Liczba gości: 1061
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Rejon w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
tel. 95 72284-46, 95 7223809
Przedmiot zamówienia: Sprzedaz drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w Rejonie w Gorzowie Wlkp.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w Rejonie w Gorzowie Wlkp.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z11-418K/02/2011
Termin realizacji: 7 dni od dnia zawarcia umowy
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa cena oferowana 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 27
do dnia 11.03.2011 do godz. 9 00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1.OD Strzelce Kraj.-DREWGOR Krzysztof Kaczmarek 66-540 Stare Kurowo ul. Świerczewskiego 11 2.OD Skwierzyna- DREWBUD Wrońscy s.c. 66-415 Kłodawa Lipy 1B
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
  1.OD Strzelce Kraj.
  DREWGOR Krzysztof Kaczmarek 66-540 Stare Kurowo ul. Świerczewskiego 11


  2.OD Skwierzyna
  DREWBUD Wrońscy s.c. 66-415 Kłodawa Lipy 1B
  Cena: 1.OD Strzelce Kraj.-najwyższa cena oferowana - 4812.24zł netto/ 5196.74 brutto


  2.OD Skwierzyna -najwyższa cena oferowana 1065.02 zł netto/ 1150.22 brutto
  Data udzielenia zamówienia: 1. OD Strzelce Kraj. 17.03.2011

  2. OD Skwierzyna 17.03.2011
  Liczba otrzymanych ofert:
  1. OD Strzelce Kraj.- 4 oferty

  2. OD Skwierzyna - 2 oferty
  Oferta z najniższą ceną: 1. OD Strzelce Kraj 3400.00 zł netto/3672.00 zł brutto

  2. Od Skwierzyna 929.06 zl netto/ 1003.39 zł brutto
  Oferta z najwyższa ceną: 1. OD Strzelce Kraj. 4812.24 zł netto / 5196.74 zł brutto

  2. OD Skwierzyna 1065.02 zł netto / 1150.22 zł brutto
  drukuj