Serwis dla kierowców • Opisy
S11 OBWODNICA JAROCINA

  

Cel inwestycji:

Istniejąca droga krajowa nr 11 na przeważającej długości  przebiega przez tereny zurbanizowane. Na przejściu przez Jarocin występują duże utrudnienia w ruchu wynoszące 19 071 pojazdy rzeczywiste na dobę, gdzie tworzą się w godzinach szczytu zatory drogowe. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi oraz mieszkańców miasta i przyległych wsi Wolica Pusta, Mieszków i Cielcza. Dzięki wyeliminowaniu ruchu tranzytowego z terenów zurbanizowanych poprawi się  w znacznym stopniu warunki bytowania mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza , ograniczenie wibracji spowodowanych ruchem, a także zwiększy się komfort akustyczny istniejącej zabudowy. Budowa obwodnicy zmniejszy również  w znacznym stopniu  możliwość wypadków i kolizji poprzez zaprojektowanie węzłów i wiaduktów nad drogą ekspresową. Budowa obwodnicy ekspresowej zakończy się na drodze wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków. W ramach zadania przewiduje się budowę 3 km odcinka drogi klasy GP , która będzie stanowić podłączenie drogi krajowej nr 12 Leszno – Jarocin i nr 15 Krotoszyn – Jarocin do drogi S11.

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

długość drogi: 10 km + 3 km

klasa drogi:  kl. S ekspresowa dwujezdniowa (10 km) GP główna ruchu przyspieszonego (3 km)

nośność nawierzchni: S11: kategoria ruchu KR6,115 kN/oś, Łącznik: KR5

ilość węzłów dwupoziomowych: 2 węzły (Mieszków i Jarocin)

ilość obiektów mostowych: 11 wiaduktów, 3 mosty drogowe, 1 wiadukt kolejowy

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

wniosek GDDKiA: 28.09.2007

decyzja Wojewody Wielkopolskiego: 02.06.2008  

  

Przygotowanie zadania:

Opracowana dokumentacja techniczna: koncepcja programowa KP, projekt budowlany PB, PW, DP

Wniosek o decyzje ZRID: 31.08.2010 r.

Planowanie decyzji ZRID: IV kwartał 2011

 

Realizacja inwestycji:

przetarg na wykonanie: ogłoszenie przetargu 7.10.2013 r. (I etap - wstępna kwalifikacja)

 

 

Plan orientacyjny obwodnicy Jarocina (1,858.8 kB)

 

Informacje powiązane:

1. Przetarg na budowę obwodnicy Jarocina.

2. 15 firm zainteresowanych budową obwodnicy.

3. 15 wykonawców zaproszonych do składania ofert cenowych na budowę obwodnicy Jarocina

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88