Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddkia.gov.pl/pl/rss/ pl [23.04.2015] Zmiana na stanowisku p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Na wniosek minister Marii Wasiak premier Ewa Kopacz odwołała z funkcji p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Ewę Tomalę-Borucką. Jednocześnie na p.o. Generalnego Dyrektora został tymczasowo powołany Tomasz Rudnicki, dotychczasowy zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.   http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18427/Premier-Ewa-Kopacz-odwolala-dyrektora-GDDKiA 23.04.2015 [23.04.2015] II etap przetargu na budowę trasy S7 Został ogłoszony II etap przetargu na dwa odcinki drogi ekspresowej S7 między Koszwałami a Elblągiem. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18423/II-etap-przetargu-na-budowe-trasy-S7 23.04.2015 [22.04.2015] Ruch jezdnią w kierunku Warszawy na odcinku S7 Skarżysko-Kamienna - Występa przywrócony Wcześniej niż początkowo zakładano zakończyła się naprawa dylatacji na obiekcie mostowym w okolicach węzła Zalezianka w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Występa. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18421/Stala-organizacja-ruchu-na-odcinku-S7-Skarzysko-Kamienna-Wystepa-przywrocona 22.04.2015 [22.04.2015] Otwarcie ofert na budowę odcinka A1 pomiędzy węzłami Blachownia i Zawodzie 22 kwietnia 2015 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy budowy autostrady A1 na odcinku G pomiędzy węzłem Blachownia (bez węzła) a węzłem Zawodzie (z węzłem). Przedmiotem zamówienia jest budowa autostrady A1 długości o długości 4,700 km z nawierzchni betonowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zamówienie będzie realizowane w systemie projektuj i buduj. Termin realizacji zadania wynosi 33 miesięcy od daty podpisania umowy. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18418/Otwarcie-ofert-na-budowe-odcinka-A1-pomiedzy-wezlami-Blachownia-i-Zawodzie 22.04.2015 [22.04.2015] Podpisano umowy na kolejne dwa odcinki S7 Wykonawcą pierwszego zadania o wartości 299,2 mln zł jest Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. (dawniej Heilit+Woerner Sp. z o. o.). Drugie zadanie zrealizuje firma  Strabag Sp. z o.o. za kwotę 388,5 mln zł. Obaj wykonawcy chcą zrealizować swoje zadania w  20 miesięcy, oferują też 10 lat gwarancji. Do czasu budowy nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18415/Podpisano-umowy-na-kolejne-dwa-odcinki-S7 22.04.2015 [22.04.2015] I Konkurs „Rozwój Innowacji Drogowych”, zamknięcie naboru i wyniki oceny formalnej wniosków W dniu 10 kwietnia br. zakończył się nabór wniosków w ramach I Konkursu RID. W wyznaczonym, 60-dniowym terminie wpłynęło 76 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 170 mln zł. Poniżej przedstawiamy do Państwa wiadomości zestawienie prezentujące liczbę złożonych wniosków w poszczególnych obszarach i zagadnieniach. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18402/I-Konkurs-Rozwoj-Innowacji-Drogowych-zamkniecie-naboru-i-wyniki-oceny-formalnej-wnioskow 22.04.2015 [21.04.2015] Umowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu dla Wydziału Ochrony Środowiska kieleckiego Oddziału GDDKiA została podpisana Informujemy, iż w dniu 15 kwietnia 2015r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana UMOWA PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINASNOWYCH NR 42/15 ZA POŚREDNICTWEM REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PRZEZ PAŃSTWOWĄ JEDNOSTKĘ BUDŻETOWĄ, pn.: „ZAKUP SAMOCHODU TERENOWEGO Z NAPĘDEM 4X4 ZE SPECJALISTYCZNYM WYPOSAŻENIEM SŁUŻĄCYM OCHRONIE ŚRODOWISKA”.   Planowana kwota zakupu pojazdu terenowego ze specjalistycznym sprzętem to 180 tys. zł, z czego 150 tys. zł to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na mocy ww. umowy.   Samochód przeznaczony będzie do zadań związanych z ochroną środowiska, wykonywanych przez Wydział Ochrony Środowiska kieleckiego Oddziału GDDKiA w zwiazku z budową, remontami i utrzymaniem dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18398/Umowa-z-WFOSiGW-na-dofinasowanie-zakupu-samochodu-dla-Wydzialu-Ochrony-Srodowiska-kieleckiego-Oddzialu-GDDKiA-podpisana 21.04.2015 [21.04.2015] Lista uczestników dialogu technicznego http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18393/Lista-uczestnikow-dialogu-technicznego 21.04.2015 [17.04.2015] Kontynuacja prac remontowych na Obwodnicy Trójmiasta Komunikat GDDKiA http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18385/Kontynuacja-prac-remontowych-na-Obwodnicy-Trojmiasta 17.04.2015 [17.04.2015] Kolejne odcinki S5 - w drugim etapie przetargu W dniu 17 kwietnia 2015 r. zaproszono Wykonawców do drugiego etapu przetargów, na budowę drogi ekspresowej S5 dla dwóch odcinków: Nowe Marzy – Dworzysko ( zaproszono 20 Wykonawców ) - dł. 23,3 km Dworzysko – Aleksandrowo ( zaproszono 20 Wykonawców ) - dł. 22,4 km Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18381/Kolejne-odcinki-S5-w-drugim-etapie-przetargu 17.04.2015