Serwis dla kierowców • Opisy
S5 Kaczkowo - Korzeńsko
Opis inwestycji.

Istniejąca droga krajowa międzynarodowa Poznań – Wrocław nr 5 obecnie przebiega przez centra wielu miejscowości między innymi Bojanowo, Golinę Wielką i Rawicz. W ciągu drogi istnieje wiele skrzyżowań oraz zjazdów indywidualnych z posesji oraz na okoliczne pola. Złą sytuację na drodze pogarszają sezonowe przejazdy samochodów i ciągników z burakami cukrowymi. Dodatkowym utrudnieniem są nie normatywne łuki poziome. W rejonie Bojanowa szczególnie uciążliwy jest przejazd przez rynek, gdzie występuje bliska zwarta zabudowa. Na wielu skrzyżowaniach brak jest lewoskrętów zarówno w terenach miejskich jak i pozamiejskich. Natężenie ruchu  wynosi 10 464 , a w samym Rawiczu  11 246 pojazdy rzeczywiste na  dobę . Zabudowa w miejscowościach przez które przebiega droga krajowa nr 5 jest tak blisko jezdni, że obecnie nie ma żadnej możliwości poszerzenia drogi.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi, znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skróci się czas przejazdu z Leszna do granicy województwa w kierunku Wrocławia. W ramach budowy obwodnicy przewiduje się również budowę obwodnicy Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36 Ostrów Wlkp. – Góra Śl. o długości 8,9 km  klasy GP , jako niezbędne połączenie drogi ekspresowej z obecną drogą nr 5 i wschodnią przemysłową dzielnicą miasta. Obwodnica swoją trasą przy granicy województwa wejdzie na teren woj. Dolnośląskiego do Korzeńska na długości 4,9 km .

 

 

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 

-     długość obwodnicy:    29,2 km + ( 8,9 km )

-     klasa drogi:    kl. S ekspresowa dwujezdniowa

-     nośność nawierzchni:    kategoria ruchu KR5, 115 kN/oś

-     ilość węzłów dwupoziomowych:  4 węzły: Kaczkowo, Bojanowo, Rawicz i Korzeńsko

-     ilość obiektów mostowych: 19 wiaduktów, 5 przejść dla zwierząt górą, 1 most oraz 2 przejścia dla rowerzystów

-     Szerokość pasa ruchu: 3,50 m

-     Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m (2x2,5 m)

-     Szerokość pobocza gruntowego: 1,25 m (2x1,25 m)

-     Szerokość pasa dzielącego: 5,00 m (w tym opaski 2x0,5 m)

-     Szerokość korony drogi: 26,50 m

-     Skrajnia pionowa: 4,70 m

-     Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: min. 60 m


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

-     wniosek GDDKiA:    IV kwartał 2007 r.

-     opinia Ministerstwa Środowiska:      I kwartał 2008 r.

-     decyzja Wojewody Wielkopolskiego i Dolnośląskiego:      I kwartał 2008 r.


 Przygotowanie zadania:

 -     dokumentacja dotychczasowa:   studium techniczno – ekonomiczne STE  

-     decyzja o lokalizacji drogi:    II kwartał 2008 r.  przewidywana

-     decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych: 17.02.2009

-     projekt budowlany: 26.06.2009


 Realizacja inwestycji:

-     przetarg na wykonanie i nadzór:    II kwartał 2009 r.

-     pozwolenie na budowę (ZRID):      28.07.2010

-     podpisanie umowy:                      30.07.2010

-     rozpoczęcie robót :                      III-IV kwartał 2010 r. (przewidywane)

-     zakończenie robót:                      IV kwartał 2014


Podsumowanie:

-  obwodnica Bojanowa i Rawicza wraz z wylotem z obw. Zachodniej miasta Poznania zapoczątkuje budowę drogi ekspresowej S5 pomiędzy aglomeracjami  poznańską i wrocławską,

-  obwodnica ominie odcinek obecnej drogi nr 5 Kaczkowo – granica województwa ( Wrocław ) o najniższym standardzie technicznym ( bez umocnionych poboczy ).

  

Plan orientacyjny (8 MB)

 

Strona internetowa kontraktu: http://droga-s5.pl/

 

 Galerie z placu budowy:

- postęp robót: marzec 2011 r.

- postęp robót: maj 2011 r.

- postęp robót: czerwiec/lipiec 2011 r.

- postęp robót: lipiec/sierpień 2011 r.

- postep robót: wrzesień 2011 r.

- postep robót: październik 2011 r.

- postęp robót: grudzień 2011 r. 

- postęp robót: luty/marzec 2012 r.

- postęp robót: marzec/kwiecień 2012 r.

- postęp robót: lipiec 2012 r.

- postęp robót: sierpień 2012 r.

- postęp robót wrzesień 2012 r.

- postęp robót październik 2012 r.

- postęp robót luty 2013 r.

- postęp robót marzec 2013 r.

- postęp robót kwiecień 2013 r.

- postęp robót maj 2013 r.

- postęp robót czerwiec 2013 r.

- postęp robót: maj/czerwiec 2014 r.

 

 

 

 

  Informacje powiązane:

1. GDDKiA odstępuje od umowy z Alpine Bau na budowę S5

2. Oddanie do ruchu obwodnicy Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36.

3. Umowa na dokończenie S5 odc. Kaczkowo - Korzeńsko podpisana.

 

 

 

źródło: GDDKiA O/Poznań

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88