Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddkia.gov.pl/pl/rss/ pl [03.07.2015] Remont A4 podczas weekendu W związku ze rozpoczynającym się wakacyjnym weekendem i zwiększonym natężeniem ruchu na drogach przypominamy, że na autostradzie A4 prowadzony jest remont nawierzchni na odcinkach jezdni południowej (jezdnia z Wrocławia w kierunku Katowic). http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19179/Przed-weekendem-na-remontowanej-autostradzie-A4 03.07.2015 [03.07.2015] Czytelne oznakowane w Bydgoszczy i okolicach Z inicjatywy Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa w Transporcie w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim przeprowadzony zostanie przegląd oznakowania ulic. Zadanie zostanie zrealizowane przy współpracy miasta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19175/Czytelne-oznakowane-w-Bydgoszczy-i-okolicach 03.07.2015 [01.07.2015] Rozpoczęcie procedury odbiorowej dla S-69 pomiędzy Buczkowicami a Żywcem Procedura odbiorowa dla S-69 pomiędzy Buczkowicami a Żywcem została już rozpoczęta W konsekwencji doprowadzić ma do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budowanej drogi. Przewidujemy, że udostępnienie kierowcom odcinka S-69 od węzła Buczkowice do Żywca, o długości 9,460 km nastąpi przed końcem lipca br. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19138/Rozpoczecie-procedury-odbiorowej-dla-S-69-pomiedzy-Buczkowicami-a-Zywcem 01.07.2015 [01.07.2015] Pierwszy etap I Konkursu RID zakończony Zakończyliśmy ocenę merytoryczną I stopnia wniosków złożonych w I Konkursie RID. Opublikowane poniżej wyniki zawierają listę wniosków z pozytywną oraz negatywną oceną merytoryczną I stopnia. Wnioski, które nie spełniły wymogów, o których mowa m.in. w załączniku nr 6 do Regulaminu, nie zostały zakwalifikowane do II stopnia oceny merytorycznej. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19134/Pierwszy-etap-I-Konkursu-RID-zakonczony 01.07.2015 [30.06.2015] Nowe drogi krajowe w systemie viaTOLL Przypominamy, że dziś (30 czerwca) sieć dróg viaTOLL została rozszerzona o kolejne odcinki. Do systemu włączono 251 km dróg krajowych, w tym ok. 35 km autostrad oraz ok. 216 km dróg ekspresowych. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19128/Nowe-drogi-krajowe-w-systemie-viaTOLL 30.06.2015 [30.06.2015] DK 1 w Czechowcach Dziedzicach przebudowana W dniu dzisiejszym zgodnie z założeniami, po przebudowie, została oddana do ruchu droga krajowa nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19124/DK-1-w-Czechowcach-Dziedzicach-przebudowana 30.06.2015 [30.06.2015] Oferty na realizację S6 pomiędzy Goleniowem i Nowogardem otwarte W dniu 30 czerwca 2015 roku nastąpiło otwarcie ofert cenowych w przetargu na zaprojektowanie i budowę pierwszego odcinka drogi ekspresowej S6 Goleniów – Nowogard. Wpłynęło łącznie 6 ofert, najniższą cenę 343 910 460,00 zł zaoferowała firma Budimex S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, zaś wartość najdroższej oferty to 476 615 545,51 zł. Kryteriami przetargu są w 90 % cena, w 5 % czas realizacji (od 34 do 37 miesięcy) i również w 5 % okres gwarancji (od 5 do 10 lat). Teraz rozpocznie się sprawdzanie złożonych ofert, po czym zostanie wybrana najkorzystniejsza. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19123/Oferty-na-realizacje-S6-pomiedzy-Goleniowem-i-Nowogardem-otwarte 30.06.2015 [30.06.2015] Otwarcie ofert cenowych na zaprojektowanie i budowę odcinka Goleniów – Nowogard drogi S6 W dniu 30 czerwca 2015 roku nastąpiło otwarcie ofert cenowych w przetargu na zaprojektowanie i budowę pierwszego odcinka drogi S6 Goleniów – Nowogard. Wpłynęło łącznie 6 ofert, najniższą cenę 343 910 460,00 zł zaoferowała firma Budimex S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, zaś wartość najdroższej oferty to 476 615 545,51 zł. Kryteriami przetargu są w 90 % cena, w 5 % czas realizacji (od 34 do 37 miesięcy) i również w 5 % okres gwarancji (od 5 do 10 lat). Teraz rozpocznie się sprawdzanie złożonych ofert, po czym zostanie wybrana najkorzystniejsza. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19122/Otwarcie-ofert-cenowych-na-zaprojektowanie-i-budowe-odcinka-Goleniow-Nowogard-drogi-S6 30.06.2015 [29.06.2015] Aplikujemy o pieniądze UE z nowej perspektywy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych rozpoczęła aplikowanie o nową pulę środków unijnych dla projektów drogowych. W dniu 19 czerwca br. zostały złożone pierwsze wnioski o dofinansowanie projektów drogowych w ramach nowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Prace nad kolejnymi wnioskami o dofinansowanie trwają i w ciągu najbliższego miesiąca GDDKiA będzie składać kolejne aplikacje. Ich weryfikacja i zatwierdzenie pozwoli na podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie dla projektów drogowych i  uzyskanie pierwszych refundacji z PO IiŚ 2014-2020 jeszcze w roku 2015. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19114/Aplikujemy-o-pieniadze-UE-z-nowej-perspektywy 29.06.2015 [26.06.2015] Otwarcie ofert na drugą jezdnię S3 Niedoradz – Nowa Sól Dziś otwarte zostały oferty w przetargu na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Niedoradz – Nowa Sól o długości ponad 17 km. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19106/Otwarcie-ofert-na-druga-jezdnie-S3-Niedoradz-Nowa-Sol 26.06.2015