Liczba gości: 951
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na odcinku drogi ekspresowej S-3 od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów odcinek 1,3 i 4 – GDDKiA Oddział Zielona Góra w łącznej ilości 479,13 m3 (drewno tartaczne i opałowe) w skład którego wchodzi :dąb, topola, sosna, olcha, akacja, klon, brzoza, osika, jesion, wiąz. Sprzedaż w podziale na 2 części.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na odcinku drogi ekspresowej S-3 od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów odcinek 1,3 i 4 – GDDKiA Oddział Zielona Góra w łącznej ilości 479,13 m3 (drewno tartaczne i opałowe) w skład którego wchodzi :dąb, topola, sosna, olcha, akacja, klon, brzoza, osika, jesion, wiąz.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-F2-1/2011 zbycie
Termin realizacji: 30 dni od daty podpisania umowy
Wadium: Część I- 2.500,00zól.
Część II- 700,00zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa cena 100%
Miejsce składania ofert: Siedziba Oddziału GDDKiA Oddział w Zielonej Górze , pokój nr 9 dn. 26.05.2011r. do godz. 11.30
Miejsce otwarcia ofert: Siedziba Oddziału GDDKiA Oddział w Zielonej Górze , pokój nr 9 dn. 26.05.2011r. o godz. 12.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: część nr 1: nie złożono żadnej oferty część nr 2: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa 18 453,22 zł brutto
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: część nr 2: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa
  Cena: częśc nr 2: 18 453,22 zł brutto
  Data udzielenia zamówienia: część nr 2: 17.06.2011 r.
  Liczba otrzymanych ofert: część nr 1: nie złożono żadnych ofert
  część nr 2: 1 oferta
  drukuj