Serwis GDDKiA • Archiwum 2011
S8 Konotopa – Powązkowska otwarta

Trasa ekspresowa S8 Konotopa – al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie  została oddana do użytku. Kierowcy mogą od dzisiaj korzystać z ponad 10 km nowej drogi, która jest częścią warszawskiej obwodnicy.

Trasa jest bezpieczna, mimo licznych uchybień po stronie wykonawcy, i mogła zostać dopuszczona do ruchu. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie inwestycji.

 

Trasa S8 została oddana kierowcom z uwagi na potrzeby komunikacyjne stolicy, ale wykonawca będzie musiał usunąć wszystkie uchybienia, do jakich doszło z jego winy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zastrzegła sobie roczne prawo zgłaszania wykonawcy ewentualnych  nowych usterek, które mogą pojawiać się już po otwarciu drogi. Wszystkie błędy będą musiały być usunięte przez wykonawcę na jego koszt – tak te, które zostały już wykryte, jak i te, które zostaną ewentualnie ujawnione w najbliższych miesiącach. Po usunięciu wszystkich uchybień inwestycja będzie zgodna z dokumentacją projektową i wymogami w niej postawionymi.

 

Problem usterek obciążających wykonawcę trasy S8 pokazuje, że opracowany i realizowany przez GDDKiA system kontroli jakości inwestycji na drogach krajowych jest efektywny i sprawdza się. Przypominamy, że uchybienia, które zostały ujawnione przez GDDKiA w ostatnich dniach były efektem prac prowadzonych na budowie trasy S8 w ostatnich tygodniach. Zostały tym samym wychwycone natychmiast po tym, jak się pojawiły.

 

Warto również pamiętać, że 2010 rok był pierwszym okresem intensyfikacji prac laboratoriów drogowych GDDKiA. Inwestycje realizowane w tej chwili są dzięki temu dokładnie kontrolowane już na etapie prac wstępnych, a potem regularnie zgodnie z postępem robót. W 2009 roku GDDKiA uzyskała finansowanie związane inwestycjami w laboratoria. Na budowę 23 jednostek polowych wydaliśmy 65 mln zł. 27,3 mln zł to była kwota wyposażenia laboratoriów w nowoczesny sprzęt kontrolny, a 26 mln zł wydaliśmy na modernizację laboratoriów stacjonarnych.

 

Wykonawcą prac związanych z budową trasy ekspresowej S8 w Warszawie jest konsorcjum firm: Budimex Dromex SA, Strabag Sp. z o.o., Mostostal Warszawa SA i Warbud S.A. Nadzór sprawuje  konsorcjum: TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestão S.A. i E&L Architects Sp. z o.o. 

 

Inwestycja polega na budowie 10,5 km drogi, a w szczególności obejmuje: budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej (po 3 pasy ruchu), przebudowę istniejących ulic, budowę nowych odcinków dróg dojazdowych, budowę sieci dróg dojazdowych równoległych do trasy, budowę bezkolizyjnych przekroczeń linii kolejowych, budowę wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Poznań, budowę węzła „Mory” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 2, budowę wiaduktów w ciągu ul. Sochaczewskiej, Szeligowskiej, Radiowej, Dywizjonu 303, Księcia Janusza, budowę węzła „Warszawska-Lazurowa”, budowę kładki dla pieszych ponad trasą S-8, rozebranie wiaduktu starego i budowę nowych wiaduktów w ciągu ul. Powstańców Śląskich, budowę bezkolizyjnego węzła „Prymasa Tysiąclecia”.

 

Wartość inwestycji to 2, 27 mld zł. Po usunięciu wszystkich uchybień inwestycja będzie zgodna z dokumentacją projektową i wymogami w niej postawionymi

 

Copyright © 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad • ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa • Tel +48 22 375 88 88