INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_bydgoszcz@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Lotnicza 24
54-155 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat_wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówOpisy

S8 Salomea – Wolica Etap I cz. 2 – część pozamiejska węzeł Opacz - węzeł Paszków i Etap II

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7

Etapowanie:

 

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 podzielona została na dwa etapy:

 • Etap I: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Opacz - Paszków
  • Część miejska: węzeł Salomea zlokalizowana w granicach m. st. Warszawy
  • Część pozamiejska: węzeł Opacz - węzeł Paszków
 • Etap II: Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów GP od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w m. Sękocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania

 

Etap I, część pozamiejska: węzeł Opacz - węzeł Paszków

 

Kategoria inwestycji: w realizacji, dopuszczony do ruchu odcinek Opacz-Warszawa Janki

 

Długość odcinka: 11,6 km

 

Przebieg odcinka

 

S8 Opacz- Paszków wraz z odcinkiem Janki Małe – skrzyżowanie z DK 7 w m. Sękocin Las
Część pozamiejska rozpoczyna się w km 0+716,00 na gruntach gminy Michałowice. Projektowana droga S8 przebiega skrajem zwartej zabudowy Raszyna i Nowych Grocholic. Na granicy gminy Michałowice i Raszyn projektowana S8 przekracza mostem rzekę Raszynka. Następnie na gruntach gminy Raszyn, S8 przecina drogę powiatową Janki - Pruszków, gdzie projektowany jest węzeł  „Sokołowska”. Na granicy wsi Janki Małe (gmina Raszyn) i wsi Wolica (gmina Nadarzyn) projektowana trasa S8 włącza się w istniejącą drogę nr 8 Warszawa - Wrocław, gdzie projektowany jest węzeł „Janki Małe".
Na terenie gminy Nadarzyn, projektowana trasa S8 przebiega śladem istniejącej Alei Katowickiej (DK 8). W rejonie centrum handlowego „Maximus", na przecięciu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 721 Nadarzyn - Piaseczno projektowany jest węzeł „Paszków". Dalej w stronę Katowic S8 przekracza mostem rzekę Utratę.

 

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

powiat pruszkowski (gmina Michałowice, gmina Raszyn, gmina Nadarzyn)

 

Wykonawca:

 

Strabag Sp. z o.o.

 

Wartość kontraktu wykonawcy:

 

456,10 mln brutto

 

Źródła finansowania: KFD, EBI

 

Strona internetowa kontraktu: http://www.s8-opacz-paszkow.pl/

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 

Dostępność do drogi ekspresowej będzie ograniczona tylko poprzez zaprojektowane węzły drogowe:

 •  Sokołowska
 • Janki Małe
 • Paszków

 

Parametry techniczne:

na odcinku od km 0+716,00 do km 6+900

 

 • Przekrój dwujezdniowy:
 • Klasa techniczna - S
 • Dwie jezdnie po dwa lub trzy pasy ruchu w zależności od odcinka plus pas awaryjny oraz pięciometrowy pas rozdziału.
 • Szerokość opaski - 2 x 0,5 m

 

Obiekty inżynierskie:

 • kładki
 • 4 mosty
 • 12 wiaduktów
 • 10 przejść dla zwierząt
 • 2 mury oporowe

 

w/w ilości uwzględniają wymagania Decyzji Środowiskowej z dnia 6.02.2012r.

 

Urządzenia ochrony środowiska

 • Ekrany akustyczne
 • Przejścia dla zwierząt
 • Zbiorniki retencyjne
 • separatory

 

Etap II: Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów GP od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w m. Sękocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania

 

Kategoria inwestycji: w realizacji, dopuszczony do ruchu ciąg główny

 

Długość odcinka: 2,4km

 

Przebieg odcinka

 

Planowana droga, na odcinku od węzła „Janki Małe" do istniejącej drogi krajowej nr 7 przebiega po nowym terenie. Następnie biegnie po śladzie Alei Krakowskiej (DK 7).

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

powiat pruszkowski: gmina Raszyn

 

Wykonawca:

 

Strabag Sp. z o.o.

 

Wartość kontraktu wykonawcy:

 

109,58 mln PLN brutto

 

Źródła finansowania: KFD, EBI

 

Strona internetowa kontraktu: http://www.s8-opacz-paszkow.pl/

 

Parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne dla DK7

 • klasa drogi: GP (droga główna ruchu przyspieszonego)
 • Prędkość projektowa: 70km/h
 • Kategoria ruchu – KR6
 • Dopuszczalny nacisk na oś – 115kN/oś
 • Przekrój normalny: 2x2 pasy ruchu + pobocze utwardzone o szerokości zmiennej min. 1,25 (3,0 w miejscach ekranów akustycznych) od 0 do 2,5 m + pas dzielący od 3,0m do 5,0 m (w tym opaski 2x0,5m)

 

Podstawowe parametry DW 721

 • Klasa drogi: G
 • Prędkość projektowa: 60km/h
 • Kategoria ruchu: KR4
 • Dopuszczalny nacisk na oś: 115 kN/oś
 • Przekrój normalny: 2x2 pasy + pas dzielący od 2,0 do 6,0 m