Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddkia.gov.pl/pl/rss/ pl [29.08.2014] Zamówienie z dnia 29.08.2014 (2) Przedmiot zamówienia: Dostawa nowych mebli biurowych dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16150/Zamowienie-z-dnia-29082014-2 29.08.2014 [29.08.2014] Zamówienie z dnia 29.08.2014 (1) Przedmiot zamówienia: Wykonanie lokalnej naprawy płyty pomostu na wiadukcie nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 197+441 w miejscowości Inowrocław http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16144/Zamowienie-z-dnia-29082014-1 29.08.2014 [28.08.2014] Ruszył przetarg na budowę S7 do Elbląga Ogłoszono przetarg na roboty budowlane na dwóch odcinkach drogi ekspresowej S7 od Koszwał do Nowego Dworu i od Nowego Dworu Gdańskiego do Kazimierzowa pod Elblągiem. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16132/Ruszyl-przetarg-na-budowe-S7-do-Elblaga 28.08.2014 [28.08.2014] Zamówienie z dnia 28.08.2014 Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń biurowych i remont dachu - Obwód Drogowy w Młyńcu, remont magazynu soli i remont rynien na dachu garaży – Obwód Drogowy w Toruniu oraz remont magazynu soli – Obwód Drogowy w Rumiankowie. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16123/Zamowienie-z-dnia-28082014 28.08.2014 [28.08.2014] Remont drogi krajowej nr 9 w Opatowie - uwaga na zmiany organizacji ruchu Jutro (piątek 29 sierpnia 2014) planowane jest rozpoczęcie remontu najbardziej obciążonego ruchem i jednocześnie najbardziej narażonego na zniszczenia odcinka drogi krajowej nr 9 w Opatowie. Fragment o długości ponad 1,1 km w ciągu ulic Kilińskiego, 1go Maja, Sienkiewicza zyska nową nawierzchnię i oznakowanie poziome. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16120/Remont-drogi-krajowej-nr-9-w-Opatowie-uwaga-na-zmiany-organizacji-ruchu 28.08.2014 [27.08.2014] Zamówienie z dnia 27.08.2014 Przedmiot zamówienia: Wymiana dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych będących w administracji GDDKiA Rejonu w Bydgoszczy http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16112/Zamowienie-z-dnia-27082014 27.08.2014 [26.08.2014] Zamówienie z dnia 26.08.2014(3) Przedmiot zamówienia: Zmiana aranżacji przestrzeni biurowych w budynku administracyjno - biurowym, przy ul. Fordońskiej 6, w Bydgoszczy http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16107/Zamowienie-z-dnia-260820143 26.08.2014 [26.08.2014] Zamówienie z dnia 26.08.2014 (2) Przedmiot zamówienia: „Usługa obejmująca zakwaterowanie, wyżywienie i wynajęcie sali konferencyjnej (z możliwością zaaranżowania do pracy w grupach) z wyposażeniem w dniach 1 – 2 października 2014 roku dla 40 osób”. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16105/Zamowienie-z-dnia-26082014-2 26.08.2014 [26.08.2014] Otwarcie ofert na budowę obwodnicy Inowrocławia 26 sierpnia 2014 roku otwarte zostały oferty w przetargu na budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 ( etap I ). Wśród zainteresowanych, są firmy z Polski, Włoch i Hiszpanii. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu tego etapu nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą i przekazanie placu budowy. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16099/Otwarcie-ofert-na-budowe-obwodnicy-Inowroclawia 26.08.2014 [26.08.2014] Zamówienie z dnia 26.08.2014 Przedmiot zamówienia: Naprawa strefy gzymsowej mostu przez rzekę Noteć w km 64+852 drogi krajowej nr 5 w m. Zamość http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16091/Zamowienie-z-dnia-26082014 26.08.2014