Serwis GDDKiA • Działanie 8.2
Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek Stobierna - Rzeszów

Nr UoD: POIS.O8.02.00-00-053/09-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 27.05.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 25.07.2012r.
Zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków: 31.03.2014r.
Całkowita wartość projektu: 259 552 912,89 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 201 224 582,48 PLN

Główne cele projektu:

 • odsunięcie ruchu od obszarów mieszkaniowych, zlokalizowanych w centrum Rzeszowa,
 • usprawnienie przejazdu przez miasto od strony północnej,
 • zwiększenie przepustowości na wlocie do miasta,
 • skrócenie czasu przejazdu,
 • poprawienie bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zmniejszenie oddziaływania na środowisko.

Opis projektu:
Realizacja inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej S-19, na odcinku od Stobiernej do węzła z autostradą A-4 - Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 19, od węzła Rzeszów Wschód do granic administracyjnych Rzeszowa. Całkowita długość projektowanej trasy wynosi 8,29 km.
W zakres robót wchodzi również budowa 8 obiektów inżynierskich:

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Tytuł kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów

 • Data podpisania umowy: 08.02.2010 r.
 • Numer umowy: 2811/1/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm
  Lider:
  MSF Engenharia S.A.
  Partnerzy:
       MSF Polska Sp. z o.o.
       Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty – Łódź S.A.
       Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
       Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.
 • Wartość:  175 062 350,40 PLN netto (213 576 067,49 PLN brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową:  18 miesięcy (od daty rozpoczęcia robót,
  tj. od 10.03.2010 r.)
 • Zmiana terminu zakończenia robót: dodatkowe 40 dni (tj. 20.10.2011r.) zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 09.01.2012 r. do umowy nr  2811/01/2010
 • W dniu 10.09.2012 r. został oddany do ruchu odcinek Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód drogi ekspresowej S-19.
 • W dniu 30.04.2013 r. oddano do ruchu odcinek II DK-19 w km 468+380,00÷ 469+782,00 wraz z odcinkiem miejskim DK-19 (2,5 km drogi od granicy Trzebowniska do ronda im. Jacka Kuronia w Rzeszowie).

Tytuł kontraktu: Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna – Rzeszów” wraz z nadzorem nad realizacją robót.

 • Data podpisania umowy: 30.10.2009 r.
 • Numer umowy: 2814/101/2009
 • Wykonawca:  Konsorcjum firm:
     Lider: DRO-KONSULT Sp. z o.o.
     Partner: DHV POLSKA Sp. z o.o.
 • Wartość:  5 997 957,78 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 43 miesiące (od daty rozpoczęcia usługi,
  tj. od 01.02.2010 r.).  Umowa została zakończona 20.10.2013 r.
Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88