Serwis GDDKiA • Archiwum 2010
Wymagania techniczne

GDDKiA informuje że, w dniu 19 listopada 2010r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podpisał Zarządzenie Nr 102, o wdrożeniu „Wymagań technicznych” do stosowania na drogach krajowych do sporządzania projektów, specyfikacji i dokumentów przetargowych:

  • „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT–1  2010 Wymagania Techniczne”, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
  • „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych  WT–2  2010 Wymagania techniczne”, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;

oraz nowych opracowań:

  1. „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne”, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia;
  2. „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych” WT-5  2010.        do stosowania na drogach publicznych do sporządzania projektów, specyfikacji i dokumentów przetargowych

Wymagania techniczne”, stanowiące załącznik nr 1 i Wymagania techniczne stanowiące załącznik Nr 2 ujęte w tym Zarządzeniu były przyjęte przez Komisję Rekomendacji przy Ministrze Infrastruktury w 2008 roku. Po dwuletnich doświadczeniach zostały poprawione i zaktualizowane.

 

Podana w WT-2 metoda oceny wyrobu budowlanego w zakładowej kontroli produkcji i oparta na ilości próbek służy do wydania certyfikatu zgodności. Metoda ta nie może być stosowana do oceny wbudowanych warstw i materiałów przy odbiorach końcowych.

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88