Serwis dla kierowców • Opisy
S8 Salomea – Wolica Etap I cz. 2 – część pozamiejska węzeł Opacz - węzeł Paszków i Etap II
Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7

Etapowanie:

 

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 podzielona została na dwa etapy:

 • Etap I: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Opacz - Paszków
  • Część miejska: węzeł Salomea zlokalizowana w granicach m. st. Warszawy
  • Część pozamiejska: węzeł Opacz - węzeł Paszków
 • Etap II: Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów GP od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w m. Sękocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania

 

Etap I, część pozamiejska: węzeł Opacz - węzeł Paszków

 

Kategoria inwestycji: w realizacji

 

Długość odcinka: 11,6 KM

 

Przebieg odcinka

 

S8 Opacz- Paszków wraz z odcinkiem Janki Małe – skrzyżowanie z DK 7 w m. Sękocin Las
Część pozamiejska rozpoczyna się w km 0+716,00 na gruntach gminy Michałowice. Projektowana droga S8 przebiega skrajem zwartej zabudowy Raszyna i Nowych Grocholic. Na granicy gminy Michałowice i Raszyn projektowana S8 przekracza mostem rzekę Raszynka. Następnie na gruntach gminy Raszyn, S8 przecina drogę powiatową Janki - Pruszków, gdzie projektowany jest węzeł  „Sokołowska”. Na granicy wsi Janki Małe (gmina Raszyn) i wsi Wolica (gmina Nadarzyn) projektowana trasa S8 włącza się w istniejącą drogę nr 8 Warszawa - Wrocław, gdzie projektowany jest węzeł „Janki Małe".
Na terenie gminy Nadarzyn, projektowana trasa S8 przebiega śladem istniejącej Alei Katowickiej (DK 8). W rejonie centrum handlowego „Maximus", na przecięciu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 721 Nadarzyn - Piaseczno projektowany jest węzeł „Paszków". Dalej w stronę Katowic S8 przekracza mostem rzekę Utratę.

 

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

powiat pruszkowski (gmina Michałowice, gmina Raszyn, gmina Nadarzyn)

 

Wykonawca:

 

Strabag Sp. z o.o.

 

Wartość kontraktu wykonawcy:

 

456,10 mln brutto

 

Źródła finansowania: KFD, EBI

 

Strona internetowa kontraktu: http://www.s8-opacz-paszkow.pl/

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 

Dostępność do drogi ekspresowej będzie ograniczona tylko poprzez zaprojektowane węzły drogowe:

 •  Sokołowska
 • Janki Małe
 • Paszków

 

Parametry techniczne:

na odcinku od km 0+716,00 do km 6+900

 

 • Przekrój dwujezdniowy:
 • Klasa techniczna - S
 • Dwie jezdnie po dwa lub trzy pasy ruchu w zależności od odcinka plus pas awaryjny oraz pięciometrowy pas rozdziału.
 • Szerokość opaski - 2 x 0,5 m

 

Obiekty inżynierskie:

 • kładki
 • 4 mosty
 • 12 wiaduktów
 • 10 przejść dla zwierząt
 • 2 mury oporowe

 

w/w ilości uwzględniają wymagania Decyzji Środowiskowej z dnia 6.02.2012r.

 

Urządzenia ochrony środowiska

 • Ekrany akustyczne
 • Przejścia dla zwierząt
 • Zbiorniki retencyjne
 • separatory

 

Etap II: Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów GP od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w m. Sękocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania

 

Kategoria inwestycji: w budowie

 

Długość odcinka: 2,4km

 

Przebieg odcinka

 

Planowana droga, na odcinku od węzła „Janki Małe" do istniejącej drogi krajowej nr 7 przebiega po nowym terenie. Następnie biegnie po śladzie Alei Krakowskiej (DK 7).

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

powiat pruszkowski: gmina Raszyn

 

Wykonawca:

 

Strabag Sp. z o.o.

 

Wartość kontraktu wykonawcy:

 

109,58 mln PLN brutto

 

Źródła finansowania: KFD, EBI

 

Strona internetowa kontraktu: http://www.s8-opacz-paszkow.pl/

 

Parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne dla DK7

 • klasa drogi: GP (droga główna ruchu przyspieszonego)
 • Prędkość projektowa: 70km/h
 • Kategoria ruchu – KR6
 • Dopuszczalny nacisk na oś – 115kN/oś
 • Przekrój normalny: 2x2 pasy ruchu + pobocze utwardzone o szerokości zmiennej min. 1,25 (3,0 w miejscach ekranów akustycznych) od 0 do 2,5 m + pas dzielący od 3,0m do 5,0 m (w tym opaski 2x0,5m)

 

Podstawowe parametry DW 721

 • Klasa drogi: G
 • Prędkość projektowa: 60km/h
 • Kategoria ruchu: KR4
 • Dopuszczalny nacisk na oś: 115 kN/oś
 • Przekrój normalny: 2x2 pasy + pas dzielący od 2,0 do 6,0 m

 

Aktualizacja: wrzesień 2014 r.

 

 

 

 

 

  

 

  

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88