Serwis dla kierowców • Opisy
A2 w. „Lubelska” - przejście graniczne Kukuryki
Budowa autostrady A2 na odcinku od końca węzła „Lubelska" do przejścia granicznego w Kukurykach włącznie z wyłączeniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego

Kategoria inwestycji:  w przygotowaniu

 

Długość odcinka: 147,6 km (zgodnie z DŚU, bez obwodnicy Mińska Mazowieckiego)

 

Przebieg odcinka:

 

od Warszawy w rejonie projektowanego węzła „Lubelska” z  S-17 (bez węzła) do obwodnicy Mińska Mazowieckiego oraz od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do przejścia granicznego z Białorusią w Kukurykach.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

Projektowany odcinek autostrady A2 Warszawa-Kukuryki realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego i  Lubelskiego, w powiatach: otwockim, mińskim, siedleckim (ziemskim i grodzkim), łosickim, łukowskim i bialskim (bialsko – podlaskim, ziemskim), na obszarze gmin: Wiązowna, Halinów, Dębe Wielkie, Kałuszyn, Mrozy, Grębków, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Siedlce (miasto i gmina), Wiśniew, Zbuczyn, Mordy, Huszlew, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Rokitno, Zalesie i Terespol.

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 

Dostęp do autostrady A2 będzie możliwy tylko w węzłach. W związku z tym wzdłuż trasy autostradowej powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a ponadto powstaną poprzeczne bezkolizyjne przejazdy drogowe w poprzek autostrady (bez możliwości wjazdu i zjazdu z autostrady) dla licznych dróg lokalnych, głównie powiatowych i gminnych.

Decyzja o odpłatności za przejazd autostradą, zapadnie na dalszych etapach przygotowania inwestycji.

 • węzeł „KONIK”
 • węzeł „GROSZKI”
 • węzeł „GRĘZÓW”
 • węzeł „SWOBODA
 • węzeł „BORKI
 • węzeł „ŁUKOWISKO”
 • węzeł „CICIBÓR”
 • węzeł „DOBRYŃ”

 

Parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi                                                  - A,
 • prędkość projektowa                                                    - 120 km/h,
 • kategoria ruchu                                                              - KR6,
 • nośność nawierzchni                                                    - 115 kN/oś,

przekrój normalny:

 • szerokość pasów                                                           - 2 x 3,75 docelowo  3 x 3,50 m,
 • szerokość pasów awaryjnych                                     - 3,0 m,
 • szerokość poboczy gruntowych                                  -1,25 m,
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami         - 11,0 m docelowo: 5,00 m,
 • szerokość opaski                                                          - 0,5 m

 

Obiekty inżynierskie:

 • wiadukty drogowe, autostradowe i ekologiczne na przecięciach z drogami poprzecznymi i liniami kolejowymi
 • przejazdy gospodarcze dla obsługi przyległych terenów
 • mosty nad rzekami
 • przepusty drogowe i ekologiczne pod trasą główną, drogami poprzecznymi, serwisowymi i zjazdami

Urządzenia ochrony środowiska

Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ekrany akustyczne w formie wałów i ścian przeciwhałasowych
 • Pasy zieleni izolacyjnej
 • Rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne (sedymentacyjne), osadniki wpustowe i separatory
 • Zastawki awaryjne na wylotach zbiorników
 • Uszczelnienie dna rowów i zbiorników geomembranami
 • Samodzielne przejścia dla dużych zwierząt
 • Przejścia dla dużych zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Samodzielne przejścia dla średnich zwierząt
 • Przejścia dla średnich zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Przejścia dolne dla małych zwierząt, zblokowane z przepustami drogowymi
 • Obustronne ogrodzenie dla zwierząt

Aktualizacja na dzień: 18 września 2013

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88