Serwis dla kierowców • Opisy
S11 OBWODNICA OSTROWA WLKP. II ETAP

  

Cel inwestycji:

Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego II etap w ciągu drogi ekspresowej S-11 jest kontynuacją I etapu, który został wybudowany i oddany do ruchu w roku 2009. Po wybudowaniu obwodnicy większość ciężkiego ruchu północ-południe oraz część ruchu lokalnego – okolice Ostrowa Wlkp. – Kalisza przeniesie się z centrum miasta na projektowana obwodnicę po stronie wschodniej miasta. Wyprowadzenie ruch tranzytowego poza centrum skróci czas przejazdu drogą nr 11, obniży poziom hałasu przy głównej drodze co w konsekwencji poprawi komfort życia mieszkańców. Zmniejszona liczba samochodów spowoduje poprawę płynności ruchu lokalnego w samym Ostrowie Wlkp. Aktualne natężenie ruchu wynosi 21 311 pojazdów rzeczywistych na dobę. Obwodnica spowoduje praktyczne wyprowadzenie ruchu tranzytowego drogi krajowej z miasta oraz usprawni podstawowy kierunek ruchu relacji Poznań - Ostrów Wlkp. – Katowice oraz Kalisz – Ostrów Wlkp. – Wrocław.
 

Podstawowe parametry techniczne:

długość drogi: 13,8  km

klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa

nośność nawierzchni: kategoria ruchu KR5,115 kN/oś

ilość węzłów dwupoziomowych: 2 węzły: "Ostrów Wlkp Południe" i "Przygodzice"

ilość obiektów mostowych: 14 obiektów mostowych (w tym 2 węzłowe), 2 przejścia dla zwierząt górą i 1 przejście dla zwierząt dołem

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

decyzja Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Poznaniu                   -  27.01.2010 r. 

 

Przygotowanie zadania:

projekt wykonawczy:                                       - III kwartał 2010 r.

decyzja ZRID:                                                 - 15.10.2010 r. 

 

Realizacja inwestycji:

przetarg na wykonanie i nadzór - ogłoszenie przetargu 7.10.2013 (I etap - wstępna kwalifikacja)

 

  

Plan orientacyjny II etapu obwodnicy Ostrowa Wlkp.

 

Informacje powiązane:

1. Przetarg na budowę II etapu Obwodnicy Ostrowa Wlkp.

2. 16 wykonawców chce budować obwodnicę Ostrowa Wlkp.

3. 16 wykonawców zaproszonych do składania ofert cenowych na budowę II etapu obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S11 Poznań – Kępno – gr. województwa wraz z połączeniem z Ostrowem Wlkp.

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88