Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddkia.gov.pl/pl/rss/ pl [23.10.2014] Zamówienia z dnia 23.10.2014 Przedmiot zamówienia: „Oczyszczenie konstrukcji stalowych na mostach na rzece Wiśle: 1. w Chełmnie w ciągu drogi krajowej nr 91 w km 143+450 – obiekt administrowany przez GDDKiA Rejon w Świeciu, 2. w Bydgoszczy-Fordonie w ciągu drogi krajowej nr 80 w km 16+526 – obiekt administrowany przez GDDKiA Rejon w Toruniu”. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16805/Zamowienia-z-dnia-23102014 23.10.2014 [22.10.2014] Bezpieczniej na drodze nr 74 - nowa sygnalizacja świetlna i organizacja ruchu na skrzyżowaniach Kierowcy mogą bezpiecznie wjechać na drogę krajową nr 74 z dróg podporządkowanych w Mniowie. Od dzisiaj działa tam nowa sygnalizacja świetlna wybudowana przez kielecki Oddział GDDKiA w ramach działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmieniona została także organizacja ruchu w obrębie 7 skrzyżowań z drogą nr 74 na kilkukilometrowym odcinku Rozgół - Mniów. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16793/Bezpieczniej-na-drodze-nr-74-nowa-sygnalizacja-swietlna-i-organizacja-ruchu-na-skrzyzowaniach 22.10.2014 [17.10.2014] Węzeł Żnin do realizacji już w I etapie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza zmiany do przetargu na budowę drogi ekspresowej S5. Węzeł Żnin który wstępnie przewidziano do realizacji w późniejszym terminie, będzie jednak realizowany wraz budową całej drogi ekspresową S5. Po powtórnym przeanalizowaniu sytuacji na tym odcinku drogi, podjęto decyzję o realizacji zadania już w pierwszym etapie. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16714/Wezel-Znin-do-realizacji-juz-w-I-etapie 17.10.2014 [22.10.2014] Rozstrzygnięcie przetargu na budowę obwodnicy Brodnicy Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15. złożyło konsorcjum firm Skanska S.A i Skanska a.s. Firmy chcą wybudować obwodnicę miasta w terminie 13 miesięcy od daty zawarcia umowy za kwotę prawie 48 mln złotych. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16768/Rozstrzygniecie-przetargu-na-budowe-obwodnicy-Brodnicy 22.10.2014 [21.10.2014] Zamówienie z dnia 21.10.2014 Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług techniczno-doradczych do ustalenia optymalnego trybu postępowania i realizacji obowiązków wynikających z decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16754/Zamowienie-z-dnia-21102014 21.10.2014 [17.10.2014] Droga ekspresowa S5 - krok po kroku W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi drogi ekspresowej S5, rozpoczynamy cykliczne przekazywanie informacji, dotyczących poszczególnych prac związanych z tą ważną dla naszego regionu inwestycją. Krok po kroku przedstawiamy etapy przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, które skomunikuje zachodnią część województwa z autostradami A1 oraz A2. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16715/Trasa-ekspresowa-S5-krok-po-kroku 17.10.2014 [16.10.2014] Umowa na budowę drogi ekspresowej S7 od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego została podpisana Rozpoczyna się budowa kolejnego 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego. Dzisiaj w siedzibie kieleckiego Oddziału GDDKiA podpisana została umowa z Wykonawcą inwestycji. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w pierwszej połowie 2017 roku. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16687/Umowa-na-budowe-drogi-ekspresowej-S7-od-Jedrzejowa-do-granicy-wojewodztwa-swietokrzyskiego-zostala-podpisana 16.10.2014 [16.10.2014] Zamówienie z dnia 16.10.2014 Przedmiot zamówienia: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z ul. Łunawską w m. Chełmno” Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla w/w zadania w celu właściwej oceny i kontroli prawidłowości wykonywania robót. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16682/Zamowienie-z-dnia-16102014 16.10.2014 [14.10.2014] Zmiany na węźle Gdańsk Lotnisko Dodatkowy pas ruchu dla kierowców wjeżdżających na węźle Gdańsk Lotnisko na Obwodnicę Trójmiasta w kierunku Łodzi. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16647/Zmiany-na-wezle-Gdansk-Lotnisko 14.10.2014 [14.10.2014] Zamówienie z dnia 14.10.2014 Przedmiot zamówienia: „Analiza porealizacyjna dla zadania: Budowa drogi łączącej węzeł „Turzno” na autostradzie A-1 z drogą krajową nr 15” http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16645/Zamowienie-z-dnia-14102014 14.10.2014