Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddkia.gov.pl/pl/rss/ pl [24.11.2014] Ogromne zainteresowanie budową drogi ekspresowej S5 Wiele firm i konsorcjów jest zainteresowanych budową drogi ekspresowej S5 na odcinkach: Nowe Marzy – Dworzysko ( 22 Wykonawców ) Dworzysko – Aleksandrowo ( 20 Wykonawców ) Jaroszewo – gr. województwa ( 20 Wykonawców ). Wśród zainteresowanych są m.in.: firmy z Polski, Hiszpanii, Czech i Włoch. Wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację wniosków, zostaną zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17202/Ogromne-zainteresowanie-budowa-drogi-ekspresowej-S5 24.11.2014 [24.11.2014] Zamówienie z dnia 24.11.2014 (3) Przedmiot zamówienia: Część 1 – Przegląd i konserwacja oraz drobne naprawy sprzętu laboratoryjnego Część 2 – Serwis i konserwacja urządzeń chłodniczych http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17201/Zamowienie-z-dnia-24112014-3 24.11.2014 [24.11.2014] Zamówienie z dnia 24.11.2014 (2) Przedmiot zamówienia: Dostawa precyzyjnego rejestratora temperatur http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17198/Zamowienie-z-dnia-24112014-2 24.11.2014 [24.11.2014] Zamówienie z dnia 24.11.2014 (1) Przedmiot zamówienia: „Zakup, dostawa i montaż regałów archiwalnych w pomieszczeniu biurowca Obwodu Drogowego w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski oraz Rejonu Dróg Krajowych, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek”. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17189/Zamowienie-24112014-1 24.11.2014 [21.11.2014] Zamówienie z dnia 21.11.2014 (2) Przedmiot zamówienia: Część 1: Konserwacja, przegląd i przygotowanie do wzorcowania Część 2: Wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego – parametr siła Część 3: Wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego do pomiaru cech geometrycznych Część 4: Wzorcowanie termometrów i termohigrometrów http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17180/Zamowienie-z-dnia-21112014-2 21.11.2014 [21.11.2014] Zamówienie z dnia 21.11.2014 (1) Przedmiot zamówienia: Zadanie I Dostawa łaźni wodnej z systemem chłodzenia. Zadanie II Dostawa wkładki do badania wytrzymałości na zginanie próbek betonowych metodą 4-punktową zgodnie z PN-EN 12390-5. Zadanie III Dostawa sondy rdzeniowej wraz z zestawem do wierceń metodą udarową. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17176/Zamowienie-z-dnia-21112014-1 21.11.2014 [21.11.2014] Prace energetyczne przy drodze 74 - możliwe okresowe wyłączenia sygnalizacji świetlnej http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17166/Remonty-energetyczne-przy-drodze-74-mozliwe-czasowe-wylaczenia-sygnalizacji-swietlnej 21.11.2014 [20.11.2014] Zamówienie z dnia 20.11.2014 Przedmiot zamówienia: „Zakup bonów towarowych w formie papierowej podlegających wymianie na towary w placówkach wskazanych przez Wykonawcę” http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17157/Zamowienie-z-dnia-20112014 20.11.2014 [20.11.2014] Zimowe Utrzymanie Dróg 2014/2015 Jak co roku pierwsze przygotowania do zimy rozpoczynają się już w okresie wakacyjnym. Przeprowadzone remonty, przebudowy, wycinka drzew czy oczyszczanie rowów odwadniających, ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa ale i lepsze odwodnienie samej drogi w okresie zimowym http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17148/Zimowe-Utrzymanie-Drog-20142015 20.11.2014 [19.11.2014] Zamówienie z dnia 19.11.2014 Przedmiot zamówienia: Dostawa posiłków regeneracyjnych dla pracowników Obwodów Drogowych w Paterku i w Koronowie http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17127/Zamowienie-z-dnia-19112014 19.11.2014