Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddkia.gov.pl/pl/rss/ pl [21.11.2014] Zamówienie z dnia 21.11.2014 (2)  Przedmiot zamówienia:   Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia   http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17180/Zamowienie-z-dnia-21112014-2 21.11.2014 [21.11.2014] Zamówienie z dnia 21.11.2014 (1) Przedmiot zamówienia: Zadanie I Dostawa łaźni wodnej z systemem chłodzenia. Zadanie II Dostawa wkładki do badania wytrzymałości na zginanie próbek betonowych metodą 4-punktową zgodnie z PN-EN 12390-5. Zadanie III Dostawa sondy rdzeniowej wraz z zestawem do wierceń metodą udarową. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17176/Zamowienie-z-dnia-21112014-1 21.11.2014 [21.11.2014] Prace energetyczne przy drodze 74 - możliwe okresowe wyłączenia sygnalizacji świetlnej http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17166/Remonty-energetyczne-przy-drodze-74-mozliwe-czasowe-wylaczenia-sygnalizacji-swietlnej 21.11.2014 [20.11.2014] Zamówienie z dnia 20.11.2014 Przedmiot zamówienia: „Zakup bonów towarowych w formie papierowej podlegających wymianie na towary w placówkach wskazanych przez Wykonawcę” http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17157/Zamowienie-z-dnia-20112014 20.11.2014 [20.11.2014] Zimowe Utrzymanie Dróg 2014/2015 Jak co roku pierwsze przygotowania do zimy rozpoczynają się już w okresie wakacyjnym. Przeprowadzone remonty, przebudowy, wycinka drzew czy oczyszczanie rowów odwadniających, ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa ale i lepsze odwodnienie samej drogi w okresie zimowym http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17148/Zimowe-Utrzymanie-Drog-20142015 20.11.2014 [19.11.2014] Zamówienie z dnia 19.11.2014 Przedmiot zamówienia: Dostawa posiłków regeneracyjnych dla pracowników Obwodów Drogowych w Paterku i w Koronowie http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17127/Zamowienie-z-dnia-19112014 19.11.2014 [18.11.2014] Dobiega końca budowa nowego mostu w Woli Jachowej – od jutra zmiany organizacji ruchu. Rozpoczyna się ostatni etap prac przy budowie mostu w Woli Jachowej w ciągu drogi krajowej nr 74. Od jutra (19 listopada 2014) w miejscach zjazdów z drogi nr 74 na most tymczasowy planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego. Za kilka dni będzie można natomiast przejechać nowowybudowanym mostem na bazie tymczasowej organizacji ruchu. Wprowadzenie organizacji docelowej planowane jest w grudniu. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17118/Dobiega-konca-budowa-nowego-mostu-w-Woli-Jachowej-od-jutra-zmiany-organizacji-ruchu 18.11.2014 [18.11.2014] S7 Chęciny - Jedrzejów - kolejny etap procedury przetargowej http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17115/S7-Checiny-Jedrzejow-komisja-przetargowa-wylonila-oferte 18.11.2014 [14.11.2014] Zamówienie z dnia 14.11.2014 Przedmiot zamówienia: Dostawa serwera zgodnie z specyfikacją techniczną dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17079/Zamowienie-z-dnia-14112014 14.11.2014 [13.11.2014] Zamówienie z dnia 13.11.2014 Przedmiot zamówienia: Dostawa odzieży ochronnej, roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6 http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17064/Zamowienie-z-dnia-13112014 13.11.2014