Serwis dla kierowców • Opisy
S8 Odcinek Róża - A-1 "Węzeł Łódź - Południe"

 

    Najbliższym Łodzi odcinkiem drogi ekspresowej S-8  jest  fragment  Róża – węzeł „Wrocław” (skrzyżowanie z autostradą A-1). Należy tu zaznaczyć, że nazwa „Wrocław” jest nazwą roboczą, przyjętą na czas prowadzenia robót. W przyszłości węzeł będzie się nazywał „Łódź – Południe”. Opisywany odcinek pozwoli w przyszłości ominąć od południa aglomerację łódzką, dojechać do autostrady A-1, skąd można pojechać na południe w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, lub na północ w stronę Gdańska. Istnieje także możliwość zjazdu z autostrady A-1 na autostradę A-2 w Strykowie i dalszą podróż w kierunku stolicy.

     Opisywany odcinek ma ok. 19,4 km (od km 183+350 do  km 202+700) i położony jest na terenie powiatów; pabianickiego i łódzkiego wschodniego. Podobnie jak w przypadku pozostałych odcinków opisywany fragment drogi ma odpowiadać aktualnym wymogom, jakie stawia się przed drogą ekspresową. Będzie więc miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 metra każdy, z możliwością dobudowania trzeciego pasa w przyszłości. Każda jezdnia będzie także wyposażona w pas awaryjny o szerokości 2,5 metra.  Po nowej drodze będą mogły jeździć najcięższe dopuszczone do ruchu pojazdy, co oznacza, że nawierzchnia będzie wytrzymywała nacisk 11,5 tony na oś pojazdu. Na drogę będzie można wyjechać, lub z niej zjechać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem węzłów, co oznacza, że nie będzie na niej tradycyjnych skrzyżowań jednopoziomowych, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Trasa na całej długości będzie także ogrodzona. Na nowej drodze będzie można jeździć z maksymalną szybkością 120 km/h.

     Decyzję Środowiskową (wybór ostatecznego wariantu) uzyskano 08.01.2010 roku. Umowę z wykonawcą podpisano w październiku 2011 roku. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 847.770.075,45 złotych złozyła firma Budimex. Prace zakończono przed terminem.

     Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczegóły dotyczące inwestycji dostępne na stronie; www.s8-droga.pl

     UWAGA;  Na odcinku; węzeł Róża - węzeł Rzgów trasę oddano do ruchu w dn. 11.04.2014 roku.

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88