Widoki z kamer oddziału GDDKiA-Krakow
Węzęł Tarnów Zachód
Droga: A4 kier. Rzeszów
2017-03-29 20:50:00

Węzęł Tarnów Zachód
Droga: A4 kier. Kraków
2017-03-29 20:50:00

Węzęł Tarnów Zachód
Droga: A4 kier. zjazd Tarnów Zachód
2017-03-29 20:50:00

Zamknij