Liczba gości: 1033
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65 - 950 Zielona Góra
Rejon w Gorzowie Wlkp
66-400 Gorzów Wlkp.
ul Kostrzyńska 4a
95 72 284-46, 95 72 238-09
Przedmiot zamówienia: Sprzedaz drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych BM Strzelce Kraj.
Cena brutto 4886,72 zł
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych BM Strzelce Kraj.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418K/02/2010
Termin realizacji: nie dotyczy
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: nie dotyczy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
95 72 284-46
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp
66-400 Gorzów Wlkp
ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 27 w terminie do 04.03.2010 godz.10 00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakład Projektowania i Usług Specjalistycznych Jerzy Połomski 66-400 Gorzów Wlkp Os. Zielona Kotlina 7
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Projektowania i Usług Specjalistycznych
  66-400 Gorzów Wlkp Os. Zielona Kotlina 7
  Cena: 4579,44 netto
  4900.00 brutto
  Data udzielenia zamówienia: 22.03.2010
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najwyższa ceną: 4579,44 netto
  4900.00 brutto
  przetargi@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj