Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddkia.gov.pl/pl/rss/ pl [20.03.2015] Ogłoszenie nr 166493 - informacja o wyniku naboru http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18078/Ogloszenie-nr-166493-informacja-o-wyniku-naboru 20.03.2015 [20.03.2015] Uwaga kierowcy - utrudnienia w Brodnicy W związku z budową prawie 1,5 km odcinka obwodnicy Brodnicy informujemy, że od dnia 23 marca nastąpią spore zmiany w organizacji ruchu. W ramach realizowanej inwestycji, rozpocznie się budowa ronda na drodze krajowej nr 15 u zbiegu ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Kolejowej. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18074/Uwaga-kierowcy-utrudnienia-w-Brodnicy 20.03.2015 [19.03.2015] Spotkanie informacyjne RID W związku z otwarciem 10 lutego br. naboru wniosków na I Konkurs realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i GDDKiA pod nazwą Rozwój Innowacji Drogowych (RID) oraz dużym zainteresowaniem i potrzebami zgłoszonymi przez jednostki naukowe - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zorganizowały spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków. Spotkanie informacyjne w ww. zakresie odbyło się 17 marca 2015 r. i trwało od godz. 10:00 do godz. 14:00 w siedzibie GDDKiA. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18070/Spotkanie-informacyjne-RID 19.03.2015 [19.03.2015] Droga ekspresowa S7 odcinek Skarżysko-Kamienna - Występa - tymczasowa zmiana organizacji ruchu http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18069/Droga-ekspresowa-S7-Skarzysko-Wystepa-tymczasowa-zmiana-organizacji-ruchu 19.03.2015 [19.03.2015] Przetarg na S5 Wronczyn - Radomicko ogłoszony Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła dziś przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Wronczyn -  Radomicko. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z dwóch etapów tj. etapu I, który jest obecnie ogłoszony i jest to tzw. wstępna kwalifikacja wykonawców podczas której wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakończeniu tego etapu zamawiający (Oddział GDDKiA w Poznaniu) zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert i to będzie II etap postępowania. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację zadania.   http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18057/Przetarg-na-S5-odc-Wronczyn-Radomicko-ogloszony 19.03.2015 [16.03.2015] Droga krajowa nr 79 - planowany objazd w Ożarowie Wprowadzenie objazdu fragmentu drogi krajowej nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków w Ożarowie dla jadących tranzytem w kierunku od Warszawy do Krakowa, Sandomierza i Kielc planowane jest od 18 marca 2015 (środa). Zmiana organizacji ruchu, która obowiązywać będzie przez kilka kolejnych dni, związana jest z robotami wodno-kanalizacyjnymi – inwestycją Urzędu Miasta w Ożarowie. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18033/Droga-krajowa-nr-79-planowany-objazd-w-Ozarowie 16.03.2015 [16.03.2015] Starszy inspektor w Wydziale Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego Oddziału GDDKiA w Kielcach - Umowa na zastępstwo http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18012/Starszy-inspektor-w-Wydziale-Administracji-Informatyki-i-Zaplecza-Technicznego-Oddzialu-GDDKiA-w-Kielcach 16.03.2015 [13.03.2015] Kolejna stacja benzynowa na A1 otwarta 13 marca na MOP Otłoczyn w okolicach Torunia, uruchomiona została stacja benzynowa ( w kierunku Gdańska ) na odcinku autostrady A1 Toruń - Stryków. To już kolejna stacja benzynowa na tym odcinku drogi. W grudniu ubiegłego roku na MOP Machnacz w okolicach Włocławka, uruchomiono stację benzynową w kierunku południowym. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18002/Kolejny-stacja-benzynowa-na-A1-otwarta 13.03.2015 [13.03.2015] Podpisana umowa na koncepcję programową S6 Trasy Kaszubskiej W ciągu roku ma być gotowa koncepcja programowa dla drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/18001/Podpisana-umowa-na-koncepcje-programowa-S6-Trasy-Kaszubskiej 13.03.2015 [10.03.2015] GDDKiA w gronie interesariuszy Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT 6 marca 2015 roku, na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, miało pierwsze spotkanie kierownictwa wydziału i dyrektorów instytutów z interesariuszami zewnętrznymi, wśród których znalazła także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/17948/GDDKiA-w-gronie-interesariuszy-Wydzialu-Inzynierii-Ladowej-i-Geodezji-WAT 10.03.2015