Serwis dla kierowców • Opisy
A2 w. „Lubelska” - przejście graniczne Kukuryki
Budowa autostrady A2 na odcinku od końca węzła „Lubelska" do przejścia granicznego w Kukurykach włącznie z wyłączeniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego

A2 w. „Lubelska” - przejście graniczne Kukuryki

Budowa autostrady A2 na odcinku od końca węzła „Lubelska" do przejścia granicznego w Kukurykach z wyłączeniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego

Inwestycja został podzielona na dwa odcinki (A+B):

 • A2 – węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Maz. (14,6 km);
 • A2   początek obwodnicy Mińska Maz.  - do przejścia granicznego w Kukurykach włącznie (od km 524+006 do km 657+000) (133km).

Odcinek A -  A2 – węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Maz.

Kategoria inwestycji:  w przygotowaniu
Długość: 14,6 km (zgodnie z DŚU)
Przebieg: od Warszawy  w rejonie projektowanego węzła „Lubelska” z  S-17 (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego (od km 489+403 do km 504+000).

Etapowanie:
Inwestycja podzielona jest na dwa odcinki:

 • Odcinek I

Etap I  węzeł „Lubelska” (bez węzła)  do km 491+100 (dł. 1,7 km)

Etap II  od km 491+100 do km 495+000 (dł.3,9km)

- długość odcinka realizacyjnego – 5,6 km

 

 • Odcinek II

Etap III   od km 495+000 do  obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+000

- długość - 9 km,

 

Odcinek I

Długość odcinka: 5,6 km
Przebieg odcinka :

Od Warszawy w rejonie projektowanego węzła „Lubelska” z  S-17 (bez węzła) w km 489+403 do projektowanego węzła Konik (z węzłem) w km 495+000

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

Projektowany odcinek autostrady A2 Warszawa-Kukuryki realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach  otwockim i mińskim, w gminach Wiązowna i  Halinów.

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

Dostęp do autostrady A2 będzie możliwy tylko w węzłach. W związku z tym wzdłuż trasy autostradowej powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a ponadto powstaną poprzeczne bezkolizyjne przejazdy drogowe w poprzek autostrady (bez możliwości wjazdu i zjazdu z autostrady) dla licznych dróg lokalnych, głównie powiatowych i gminnych.

Decyzja o odpłatności za przejazd autostradą, zapadnie na dalszych etapach przygotowania inwestycji.

 • węzeł „KONIK”

Parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi                                     - A,
 • prędkość projektowa                                       - 120 km/h,
 • kategoria ruchu                                               - KR6,
 • nośność nawierzchni                                      - 115 kN/oś,
 • szerokość jezdni                                             - 7,50 m (2 x 3,75 m) docelowo 10,5 m (3 x 3,50 m),
 • szerokość pasów awaryjnych                         - 2x3,0 m,
 • szerokość poboczy gruntowych                      - min. 2x1,25 m,
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami - 11 m docelowo 5,00 m,
 • szerokość opasek                                           - 2x0,5 m
 • pochylenie podłużne                                       - max.dopuszczalne:4%
 • pochylenie poprzeczne dla przekroju normalnego - min. 2,5%
 • minimalna szerokość dna rowu (trapezowego)      - 0,40m
 • skrajnia pionowa                                              - 4,70m

Obiekty inżynierskie:

 • wiadukty drogowe, autostradowe i ekologiczne na przecięciach z drogami poprzecznymi i liniami kolejowymi
 • przejazdy gospodarcze dla obsługi przyległych terenów
 • mosty nad rzekami
 • przepusty drogowe i ekologiczne pod trasą główną, drogami poprzecznymi, serwisowymi i zjazdami

Urządzenia ochrony środowiska

Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ekrany akustyczne w formie wałów i ścian przeciwhałasowych
 • Pasy zieleni izolacyjnej
 • Rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne (sedymentacyjne), osadniki wpustowe i separatory
 • Zastawki awaryjne na wylotach zbiorników
 • Uszczelnienie dna rowów i zbiorników geomembranami
 • Samodzielne przejścia dla dużych zwierząt
 • Przejścia dla dużych zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Samodzielne przejścia dla średnich zwierząt
 • Przejścia dla średnich zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Przejścia dolne dla małych zwierząt, zblokowane z przepustami drogowymi
 • Obustronne ogrodzenie dla zwierząt

Odcinek II

Długość odcinka: 9,0 km
Przebieg odcinka :

Od węzła „Konik” (bez węzła)  w km 495+000 do początku obwodnicy Mińska Maz. w km 504+000.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

Projektowany odcinek autostrady A2 Warszawa-Kukuryki realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie  mińskim, w gminach Halinów i Dębe Wielkie.

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

Dostęp do autostrady A2 będzie możliwy tylko w węzłach. W związku z tym wzdłuż trasy autostradowej powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a ponadto powstaną poprzeczne bezkolizyjne przejazdy drogowe w poprzek autostrady (bez możliwości wjazdu i zjazdu z autostrady) dla licznych dróg lokalnych, głównie powiatowych i gminnych.

Decyzja o odpłatności za przejazd autostradą, zapadnie na dalszych etapach przygotowania inwestycji.

Parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi                                       - A,
 • prędkość projektowa                                         - 120 km/h,
 • kategoria ruchu                                                 - KR6,
 • nośność nawierzchni                                        - 115 kN/oś,
 • szerokość jezdni                                               - 7,50 m (2 x 3,75 m) docelowo 10,5 m (3 x 3,50 m),
 • szerokość pasów awaryjnych                           - 2x3,0 m,
 • szerokość poboczy gruntowych                       - min. 2x1,25 m,
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami  - 11 m docelowo 5,00 m,
 • szerokość opasek                                            - 2x0,5 m
 • pochylenie podłużne                                        - max.dopuszczalne:4%
 • pochylenie poprzeczne dla przekroju normalnego - min. 2,5%
 • minimalna szerokość dna rowu (trapezowego) - 0,40m
 • skrajnia pionowa                                               - 4,70m

Obiekty inżynierskie:

 • wiadukty drogowe, autostradowe i ekologiczne na przecięciach z drogami poprzecznymi i liniami kolejowymi
 • przejazdy gospodarcze dla obsługi przyległych terenów
 • mosty nad rzekami
 • przepusty drogowe i ekologiczne pod trasą główną, drogami poprzecznymi, serwisowymi i zjazdami

Urządzenia ochrony środowiska

Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ekrany akustyczne w formie wałów i ścian przeciwhałasowych
 • Pasy zieleni izolacyjnej
 • Rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne (sedymentacyjne), osadniki wpustowe i separatory
 • Zastawki awaryjne na wylotach zbiorników
 • Uszczelnienie dna rowów i zbiorników geomembranami
 • Samodzielne przejścia dla dużych zwierząt
 • Przejścia dla dużych zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Samodzielne przejścia dla średnich zwierząt
 • Przejścia dla średnich zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Przejścia dolne dla małych zwierząt, zblokowane z przepustami drogowymi
 • Obustronne ogrodzenie dla zwierząt

Odcinek B -  A2   początek obwodnicy Mińska Maz.  - do przejścia granicznego w Kukurykach włącznie (od km 524+006 do km 657+000)

 

Kategoria inwestycji:  GDDKiA  analizuje możliwe warianty przygotowania i realizacji inwestycji w oparciu o wydaną DŚ.

Długość: 133,0 km (zgodnie z DŚU)
 

Przebieg: od Warszawy  w rejonie projektowanego węzła „Lubelska” z  S-17 (bez węzła) do granicy państwa w przejściu granicznym w Kukurykach.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

Projektowany odcinek autostrady A2 Warszawa-Kukuryki realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego, w powiecie  mińskim, siedleckim (ziemskim i grodzkim), łosickim, łukowskim i bialskim (bialsko – podlaskim, ziemskim), w gminach Kałuszyn, Mrozy, Grębków, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Siedlce (miasto i gmina), Wiśniew, Zbuczyn, Mordy, Huszlew, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Rokitno, Zalesie i Terespol.

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

Dostęp do autostrady A2 będzie możliwy tylko w węzłach. W związku z tym wzdłuż trasy autostradowej powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a ponadto powstaną poprzeczne bezkolizyjne przejazdy drogowe w poprzek autostrady (bez możliwości wjazdu i zjazdu z autostrady) dla licznych dróg lokalnych, głównie powiatowych i gminnych.

Decyzja o odpłatności za przejazd autostradą, zapadnie na dalszych etapach przygotowania inwestycji.

 • węzeł „GROSZKI”
 • węzeł „GRĘZÓW”
 • węzeł „SWOBODA
 • węzeł „BORKI
 • węzeł „ŁUKOWISKO”
 • węzeł „CICIBÓR”
 • węzeł „DOBRYŃ”

 

Parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi                                         - A,
 • prędkość projektowa                                           - 120 km/h,
 • kategoria ruchu                                                   - KR6,
 • nośność nawierzchni                                          - 115 kN/oś,
 • szerokość jezdni                                                - 7,50 m (2 x 3,75 m) docelowo 10,5 m (3 x 3,50 m),
 • szerokość pasów awaryjnych                            - 2x3,0 m,
 • szerokość poboczy gruntowych                         - min. 2x1,25 m,
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami   - 11 m docelowo 5,00 m,
 • szerokość opasek                                             - 2x0,5 m
 • pochylenie podłużne                                          - max.dopuszczalne:4%
 • pochylenie poprzeczne dla przekroju normalnego - min. 2,5%
 • minimalna szerokość dna rowu (trapezowego)  - 0,40m
 • skrajnia pionowa                                                 - 4,70m

Obiekty inżynierskie:

 • wiadukty drogowe, autostradowe i ekologiczne na przecięciach z drogami poprzecznymi i liniami kolejowymi
 • przejazdy gospodarcze dla obsługi przyległych terenów
 • mosty nad rzekami
 • przepusty drogowe i ekologiczne pod trasą główną, drogami poprzecznymi, serwisowymi i zjazdami

Urządzenia ochrony środowiska

Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ekrany akustyczne w formie wałów i ścian przeciwhałasowych
 • Pasy zieleni izolacyjnej
 • Rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne (sedymentacyjne), osadniki wpustowe i separatory
 • Zastawki awaryjne na wylotach zbiorników
 • Uszczelnienie dna rowów i zbiorników geomembranami
 • Samodzielne przejścia dla dużych zwierząt
 • Przejścia dla dużych zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Samodzielne przejścia dla średnich zwierząt
 • Przejścia dla średnich zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Przejścia dolne dla małych zwierząt, zblokowane z przepustami drogowymi
 • Obustronne ogrodzenie dla zwierząt

 

 

Aktualizacja: wrzesień 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88