Serwis dla kierowców • Opisy
S5 Poznań - Wrocław: Głuchowo - Kaczkowo

S5 POZNAŃ - WROCŁAW

S5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. Poznań - Wronczyn

 

Cel inwestycji:

 

Istniejąca droga krajowa na odcinku od Komornik do Wronczyna nastręcza wielu problemów szczególnie związanych z hałasem. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu w rejonie Rosnówka, Dębienka, Stęszewa oraz Witobla i Zamysłowa sięgają nawet 15 dB. Wiele budynków znajduje się bardzo blisko krawędzi jezdni, co dodatkowo potęguje niezadowolenie społeczne z przebiegającej w pobliżu drogi. W latach 2001-2002 zrealizowano przebudowę drogi nr 5 na odcinku Komorniki – Głuchowo co poprawiło bezpieczeństwo i warunki ruchu drogowego, jednak w niewielkim zakresie przyczyniło się to do poprawy komfortu akustycznego mieszkańców. W wielu miejscach (liczne wsie) na drodze krajowej nr 5 istnieją bezpośrednie wjazdy i zjazdy na posesje, co stwarza niebezpieczeństwo kolizji. Natężenie ruch na drodze krajowej nr 5 wynosi obecnie 24633 pojazdy rzeczywiste na dobę w rejonie Komornik gdzie tworzą się w godzinach szczytu zatory drogowe i 16653 na odcinku Komorniki - Stęszew. W Stęszewie droga nr 5 krzyżuje się w jednym poziomie z linią kolejową Luboń – Sulechów. Ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu, ograniczenia oddziaływania akustycznego oraz poprawę komfortu jazdy budowa drogi S-5 jest inwestycją potrzebną, a dla mieszkańców okolicznych miejscowości wręcz niezbędną. Połączenie drogi S-5 z autostradą A-2  przeniesie znaczną część ruchu tranzytowego z okolic Poznania na autostradę A2 i dalej drogę ekspresową S 5 w kierunku Bydgoszczy i Gdańska. Obwodnica przyczyni się do dalszego rozwoju gmin Komorniki, Dopiewo i Stęszew. Poprawi także dojazd z Poznania do drogi krajowej nr 32 w kierunku Zielonej Góry.

 

Podstawowe parametry techniczne:


 -     długość obwodnicy                                                           -   16,1 km

 -     klasa drogi                                                                      -   kl. S ekspresowa dwujezdniowa

 -     nośność nawierzchni                                                        -   kategoria ruchu KR5, 115 kN/oś

-      ilość węzłów dwupoziomowych                                          -   3 węzły: Dopiewo (dawniej Konarzewo), Stęszew  i Mosina (dawniej Wronczyn)

-      ilość obiektów inzynierskich                                              -   16 (w tym 2 mosty)
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

-      wniosek GDDKiA                                                             -   złożenie wniosku w dniu 13.05.2010

-      decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony

        Środowiska w Poznaniu                                                   -   19.08.2011

 

Przygotowanie zadania:

 -      dokumentacja dotychczasowa                                         -   studium techniczno - ekonomiczne STE i koncepcja programowa

-      decyzja o zezwoleniu na realizację

       inwestycji drogowej (ZRID)                                             -     planowany termin II kwartał 2011 r.

-      dokumentacja techniczna                                                -   IV kwartał 2010 r.

 

Realizacja inwestycji:            

-     przetarg na wykonanie i nadzór                      -   realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta do 2013 roku (Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015). 

 

Podsumowanie: Realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta do 2013 roku (Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015). 

 

Do pobrania:  

 

Plan orientacyjny

 

 

 

 

S5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. WRONCZYN - KOŚCIAN - RADOMICKO

 

Cel inwestycji:

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 12 500 na dobę oraz łączy Poznań z Wrocławiem i autostradę A2 z A4. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez następujące miejscowości: Głuchowo, Jarogniewice, Kawczyn, Kościan, Ponin, Czacz, Śmigiel, Wydorowo i Radomicko. Tylko miasto powiatowe Kościan i Śmigiel posiada obwodnicę. Najtrudniejszy jest przejazd przez wsie o zwartej bliskiej zabudowie takie jak: Głuchowo, Jarogniewie i Ponin. Dla mieszkańców tych miejscowości droga oprócz zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, stwarza duże uciążliwości z tytułu hałasu, drgań i zanieczyszczeń powietrza.

Projektowana droga ekspresowa zasadniczo biegnie po nowej trasie z wyjątkiem początkowego odcinka Woroczyn - Piotrowo oraz jednojezdniowej obwodnicy Śmigla, na której przewiduje się dobudowę drugiej jezdni i budowę węzłów drogowych. Trasa drogi przebiega po terenach rolniczych i częściowo leśnych. Budowa drogi ekspresowej spowoduje skrócenie czasu podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem oraz spowoduje rozwój gospodarczy regionu.

 

Podstawowe parametry techniczne:

-           długość obwodnicy                                    -   34,6 km

 -          klasa drogi                                               -   kl. S ekspresowa dwujezdniowa

 -          nośność nawierzchni                                 -   kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś

 -          ilość węzłów drogowych                            -   6 węzłów: Czempin (dawniej Piotrowo), Kościan, Kościan - Południe (dawniej Kobylniki),  Śmigiel, Śmigiel  - Południe (dawniej Nietążkowo), Lipno (dawniej Radomicko)

 -          ilość obiektów inżynierskich                             -  36, w tym 7 mostów w ciągu S5, 11 wiaduktów w ciągu S5, 15 wiaduktów nad S5, 3 przejścia dla zwierząt dużych

 

Decyzje:

-      decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach          -   19.08.2011 r.

 -      dokumentacja geologiczno-inzynierska                  -   13.05.2009 r.

-      dokumentacja hydrogeologiczna                            -   16.04.2009 r.

 

Zrealizowane etapy przygotowania inwestycji:

-       studium techniczno - ekonomiczne - środowiskowe etap II

-       koncepcja programowa KP     

 

Realizacja inwestycji:            

-      realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta do 2013 roku (Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015). 

  

 

Plan orientacyjny (18 MB)

 

 

S5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. RADOMICKO - LESZNO - KACZKOWO

 

Cel inwestycji:

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 14 478 pojazdów na dobę oraz łączy Poznań z Wrocławiem i autostradę A2 z A4 przez oddaną do ruchu we wrześniu 2011 Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez następujące miejscowości: Lipno, Leszno, Rydzyna i Augustowo. Przejazd przez Leszno w większości odbywa się drogą dwujezdniową, z kolei Rydzyna posiada obwodnicę. Utrudnienie w ruchu stwarzają linie kolejowe E59 Poznań - Wrocław, który przecina istniejącą drogę krajową pomiędzy miejscowościami Lipno i Leszno, a także w Lesznie - nienormatywny wiadukt kolejowy o dość małej skrajni pionowej.

Projektowana droga ekspresowa przebiega całkowicie po nowym śladzie przez tereny rolne i częściowo leśnych po zachodniej stronie Leszna, pzoa terenem lotniska szybowcowego w Strzyżewicach.

Budowa drogi ekspresowej spowoduje skrócenie czasu podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem, spowoduje rozwój gospodarczy regionu oraz przyniesie zmniejszenie ruchu tranzytowego przez miejscowości Lipno, Leszno i Rydzyna. 

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 -    długość obwodnicy                                           -   27,8 km

-     klasa drogi                                                       -   kl. S ekspresowa dwujezdniowa

-     nośność nawierzchni                                        -   kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś

-    ilość węzłów dwupoziomowych                           -  3 węzły: Święciechowa, Leszno i Leszno Południe, 1 węzeł na DK5: Dabcze (skrzyżowanie "łącznika" z DK5)

-     ilość obiektów mostowych                                 -   19 obiektów mostowych oraz ekodukt nad drogą S5 i linią kolejową E59

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

-     decyzja Regionalnego Dyrektora

      Ochrony Środowiska w Poznaniu                      -   19.08.2011 r.

 

 

 

Przygotowanie zadania:

 

 -    dokumentacja dotychczasowa                          -   studium techniczno – ekonomiczne - środowiskowe etap II

-     koncepcja programowa                                    -   III/IV   kw. 2011 r.

-     dokumentacja techniczna                                -   II  kw. 2012 r.

 

-     decyzja ZRID                                                  -   IV kw. 2012 r.

 

Realizacja inwestycji:            

-     Data rozpoczęcia realizacji inwestycji               -   realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta do 2013 roku (Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015). 

 

Podsumowanie: Realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta do 2013 roku (Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015). 

 

Plan orientacyjny (do pobrania)

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88