Serwis dla kierowców • Opisy
S2 Puławska – Lubelska
Budowa drogi ekspresowej S-2 (POW) na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska"

Kategoria inwestycji:  w postępowaniu przetargowym

 

Długość odcinka: 18,65 km

 

Przebieg odcinka

 

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S2 będzie się zaczynać tuż za węzłem „Puławska" w rejonie Warszawy-Grabówka, a kończyć się będzie na węźle „Lubelska", zlokalizowanym na przecięciu trasy POW z poprzeczną drogą krajową nr 17 (projektowaną drogą ekspresową S17).

Planowana inwestycja na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska" będzie utworzona przy wykorzystaniu wschodniej części zarezerwowanego w planach zagospodarowana przestrzennego korytarza drogowego zwanego "Południową Obwodnicą Warszawy" (POW).

 

Wariantowanie:

 

Przebieg drogi na odcinku Puławska - Lubelska jest jednoznaczny i nie posiada rozwiązań wariantowych. Wariantowaniu podlegały jedynie rozwiązania techniczne dotyczące tunelu pod osiedlem Usynów.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnice: Ursynów, Wilanów, Wawer), powiat otwocki (gmina Wiązowna)

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 

Ruch drogowy na drodze S2 będzie całkowicie bezkolizyjny.


Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy tylko w węzłach (węzły typu WB). W związku z tym w poprzek nowej drogi zostaną wybudowane liczne poprzeczne przejazdy nad lub pod drogą, a wzdłuż nowej drogi powstaną liczne, dodatkowe drogi dojazdowe obsługujące tereny sąsiadujące z drogą.
Zostanie też zachowana ciągłość istniejących ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych przeciętych drogą.

 • węzeł „Ursynów" podzielony na dwie części: „Ursynów-Zachód" i „Ursynów-Wschód", które umożliwią wjazd i wyjazd z całego pasma Ursynów-Natolin na trasę POW w kierunku zachodnim i wschodnim
 • węzeł „Przyczółkowa"
 • węzeł „Wał Miedzeszyński"
 • węzeł „Patriotów"
 • Docelowo przewidziany jest dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis", który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłem „Przyczółkowa" a węzłem „Wał Miedzeszyński"

Parametry techniczne:

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa: 80 km/ h
 • Szerokości jezdni głównych:
  • na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska": 2 x 10,50 m (dwie jezdnie rozdzielone, o 3 pasach ruchu po 3,5 m w każdym kierunku ruchu)
  • na moście przez Wisłę: 2x14 m (dwie jezdnie o 4 pasach ruchu po 3,5 m w każdym kierunku ruchu
 • Szerokość pasa dzielącego bez opasek: 4m (na odcinku od węzła „Ursynów Wschód", do węzła „Czerniakowska-Bis" - 11,0 m – rezerwa pod czwarte pasy ruchu)
 • Szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m (w tunelu pod Ursynowem - 3,0 m - 3,5 m)
 • Szerokość w liniach rozgraniczających na trasie: od 80 m do 120 m (z wyjątkiem rejonu węzłów oraz lokalizacji zbiorników retencyjnych związanych z odwodnieniem trasy)

 

Obiekty inżynierskie:

 • mosty
 • tunele
 • estakady
 • wiadukty
 • kładki pieszo-rowerowe

Urządzenia ochrony środowiska

 • ekrany akustyczne chroniące zabudowę mieszkaniową przed ponadnormatywnym hałasem
 • wyrzutnie powietrza z tunelu o wysokości zapewniającej zachowanie standardów jakości powietrza
 • nasadzenia zieleni
 • rowy trawiaste, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i inne urządzenia zapewniające ochronę środowiska gruntowo - wodnego przed gwałtownym odpływem wód oraz przed zanieczyszczeniami
 • przejścia dla zwierząt dziko żyjących w miejscach migracji zwierząt

Aktualizacja: wrzesień 2014 r.

 

 

 

  

 

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88