Liczba gości: 1148
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: GDDKiA Rejon Świebodzin
ul. Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
tel. 68 382 42 61
fax 68 382 33 71
REGON 017511575-00090
NIP 929-011-65-88
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki oraz podcinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 2 i nr 3 Rejon w Świebodzinie Oddział Zielona Góra-GDDKiA
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki oraz podcinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 2 i nr 3 Rejon w Świebodzinie Oddział Zielona Góra-GDDKiA
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z14-282/11/2011
Termin realizacji: 7 dni od dnia zawarcia umowy
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena ofertowa - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Jędrzejak-Domaszewicz
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon Świebodzin
ul. Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
pokój nr 15
do dnia 26.05.2011 do godz. 9.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: nie dotyczy
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: brak
  Cena: brak
  Data udzielenia zamówienia: nie dotyczy
  Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
  Oferta z najniższą ceną: nie dotyczy
  Oferta z najwyższa ceną: nie dotyczy
  drukuj