Liczba gości: 1461
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-25
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych, schodów w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na terenie działania Rejonów w Człuchowie, Gdańsku, Kościerzynie, Słupsku i Tczewie.
Opis przedmiotu zamówienia: „ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW I CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH”
z podziałem na 14 części zamówienia
Numer przetargu: GDDKiA-O1/Gd-ZP/56/Z-14/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia 15.10.2011 r. (lub od daty podpisania umowy) do dnia 30.04.2012 r. dla każdej części zamówienia, z możliwością jego wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
Wadium: CZĘŚĆ Nr 1 – 2 000,00 zł,
CZĘŚĆ Nr 2 – 2 100,00 zł,
CZĘŚĆ Nr 3 – 2 300,00 zł,
CZĘŚĆ Nr 4 – 2 200,00 zł ,
CZĘŚĆ Nr 5 – 360,00 zł ,
CZĘŚĆ Nr 6 – 3 300,00 zł,
CZĘŚĆ Nr 7 – 2 100,00 zł,
CZĘŚĆ Nr 8 – 240,00 zł,
CZĘŚĆ Nr 9 – 1 000,00 zł,
CZĘŚĆ Nr 10 – 1 800,00 zł,
CZĘŚĆ Nr 11 – 900,00 zł,
CZĘŚĆ Nr 12 – 500,00 zł,
CZĘŚĆ Nr 13 – 500,00 zł,
CZĘŚĆ Nr 14 – 900,00 zł.
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Czena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 20,30 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Prowadzącego postępowanie na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Słupsku,
ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk,
w pokoju sekretariacie,
w terminie do dnia 05.10.2011 r. do godziny 12 00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CZĘŚĆ Nr 3 - ZOMBRUK, Adam Płocki, 84-240 Reda, Ul. Pucka 21
CZĘŚĆ Nr 4 - USŁUGI ROLNICZE TRANSPORT Jan Wanke, 80-297 Banino, ul.Lotnicza 80
CZĘŚĆ Nr 5 - PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO PORZĄDKOWYCH Sp. z o.o.
ul. Pszenna 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański
CZĘŚĆ Nr 6 - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „ALKOR” Sp. z o.o., 81-759 Sopot,
ul. Grunwaldzka 12-16
CZĘŚĆ Nr 7 - USŁUGI TRANSPORTOWE WYKONAWSTWO DROGOWE Antoni Dydyna,
Zieliń 36, 77-233 Suchorze
CZĘŚĆ Nr 9 - TRANS-RUD Jerzy Rudnicki, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Polna 5a
CZĘŚĆ Nr 10 - USŁUGI ROLNICZE TRANSPORT Jan Wanke,80-297 Banino,ul.Lotnicza 80
CZĘŚĆ Nr 11 - Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, 82-550 Prabuty,
ul. Rypińska 66
CZĘŚĆ Nr 12 - Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, 82-550 Prabuty,
ul. Rypińska 66
CZĘŚĆ Nr 14 - Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, 82-550 Prabuty,
ul. Rypińska 66
Cena: CZĘŚĆ Nr 3
Cena netto 464 511,00 zł
Podatek VAT 8% 37 160,88 zł
Cena brutto 501 671,88 zł
CZĘŚĆ Nr 4
Cena netto 339 596,00 zł
Podatek VAT 8% 27 167,68 zł
Cena brutto 366 763,68 zł
CZĘŚĆ Nr 5
Cena netto 73 059,00 zł
Podatek VAT 8% 5 844,72 zł
Cena brutto 78 903,72 zł
CZĘŚĆ Nr 6
Cena netto 673 926,55 zł
Podatek VAT 8% 53 914,12 zł
Cena brutto 727 840,67 zł
CZĘŚĆ Nr 7
Cena netto 392 096,00 zł
Podatek VAT 8% 31 367,68 zł
Cena brutto 423 463,68 zł
CZĘŚĆ Nr 9
Cena netto 198 058,40 zł
Podatek VAT 8% 15 844,67 zł
Cena brutto 213 903,07 zł
CZĘŚĆ Nr 10
Cena netto 287 488,00 zł
Podatek VAT 8% 22 999,04 zł
Cena brutto 310 487,04 zł
CZĘŚĆ Nr 11
Cena netto 177 325,20 zł
Podatek VAT 8% 14 186,02 zł
Cena brutto 191 511,22 zł
CZĘŚĆ Nr 12
Cena netto 85 012,40 zł
Podatek VAT 8% 6 800,99 zł
Cena brutto 91 813,39 zł
CZĘŚĆ Nr 14
Cena netto 191 131,20 zł
Podatek VAT 8% 15 290,50 zł
Cena brutto 206 421,70 zł
Data udzielenia zamówienia: CZĘŚĆ Nr 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 - 28.10.20011 r.
CZĘŚĆ Nr 10 - 31.10.2011 r.
CZĘŚĆ Nr 9 - 07.11.2011 r.
Liczba otrzymanych ofert: CZĘŚĆ Nr 1 - 0
CZĘŚĆ Nr 2 - 1
CZĘŚĆ Nr 3 - 1
CZĘŚĆ Nr 4 - 1
CZĘŚĆ Nr 5 - 1
CZĘŚĆ Nr 6 - 1
CZĘŚĆ Nr 7 - 1
CZĘŚĆ Nr 8 - 1
CZĘŚĆ Nr 9 - 2
CZĘŚĆ Nr 10 - 3
CZĘŚĆ Nr 11 - 2
CZĘŚĆ Nr 12 - 2
CZĘŚĆ Nr 13 - 2
CZĘŚĆ Nr 14 - 1
Oferta z najniższą ceną: CZĘŚĆ Nr 2
Cena netto 631 446,60 zł
Podatek VAT 8% 50 515,73 zł
Cena brutto 681 962,33 zł
CZĘŚĆ Nr 3
Cena netto 464 511,00 zł
Podatek VAT 8% 37 160,88 zł
Cena brutto 501 671,88 zł
CZĘŚĆ Nr 4
Cena netto 339 596,00 zł
Podatek VAT 8% 27 167,68 zł
Cena brutto 366 763,68 zł
CZĘŚĆ Nr 5
Cena netto 73 059,00 zł
Podatek VAT 8% 5 844,72 zł
Cena brutto 78 903,72 zł
CZĘŚĆ Nr 6
Cena netto 673 926,55 zł
Podatek VAT 8% 53 914,12 zł
Cena brutto 727 840,67 zł
CZĘŚĆ Nr 7
Cena netto 392 096,00 zł
Podatek VAT 8% 31 367,68 zł
Cena brutto 423 463,68 zł
CZĘŚĆ Nr 8
Cena netto 128 502,40 zł
Podatek VAT 8% 10 280,19 zł
Cena brutto 138 782,59 zł
CZĘŚĆ Nr 9
Cena netto 185 688,00 zł
Podatek VAT 8% 14 855,04 zł
Cena brutto 200 543,04 zł
CZĘŚĆ Nr 10
Cena netto 287 488,00 zł
Podatek VAT 8% 22 999,04 zł
Cena brutto 310 487,04 zł
CZĘŚĆ Nr 11
Cena netto 177 325,20 zł
Podatek VAT 8% 14 186,02 zł
Cena brutto 191 511,22 zł
CZĘŚĆ Nr 12
Cena netto 85 012,40 zł
Podatek VAT 8% 6 800,99 zł
Cena brutto 91 813,39 zł
CZĘŚĆ Nr 13
Cena netto 141 913,20 zł
Podatek VAT 8% 11 353,06 zł
Cena brutto 153 266,26 zł
CZĘŚĆ Nr 14
Cena netto 191 131,20 zł
Podatek VAT 8% 15 290,50 zł
Cena brutto 206 421,70 zł
Oferta z najwyższa ceną: CZĘŚĆ Nr 2
Cena netto 631 446,60 zł
Podatek VAT 8% 50 515,73 zł
Cena brutto 681 962,33 zł
CZĘŚĆ Nr 3
Cena netto 464 511,00 zł
Podatek VAT 8% 37 160,88 zł
Cena brutto 501 671,88 zł
CZĘŚĆ Nr 4
Cena netto 339 596,00 zł
Podatek VAT 8% 27 167,68 zł
Cena brutto 366 763,68 zł
CZĘŚĆ Nr 5
Cena netto 73 059,00 zł
Podatek VAT 8% 5 844,72 zł
Cena brutto 78 903,72 zł
CZĘŚĆ Nr 6
Cena netto 673 926,55 zł
Podatek VAT 8% 53 914,12 zł
Cena brutto 727 840,67 zł
CZĘŚĆ Nr 7
Cena netto 392 096,00 zł
Podatek VAT 8% 31 367,68 zł
Cena brutto 423 463,68 zł
CZĘŚĆ Nr 8
Cena netto 128 502,40 zł
Podatek VAT 8% 10 280,19 zł
Cena brutto 138 782,59 zł
CZĘŚĆ Nr 9
Cena netto 198 058,40 zł
Podatek VAT 8% 15 844,67 zł
Cena brutto 213 903,07 zł
CZĘŚĆ Nr 10
Cena netto 560 601,60 zł
Podatek VAT 8% 44 848,13 zł
Cena brutto 605 449,73 zł
CZĘŚĆ Nr 11
Cena netto 197 961,60 zł
Podatek VAT 8% 15 836,93 zł
Cena brutto 213 798,53 zł
CZĘŚĆ Nr 12
Cena netto 113 349,60 zł
Podatek VAT 8% 9 067,97 zł
Cena brutto 122 417,57 zł
CZEŚĆ Nr 13
Cena netto 189 217,60 zł
Podatek VAT 8% 15 137,41 zł
Cena brutto 204 355,01 zł
CZĘŚĆ Nr 14
Cena netto 191 131,20 zł
Podatek VAT 8% 15 290,50 zł
Cena brutto 206 421,70 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj