Serwis dla kierowców • Opisy
S7 Warszawa - Grójec
Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca

Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

 

Długość odcinka: 29,01 km

 

Przebieg odcinka

Początkiem opracowania w Wariancie II jest włączenie dwujezdniowej drogi w projektowany węzeł „Lotnisko" (km 0+300 m) na Południowej Obwodnicy Warszawy (S-2). W miejscowości Zamienie zaprojektowano węzeł „Zamienie". Za miejscowością Nowa Wola planowany jest węzeł „Lesznowola" w miejscu przyszłego skrzyżowania z projektowaną drogą nr 721. W miejscowości Wola Gołkowska planowany jest węzeł „Antoninów" za istniejącym skrzyżowaniem z drogą nr 01343. W miejscowości Szczaki planowany jest węzeł „Złotokłos" w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 2846W. Na wysokości miejscowości Grzywaczówka planowany jest węzeł „Tarczyn Północ" w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 876. W miejscowości Kopana planowany jest węzeł „Tarczyn Południe" w miejscu połączenia z istniejącą drogą nr 7. Od węzła „Tarczyn Południe" projektowana trasa biegnie po starym śladzie drogi nr 7. Końcem opracowania w Wariancie II jest włączenie dwujezdniowej drogi w miejsce przed węzłem „Grojec" (km 29+311 m) na obwodnicy Grojca.

 

Wariant II polega na poprowadzeniu trasy do projektowanego węzła „Tarczyn Południe” całkowicie po nowym śladzie, głownie po terenach rolniczych.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnica Ursynów), powiat pruszkowski (Gmina Raszyn), powiat piaseczyński (Miasto i Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola, Gmina Tarczyn), powiat grójecki (Miasto i Gmina Grójec)

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 • węzeł „Zamienie"
 • węzeł „Lesznowola"
 • węzeł „Antoninów"
 • węzeł „Złotokłos"
 • węzeł „Tarczyn Północ"
 • węzeł „Tarczyn Południe"

 

Parametry techniczne drogi ekspresowej:

 • Klasa drogi - S
 • Prędkość projektowa - 100 km/godz.
 • nośność - 11,5 t/oś
 • kategoria ruchu - KR6
 • całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • ilość jezdni – 2
 • przekrój normalny:

na odcinku od węzła „Lotnisko” – do węzła „Lesznowola”:

dwie jezdnie po 3 pasy ruchu 2x11,50 m + pasy awaryjne 2x2,50 m, pas dzielący
5 m

od węzła „Lesznowola” – do końca opracowania:

dwie jezdnie po 2 pasy ruchu 2x7,00 m + pasy awaryjne 2x2,50 m, pas dzielący 12,0 m w tym opaski 2x0,50 m i rezerwa pod trzeci pas ruchu

 • pochylenie poprzeczne jezdni - 2,5%
 • pas technologiczny - szerokość 5,00 m, w tym 3,00 m części utwardzonej

 

Obiekty inżynierskie:

Projektuje się 33 obiekty inżynierskie, w tym:

 

 • 8 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej,
 • 22 wiadukty nad lub pod drogą,
 • 2 kładki dla pieszych
 • 1 przejęcie dla dużych zwierząt.

 

Urządzenia ochrony środowiska

 • Zbiorniki retencyjne
 • Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika
 • Przejścia dla dużych i małych zwierząt
 • Ekrany akustyczne

 

Aktualizacja: wrzesień 2014 r.

 

 

 

 

 

 

        

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88