej na odcinku od w. Pikutkowo do w. Kowal: 30.04.2014 r.

Zarządzanie kontraktem: budowa autostrady A-1 Toruń – Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 20.08.2010 r.
 • Numer umowy: 3/08/U/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o., SGS Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 24 422 764,67 PLN
 • Czas realizacji umowy: 39 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi

Budowa Autostrady A1 Toruń - Stryków od km 215+850 do km 245+800 węzeł Kowal - węzeł Sójki

 • Data podpisania umowy: 09.07.2010 r.
 • Numer umowy: 2/07/R/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm SRB Civil Engineering Ltd., John Sisk & Son Ltd.,
  Roadbridge, BUDMAUM S.A.
 • Wartość kontraktu: 806 437 975,59 PLN
 • Czas realizacji umowy: 06.09.2012 r.
 • Data oddania do ruchu: 13.11.2012

Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II. Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki - Kotliska

 • Data podpisania: 18.06.2010 r.
 • Numer umowy: 3/06/R/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm Bögl a Krýsl Polska Sp. z o.o., Bögl a Krýsl k.s.
 • Wartość kontraktu: 504 418 299,04 PLN
 • Czas realizacji umowy: 22.10.2012 r.
 • Data oddania do ruchu: 13.11.2012 r

Budowa Autostrady A1 Toruń - Stryków na odcinku Kotliska (bez węzła) - Piątek (bez węzła) odcinek 2 /sekcja 2/ od km 261+000 do km 270+000

 • Data podpisania: 09.07.2010 r.
 • Numer umowy: 3/07/R/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm SANDO Budownictwo Polska Sp. z o.o., Construcciones Sanchez Dominguez - Sando S.A.
 • Wartość kontraktu: 516 216 333,84 PLN
 • Czas realizacji umowy: 23.07.2012 r.
 • Data oddania do ruchu: 13.11.2012 r

Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku węzeł Piątek (z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła) odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 do km 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000

 • Data podpisania: 18.06.2010 r.
 • Numer umowy: 5/06/R/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm Johann Bunte Bauunternehmung GmbH&Co.KG, Bunte Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty Łódź” S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 573 792 076,47 PLN
 • Czas realizacji umowy: 04.07.2012 r.
 • Data oddania do ruchu: 13.11.2012 r

Zarządzanie kontraktem pn.: Budowa autostrady A-1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł Stryków I od km 291+000 do km 295+850, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

 • Data podpisania: 26.07.2010 r.
 • Numer umowy: 2/7/U/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp. j., Tebodin SAP – Projekt Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 4 957 695,71 PLN
 • Czas realizacji umowy: 61 miesięcy od daty rozpoczęcia usługi

Budowa Autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko - pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 - Zadanie II. Odcinek 4 Węzeł "Stryków I" od km 291+000 do km 295+850

 • Data podpisania: 28.05.2010 r.
 • Numer umowy: 2/05/R/2010
 • Wykonawca: BUDIMEX S.A.
 • Wartość kontraktu: 309 444 713,96 PLN
 • Czas realizacji umowy: 30.11.2011 r.
 • Data oddania do ruchu: 06.06.2012 r
Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88