Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddkia.gov.pl/pl/rss/ pl [19.09.2014] Przekrój 2+1 na drodze krajowej nr 22 między Czarlinem a Knybawą Rusza projektowanie przebudowy drogi krajowej nr 22 do przekroju 2+1. Pojawią się dwa pasy ruchu naprzemiennie z jednym, ułatwiające wyprzedzanie. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16367/Przekroj-21-na-drodze-krajowej-nr-22-miedzy-Czarlinem-a-Knybawa 19.09.2014 [19.09.2014] Zamówienie z dnia 19.09.2014 Przedmiot zamówienia: Wykonanie lokalnej naprawy płyty pomostu na wiadukcie nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 197+441 w miejscowości Inowrocław http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16361/Zamowienie-z-dnia-19092014 19.09.2014 [17.09.2014] S74 Kielce - Cedzyna - tymczasowe zmiany organizacji ruchu http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16343/S74-Kielce-Cedzyna-tymczasowe-zmiany-organizacji-ruchu 17.09.2014 [16.09.2014] Pani Ewa Sayor, wieloletni dyrektor kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z dniem 1 października br. przejdzie na zasłużoną emeryturę. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16321/Pani-Ewa-Sayor-dyrektor 16.09.2014 [11.09.2014] Zamówienie z dnia 11.09.2014 Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i formalno – prawnej dla działek przejętych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 2/ZRID/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. znak: WI.II.ZRID.7820.12.2012.EPS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi, tj. autostrady A-1 o urządzenia ochrony środowiska związane z funkcjonowaniem drogi, tj. zbiorniki rozrodcze dla płazów”, zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2014 r. znak: DOII-III-adk/BOI3adk-772-76-1387/13/14. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16280/Zamowienie-z-dnia-11092014 11.09.2014 [10.09.2014] Zamówienie z dnia 10.09.2014 (2) Przedmiot zamówienia: Wykonanie w latach 2014-2016 badań wód podziemnych w 7 piezometrach zlokalizowanych w sąsiedztwie Południowej Obwodnicy Miasta Torunia, oraz w 2 piezometrach zlokalizowanych przy Autostradzie A-1 Toruń-Stryków w miejscowości Kuczek. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16268/Zamowienie-z-dnia-10092014-2 10.09.2014 [10.09.2014] Zamówienie z dnia 10.09.2014 (1) Przedmiot zamówienia: Dostarczenie osłony meteorologicznej zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015 (tj. w okresie 15.10.2014 do 15.04.2015). http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16266/Zamowienie-z-dnia-10092014-1 10.09.2014 [08.09.2014] Zamówienie z dnia 08.09.2014 (3) Przedmiot zamówienia: Zmiana aranżacji przestrzeni biurowych w budynku administracyjno - biurowym, przy ul. Fordońskiej 6, w Bydgoszczy http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16249/Zamowienie-z-dnia-08092014-3 08.09.2014 [08.09.2014] Zamówienie z dnia 08.09.2014 (2) - Zmiana treści ogłoszenia Przedmiot zamówienia: Wykonanie opracowania o nazwie „Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych województwa kujawsko-pomorskiego w administracji Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy za lata 1999-2014” http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16243/Zamowienie-z-dnia-08092014-2 08.09.2014 [08.09.2014] Zamówienie z dnia 08.09.2014 (1) Przedmiot zamówienia: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadań: „Budowa sygnalizacji świetlnych: - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 w m. Zębówiec w km 330+585 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 w m. Wygoda w km 335+883 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 w m. Osówka w km 338+270” http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16242/Zamowienie-z-dnia-08092014-1 08.09.2014