Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2002


Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie przeprowadzenia kontoli dokumentów niejawnych będących w zasobach kancelarii tajnej i Biurze Spraw obronnych centrali GDDP. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 4 marca 2002 roku w sprawie wprowadzenia Wytycznych Stosowania Systemu Oceny Stanu Nawierzchni SOSN Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5

 

Zarządzenie Nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.pobierz  

 

Zarządzenie Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu na drogach.

 

Zarządzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie powoływania komisji przetargowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz nadania regulaminu jej pracy.

 

Zarządzenie Nr 76 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.